دانلود پایان نامه درباره شرایط آب و هوایی و دی اکسید کربن

دانلود پایان نامه
ضد عفونی کننده بوده و در داروسازی نیز کاربرد دارد .(Gupta, 2002)
تولید تیمول و کارواکرول توسط گیاهان مستعد، وابسته به فاکتور های خارجی از قبیل خاک، شرایط آب و هوایی، زمان برداشت و میزان آبی که در اختیار گیاه قراردارد، بستگی دارد .(Kimura et al., 2006)
2-29-2- اسانس آویشن شیرازی
آویشن شیرازی که نام علمی آنBioss Zataria maltifola است، گیاهی چند ساله و علفی از خانواده نعنائیان می باشد که ارتـفاع آن به 40 تا 80 سانتیـمتر می رسـد. ساقه های آن متعدد، نازک ، سخت ، مقاوم دارای پوست خاکستری متمایل به سفید یا کمی متمایل به قهوه ای، بسیار منشعب و با شاخه های باریک متمایل به سفید می باشد (امیدبیگی، 1384). برگ آویشن شیرازی کوچک، دارای دمبرگ کوتاه مدور با طول 7 تا 13 میلی متر و عرض 3 تا 5 میلی متر یا بیضی در قاعده مقطع و در انتها مدور و به ندرت مدور، جوانه ها سفید، گردینه پوش و تقریبا فاقد پوشش کرک می باشد. گل های آویشن شیرازی سفید، کوچک و ریز است. موسم رشد این گیاه از اسفند تا فروردین می باشد و در ماه های فروردین و اردیبهشت گل
می دهد. این گیاه انتشار وسیعی در ایران دارد و در بخش های مرکزی، جنوب و جنوب شرقی ایران می روید ( قهرمان، 1367 ). منشا این گیـاه ایران، افغانستان و پاکستان است. این گیاه که نام فارسی آن، آویشن شیرازی است عمدتا بطور وحشی در کشور ما دیده می شود. آویشن به طور معمول درطب سنتی کاربری دارد و دارای خواص ضد التهابی، ضد قارچی، ضد عفونی کننده، ضد نفخ و ضد تشنج می باشد .(Sharififar et al., 2007)همچنین دارای خواص بی حس کننده نسبت به درد، باد شکن و ضد اسپاسم است (زرگری، 1369). قسمتهای هوایی خشک گیاه به عنوان طعم دهنده و ادویه در اکثر غذاها به کار می رود(Al- heravi et al., 1967; Mansoor et al ., 2002). اسانس و فلاونوئید این گیاه از مهمترین مواد مؤثر آن می باشند که مقادیر نسبتا خوبی از هر دو در گیاه موجود است. این گیاه همچنین دارای مقادیر کمتری رزمارینیک اسید، تانن، رزین و ساپونین بوده و فاقد آلکالوئید است (صمصام شریعت و معطر، 1370). تعداد ترکیبات آنتی اکسیدانی که توسط گیاهان سنتز می شود بین چهار هزار تا شش هزار تخمین زده می شود که عمدتا ترکیبات فنولیک هستند و در سیستم دفاعی آن ها نقش دارند .(Lagouri and Boskou, 1995) اسانس گیاه آویشن حاوی ترکیبات فنولی مانند تیمول و کارواکرول و جز اصلی ترکیبات غیر فنولی آن پارا سیمین می باشد .(Ozkan et al., 2007)
آویشن شیرازی تیمول و کارواکرول بالایی دارد و خواص آنتی اکسیدانی و آنتی باکتریایی خوبی را نشان داده و می تواند به عنوان یک افزودنی طبیعی در غذا یا صنایع دارویی به کار رود. اسانس های آن خواص آنتی اکسیدانی قوی تری از عصاره ی قطبی آن نشان داد و مانند BHA می باشد .(Sharififar et al., 2007) آویشن دارای 6/0 تا 7/1 درصد اسانس (وزنی- وزنی) می باشد. اسانس آویشن و عصاره بدست آمده از آن حاوی مقدار زیادی ترکیبات فنولی و منوترپن ها، تیمول و کارواکرول می باشد که خاصیت ضد میکروبی و ضد قارچی دارد .(Shafiee et al., 1997) به همین جهت در پژوهش حاضر برای نگهداری و ماندگاری مغز گردو از آن استفاده شد.
