دانلود پایان نامه درباره تعیین رابطه بین و آستان قدس رضوی

دانلود پایان نامه

پیوست
در مورد اندازه گیری کاهش وزن مغز گردو که در زمان شروع آزمایش قبل از پوشش دادن 100 گرم بود در مراحل آزمایش و در پایان توزین گردید و تغییرات قابل ملاحظه و معنی داری در وزن آن ها طی مراحل مختلف دیده نشد. این تغییرات در پیوست 1 آمده است.
پیوست 1- تغییرات وزن مغز گردو با دو نوع پوشش CMC و پکتین و مواد آنتی اکسیدان (بر حسب گرم)
در مورد اندازه گیری روغن کل به طوری که قبلا گفته شد میزان روغن کل مغز گردو در تیمارهای مختلف و در زمان های متفاوت تغییرات قابل ملاحظه و معنی داری نداشتند این تغییرات در پیوست 2 آمده است.

پیوست2- اندازه گیری درصد روغن مغز گردو در تیمارهای پوشش دار و بدون اسانس
به طوری که قبلا هم گفته شد نمونه های مغز گردو قبل از پوشش دادن و همچنین در مراحل آزمایش توزین گردیدند این نمونه ها به لحاظ اینکه گردو از خشک میوه هاست تغییرات وزن آن ها در سطح احتمال5% P≤ معنی دار نبودند. میزان این تغییرات در پیوست 3 آمده است.
پیوست 3- میزان تغییرات وزن مغز گردو با پوشش CMC و پکتین به همراه اسانس (بر حسب گرم)
میزان روغن کل در تیمارهای مختلف که حاوی اسانس بودند در زمان های مختلف تغییرات معنی داری در سطح احتمال 5% P≤ نبود این تغییرات در پیوست 4 مشاهده می شود.
پیوست 4– میزان درصد روغن کل در تیمارهای مختلف محتوی پوشش های اسانس دار
نتیجه گیری کلی
با توجه به اینکه درخت گردو فقط سالی یک بار محصول می دهد و محصول آن یکی از عمده ترین و پرطرفدارترین خشکبارها است، نحوه نگهداری محصول گردو در پوست سخت و همچنین سالم ماندن مغز آن از اهمیت ویژه ای برخوردار است. مغز گردو در زمان رسیدن در پوست خود شروع به اکسیده شدن می نماید و این عمل با مغز کردن گردو تشدید می یابد کاهش دادن اکسیداسیون و در نتیجه کند کردن روند فساد در چربی مغز گردو راههای مختلفی دارد که ساده ترین آن نگهداری گردو در پوست سخت آن و قرار دادن در دمای پایین است اما مغز گردو در دمای معمولی ( ℃25-20) پس از یکی دو ماه فاسد و غیر قابل استفاده
می شود برای کند کردن روند فساد چربی موجود در مغز آن از گذشته نزدیک تا به حال از قرار دادن آن در سردخانه استفاده می کردند که این کار مستلزم مخارج زیادی بوده و مقرون به صرفه نمی باشد امروزه روش های دیگری برای نگهداری مغز گردو در مدت زمان نسبتا طولانی یعنی حدود 4 ماه معمول گردیده و آن استفاده از پوشش های خوراکی همراه با مواد آنتی اکسیدان است که پوشش های خوراکی نفوذ اکسیژن را به داخل مغز گردو کم می کند و آنتی اکسیدان ها با فعل و انفعالات خود عمل اکسیداسیون را کند می نمایند. چنانچه از این پوشش ها استفاده نشود چربی مغز گردو در هوای آزاد در تماس با اکسیژن محیط اکسیده
می شود و کیفیت آن کاهش پیدا کرده و ارزش آن پایین می آید. در این پژوهش از دو پوشش CMC و پکتین به همراه آنتی اکسیدان های سنتزی (BHT و ویتامین E) در یک آزمایش و در آزمایش دیگری به همراه آنتی اکسیدان های گیاهی (اسانس زنیان و اسانس آویشن شیرازی) همراه با مواد افزودنی دیگر (سوربیتول، لسیتین و PG) در هر دو آزمایش استفاده شد. نتیجه ی کلی نشان داد که استفاده از پوشش های یاد شده در حضور مواد آنتی اکسیدان پس از 6 ماه نسبت به شاهد 40 درصد میزان پراکسید را کاهش داد و در تیمارهای اسانس دار نیز با افزایش غلظت اسانس، میزان پراکسید مغز گردو کاهش بیشتری یافت. با توجه به دو نوع پوشش به کاررفته در این پژوهش، پوشش با CMC بهتر از پوشش با پکتین بود و از بین تیمارهای پوشش داده شده با CMC بهترین آن ها تیمار CMC به همراه آنتی اکسیدان BHT بود. کاهش پراکسید با استفاده از اسانس زنیان بیشتر از اسانس آویشن بود که علت آن وجود تیمول 50 درصد در اسانس زنیان است که دارای خاصیت آنتی اکسیدانی بالایی می باشد. نتایج هر دو آزمایش نشان داد که اثر آنتی اکسیدانی BHT بیشتر از سایر آنتی اکسیدان ها حتی آنتی اکسیدان های گیاهی بود. مصرف مغز گردو به همراه اسانس گرچه باعث کاهش پراکسید در آن شد و از فساد آن جلوگیری کرد، در طعم آن اثر نامطلوب گذاشت. تیمارهایی که در آن ها پکیتن همراه با اسانس وجود داشت نسبت به تیمارهایی که در آن ها CMC همراه با اسانس بود، طعم مطلوب تری داشتند و کاربرد زنیان حتی در میزان کم، طعم را نامطلوب کرد اما کاربرد آویشن به مقدار کم اثر چندان نامطلوبی در طعم مغز گردو نداشت و هر چه درصد اسانس زنیان در تیمارها بالا می رفت، طعم را نامطلوب تر کرد تا جایی که با شاهد در یک گروه قرار گرفت. نکته قابل توجه این است که مغز گردوهایی که پوشش های خوراکی همراه با آنتی اکسیدان های سنتزی داشتند تا چهار ماه بعد از پوشش قابل خوردن بودند. از لحاظ بافت، پوشش با پکتین تردی مغز گردو حفظ گردید ولی CMC بافت مغز گردو را کمی سفت تر از حالت طبیعی نمود و در هیچ یک از تیمارها، وجود اسانس زنیان یا آویشن اثری در بافت مغز گردو نداشت. بطورکلی نگهداری مغز گردو در محیط اتاق با استفاده از پوشش مناسب هزینه کمتری نسبت به نگهداری در محیط های خنک و سردخانه دارد که در کاهش قیمت گردو برای مصرف کننده موثر می باشد.

مطلب مرتبط :   منابع و ماخذ پایان نامه مدارا و روش

پیشنهادات
با توجه به پژوهش انجام شده به منظور بدست آوردن محصول گردو با کمیت بیشتر و کیفیت مطلوب تر و همچنین مدت زمان بالاتر در ماندگاری مغز آن پیشنهادهای زیر توصیه می گردد:
تحقیقاتی به عمل آید که در شرایط اقلیمی نقاط مختلف کشور ما ارقام اصلاح شده و مناسبی تولید و در اختیار باغداران قرار گیرد.
در زمان برداشت محصول گردو دقت بیشتری به عمل آید که زمانی برای برداشت انتخاب گردد که مغز گردو رطوبت کمتری داشته باشد دچار بیماری و آفت نشده و ماندگاری آن بالا رود.
علاوه بر پوششهایی مانند CMC و پکتین که برای افزایش نگهداری مغز گردو در این پژوهش به کار رفت می توان پوششهای دیگری مانند کتیرا ، صمغ های دیگری همچون کیتوزان و غیره را مورد بررسی و تحقیق قرار داد.
همچنین از اسانس های دیگری که خاصیت آنتی اکسیدانی دارند مانند پونه کوهی و نعناع و….. نیز مورد بررسی قرار گیرد.
مطالعات بیشتری برای تعیین رابطه بین ظرفیت آنتی اکسیدانی ترکیبات موجود در اسانس گیاهان لازم است و به جاست که در آینده این مطالعات انجام شود.
از روشهای دیگر بسته بندی برای ایجاد ماندگاری بیشتر مغز گردو به شرح زیر می توان استفاده نمود مانند الف – بسته بندی در پاکت های کاغذی مخصوصی که مانع ورود اکسیژن به مغز گردو گردد. ب- بسته بندی در خلاء که امکان ورود اکسیژن به محیط داخل را از بین ببرد. ج- بسته بندی با گازهای دیگر مانند نیتروژن یا
دی اکسید کربن به جای اکسیژن
منابع
امیدبیگی، ر. 1384. تولید و فرآوری گیاهان دارویی. جلد اول. انتشارات آستان قدس رضوی، 347 صفحه.