2-30- بررسی کاربردهای اسانس های گیاهی
عمده ترین کاربرد اسانس های گیاهی در صنعت عطرسازی (تهیه ادکلن، عطرهای مختلف و اسپری ها)، صنایع بهداشتی (خوشبوکننده ها، بهبود مزه خمیر دندان، تهیه صابون، کرم و ضدعفونی کننده ها)، صنایع غذایی (نوشابه های غیر الکلی، تهیه شربت آلات و شیرینی پزی)، برای مصارف فنی (تهیه ی حلال ها و معرف ها)، صنایع گوناگون (چرم سازی، لاستیک سازی و لوازم التحریر)، صنایع داروسازی و معالجات پزشکی می باشد (جایمند و رضایی، 1385).
گیاه Thymus spathalifolius، 5/36 درصد تیمول و 8/29 درصد کارواکرول دارد و پژوهش ها نشان داده است که این گیاه خاصیت ضد میکروبی و آنتی اکسیدانی خوبی دارد و بنابراین می تواند به عنوان یک افزودنی طبیعی در صنایع غذایی و یا صنایع دارویی به کار رود.(Sokmen and Gulluce, 2004)
اثر آنتی اکسیدانی عصاره ی زنیان را در روغن بذرک بررسی و با آنتی اکسیدان های سنتزی ,BHA TBHQ و BHA مقایسه کردند. این عصاره فعالیت آنتی اکسیدانی بالایی در روغن بذرک نشان داد که به دلیل حضور تیمول در آن بود. فعالیت آنتی اکسیدانی عصاره نسبت به BHA و BHT بیشتر ولی نسبت به TBHQ کم تر بود و به عنوان یک آنتی اکسیدان طبیعی پیشنهاد شد .(Bera et al., 2006)
اسانس حاصل از بذرهای گرفته شده از گیاه زنیان حاوی 40 درصد تیمول بوده و در غلظت 1000 ppm به میزان قابل توجهی فعالیت رشد دو نوع قارچ Colletotrichum lindemuthianu, alternaria alternata را به ترتیب 7/36 و 73 درصد کاهش دهد و همچنین به میزان صد در صد باعث جلوگیری از رشد قارچهای آسپرژیلوس فلیووس، آسپرژیلوس نیگر، پنسیلیوم و ریزوپوس شد. پیشنهاد می شود که از تیمول موجود درگیاه زنیان که از عمده ترین ترکیب موجود در اسانس آن می باشد برای کنترل قارچهای
بیماری زای گیاهی استفاده گردد .(Rajavel, 2003)
در پژوهشی که توسط سحر خیز و همکاران در سال 2011 به عمل آمد نشان داد که در ترکیبات موجود در اسانس میوه گیاه دارویی زنیان با استفاده از کروماتوگرافی گازی (GC) کروماتوگرافی گازی متصل به طیف سنج جرمی (GC-MS) تیمول 7/36 درصد، ترپینون 5/36 و پارا-سیمن 1/21 درصد عمده ترین ترکیبات اسانس بود. فعالیت ضد باکتریایی اسانس
عمدتا روی برخی از باکتری های مهم ایجاد کننده مسمومیت غذایی مورد بررسی قرار گرفت. عوامل باکتریایی مورد مطالعه در این پژوهش شامل باکتری های:
Pseudomonas aeruginosa, Entero- pathogenic Escherichia coli, Salmonella thyphimorium, Staphylococcus aureus بودند. به طور کلی نتایج این پژوهش نشان داد که اسانس زنیان دارای فعالیت ضد باکتریایی بوده و به میزان 21 تا 23
میلی متر محدوده فعالیت باکتری ها را کاهش داد. این اسانس غنی از ترکیبات مونوترپنی است و می توان از آن به عنوان یک عامل ضد میکروبی طبیعی در صنایع غذایی و داروسازی بهره برد .(Saharkhiz et al., 2011)
قابلیت محافظت از مواد غذایی در برابر باکتری های بیماری زا از سالها پیش مورد تحقیق و بررسی قرار گرفته است اسانسهای گیاهی همچنین به عنوان عوامل طعم دهنده در مواد غذایی شیرینی جات، بستنی، نوشیدنی ها و آدامس کاربرد دارد (Fenaroli, 1995). به عنوان موادی که به طور معمول از لحاظ سلامتی بی ضرر می باشند (GRAS)، معین شده اند (Burt, 2004). این ترکیبات به پوشش ها و فیلم های خوراکی برای تغییر طعم، عطر و بو و همچنین به عنوان مواد آنتی باکتریال معرفی می گردند .(Cagri et al., 2004)
سینگ و همکاران در سال 2007، اثرات آنتی اکسیدانی اسانس برگ دارچین را در روند اکسیداسیون روغن خردل و تشکیل پراکسید و تیوباربیتوریک اسید مورد بررسی قرار دادند و نتایج حاکی از آن بود که اسانس در سطح غلظتی 02/0 درصد اثرات قوی تری نسبت بهBHA BHT و پروپیل گالات دارد (Singh et al., 2007).
اسانس های گیاهی پونه کوهی و علف لیمو و دارچین همچنین ترکیبات موجود در آن ها بر روی خواص ضد میکروبی فیلم های خوراکی که از پوره سیب به همراه آلجینیت تهیه شده بر روی فعالیت پاتوژن غذایی E.coli O157:H7 اثر گذاشتند. در این تحقیق از اسانس پونه کوهی با غلظت 1/0درصد و علف لیمو و دارچین هر کدام 5/0 درصد استفاده شده و ترکیبات عمده این اسانس ها که به ترتیب کارواکرول با غلظت 1/0 درصد و سیترال و سینامالدهید هر کدام با غلظت 5/0 درصد برای محدود کردن فعالیت باکتری ها O157:H7 E.coli به کار
رفت. مشخص شد که بیشترین اثر را اسانس پونه کوهی داشت و پس از آن به ترتیب کارواکرول، اسانس علف لیمو، سیترال، اسانس دارچین بودند و در پایان سینامالدهید که غلظت آن 5 برابر سایر اسانس ها بود، کمترین اثر را روی فعالیت باکتری داشت (Rojas-Grau, 2007).
کاربرد پوشش خوراکی پوره سیب که دارای پلی ساکارید آلجینیت بود همراه با اسانس های پونه کوهی (1/0 و 5/0 وزنی/ وزنی)، علف لیمو (1 و 1.5 وزنی/ وزنی) یا وانیل (3/0 و 6/0 وزنی/ وزنی) به عنوان مواد ضد میکروبی روی برش های سیب رقم Fuji موجب حفظ رنگ، پایداری، ماندگاری و کیفیت های حسی آن به مدت 21 روز و دمای4 گردید. علاوه بر فعالیت های میکروبی میزان اتیلن نیز در نمونه های پوشش دار کاهش یافت. در این آزمایش از کلرید کلسیم و –N استیل سیستئین برای ایجاد استحکام و رنگ میوه استفاده شده است (Rojas- Grau et al., 2007).
از اثرات ضد میکروبی فیلم هایی که حاوی ماد آنتی باکتریال از جمله کارواکرول هستند باعث حفاظت از آلودگی سطوح مواد غذایی در برابر عوامل بیماری زا می گردد و همچنین عمر انبار داری و سلامتی گوشت و میوه و سبزیجات را افزایش می دهند (Quintavalla, 2002). گزارش شده است که در فیلم ساخته شده از سیب با افزودن کارواکرول با غلظت یک درصد کمترین رشد باکتری مشاهده گردید اما باعث کاهش نفوذ پذیری فیلم نسبت به بخار آب و اکسیژن شد (Du, 2008). گسترش پوششهای خوراکی برای کاهش تبادل رطوبتی، همچنین کاهش اکسیداسیون و تنفس در غذاها، باعث اندازه گیری اکسیژن، دی اکسید کربن و نفوذ پذیری بخارآب در فیلم ها گردیده است.
نری و همکاران (2006) تاثـیر چهار ترکیـب خالـص ترانس دوهگـزانال، کارواکـرول، ترانـس سینامالدهید و سیترال را در شرایط انباری و جهت جلوگیری از پوسیدگی میوه گلابی توسط پنیسیلیوم اکسپانسوم مورد بررسی قرار دادند. در بین ترکیبات مورد آزمایش ترانس سینامالدهید تنها ترکیب موجود در بین چهار ترکیب مورد آزمایش بود که باعث کنترل پوسیدگی گلابی به وسیله پنیسیلیوم اکسپانسوم گردید. تیمار کارواکرول در جلوگیری از پوسیدگی میوه های گلابی توسط پنیسیلیوم اکسپانسوم اثر معنی داری نداشت و سیترال هم به نسبت 200 میکرولیتر در لیتر تنها یک کاهش ناچیز را در کنترل گسترش عامل بیماری نشان داد (Neri et al., 2006).
مغز گردو هایی که در هوای سرد (3، 7 و10 درجه سانتیگراد) و رطوبت های نسبی 40 و 60 درصد به مدت بیش از یکسال نگهداری شدند، از لحاظ کیفیت مغز، رنگ، پایداری نسبت به اکسیداسیون و ترکیبات اسیدهای چرب مورد مطالعه قرار گرفتند. نتایج نشان داد که در دمای ℃10 و رطوبت نسبی60 درصد بهترین کیفیت مغز مشاهده شد و در رطوبت نسبی 40 درصد باعث کاهش وزن گردید و مغز ها از لحاظ رنگ تیره تر شده بودند .(Lopez et al., 1995)
موسوی نسب و همکاران در سال 1388 در آزمایشات خود نشان دادند که اثر ضد میکروبی اسانس های آویشن و زنیان با غلظت های 010/0، 020/0، 040/0 و 050/0 ppm در محیط مایع و 5، 10، 20 و 25 میکرولیتر در محیط آگار بر روی 4 گونه باکتری به نام های اشریشیاکولی، استافیلوکوکوس آریوس، باسیلوس سریوس و لیستریا اینوکوآ که تاثیر بازدارندگی در رشد آن ها داشتند، بررسی شدند. نتایج نشان داد که در محیط جامد محدوده های ممانعت شده، از 1 تا 5 سانتیمتر بود. اسانس زنیان بر روی هر 4 گونه میکروارگانیزم اثر بازدارندگی خوبی داشت. در این بین باسیلوس سرئوس و اشرشیاکلی به ترتیب حساس ترین و مقاوم ترین میکروارگانیزم به اسانس های مورد بررسی بودند.
در تحقیقی Ozcan و همکاران در سال 2011 اثر آنتی اکسیدانی اسانس های گیاهی دارچین، زرماری و میخک را در غلظت های 25/0، 50/0 درصد با آنتی اکسیدان BHA با غلظت 02/0 درصد روی روغن های فندق و خشخاش مقایسه نمودند این تحقیق در تاریکی و با دمای ℃ 50 به مدت 14 روز انجام شد. نتایج نشان داد که اولا اثر آنتی اکسیدانی BHA بیش از اسانس های گیاهی دارچین، رزماری و میخک بود و از لحاظ کاهش پراکسید در بین اسانس های گیاهی ذکر شده دارچین بیش از همه و میخک و رزماری بعد از آن موثر بود. همچنین اثر آنتی اکسیدانی میخک با غلظت 5/0 درصد بر روی روغن فندق تا 10 روز دیده نشد و پس از آن این اثر به صورت بارزی خود را نشان داد .(Ozcan et al., 2011) تحقیقات وسیعی که توسط دانشمندان مختلف به عمل آمد نشان داد که فعالیت آنتی اکسیدانی در اسانس های گیاهی دارچین، رزماری و میخک مربوط به حضور کارواکرول، تیمول و یوگنول موجود در آن ها می باشد .(Farag, Badei, Hewedi, & El-Baroty 1989)