دانلود پایان نامه درباره افزایش درآمد و تغییر رنگ

دانلود پایان نامه
مقدار پتاسیم به میزان رسی که در سطح و عمق خاک وجود دارد، بستگی دارد. هر چه رس خاک بیشتر باشد نیاز آن به کود پتاسیم بیشتر است در خاک هایی که میزان رس آنها در حد متوسط باشد از 300-400 کیلوگرم در هکتار پتاسیم به صورت سولفات پتاسیم و به ندرت کلرید پتاسیم توصیه می شود.
مقدار مصرف فسفر به pH خاک بستگی دارد در خاک های اسیدی، مقدار بیشتر به شکل پنتوکسید فسفر داده می شود و در خاک های قلیایی به مقدار کمتر به شکل سوپر فسفات روی ردیف درخت ها داده می شود. در خاک هایی که از نظر منیزیم فقیرند، در خاک های اسیدی به شکل اکسید منیزیم و در خاک های قلیایی به شکل سولفات منیزیم یا مخلوطی از آن دو قبل از کاشت به زمین داده می شود. کلسیم هنگامی توصیه می شود که خاک اسیدی باشد در این صورت میزان آهک بر حسب کمبود آن تعیین و به تدریج افزایش داده می شود تا حدی که مانع جذب سایر عناصر به ویژه عناصر کم مصرف، نشود.
کود سالانه: معمولا به دو صورت داده می شود. الف: کود حیوانی (آلی) ب: کود شیمیایی
در کود حیوانی عناصری مانند نیتروژن، پتاسیم، فسفر و عناصر دیگر وجود دارد که برحسب نیاز زمین به باغ بدون پوشش سبز یا با پوشش سبز داده می شود.
کود شیمیایی که به صورت نیترات آمونیم، سولفات آمونیم، اوره، فسفات آمونیم، سولفات پتاسیم و نیترات پتاسیم و غیره می باشد، با توجه به نیاز درخت داده می شود.
کود شیمیایی به سه صورت داده می شود: همراه با آبیاری قطره ای، پاشیدن روی برگ و چالکود کردن (Brown et al., 1998).
2-11- زمان مناسب برای برداشت محصول گردو
زمان برداشت، بستگی به نوع رقم یا ژنوتیپ و شرایط اقلیمی دارد ولی تعیین زمان مناسب برداشت خیلی مهم است. بهترین زمان برداشت محصول زمانی است که تیغه میانی مغز و پوست چوبی تغییر رنگ داده و به رنگ قهوه‌ایی تبدیل شود. در این زمان رنگ مغز در روشن‌ ترین حالت خود بوده و دارای بهترین کیفیت می‌باشد. از نظر اقتصادی برداشت مناسب محصول زمانی است که 80% میوه‌، قابل برداشت باشد و از این 80% حدود 95% قابل پوست‌کنی باشند (Thomas et al., 1998).
2-11-1- اثر تاخیر در زمان برداشت
برداشت زود هنگام باعث می‌شود که پوست سبز گردو به راحتی جدا نشود و قسمتی از آن روی پوست میوه باقی بماند. میوه‌هایی که نارس برداشت می‌شوند، پس از خشک‌شدن، چروکیده می‌ گردند .(Sibbet, 1974) تاخیر در زمان برداشت گردو منجر به کاهش کیفیت مغز می گردد. تاخیر در برداشت علاوه بر تیره شدن مغز گردو منجر به کاهش میزان پروتئین، کربوهیدرات و چربی در مغز گردو خواهد شد. استفاده از اتفن یکی از راه کارهای عملی جهت تسریع در رسیدن پوست سبز و کاهش فاصله زمانی بین بلوغ مغز و بلوغ پوست می باشد. کاربرد اتفن زمانی است که بافت چوبی بین مغز به رنگ قهوه ای تبدیل شده است. از آن جایی که اتفن فرایند بلوغ را تسریع می کند، در صورتی که عمل برداشت و خشک کردن انجام نگیرد، منجر به کاهش کیفیت مغز می گردد .(Sibbet, 1974)

مطلب مرتبط :   سیاست، فرهنگ، نظریههای، بینالملل

2-12- روشهای برداشت محصول گردو
روش برداشت گردو برای باغ ‌های معمولی به وسیله دست و در کشت های صنعتی با وسایل مکانیزه انجام می گیرد.
2-12-1- برداشت دستی
میوه گردو اکثراً در ماه ‌های شهریور و مهر برداشت می‌شود. برخی از میوه‌ ها پس از ترک برداشتن پوست سبز آن به طور طبیعی از پوست سبز خود جدا شده و به زمین می‌افتد. ولی برخی دیگر به شاخه‌ ها چسبیده و بایستی به وسیله ضربه زدن با چوب یا بالا رفتن از درخت به وسیله اشخاص برداشت ‌شود. پس از جمع‌آوری گردو ابتدا روی توده‌ های آن را با برگ و علف می‌پوشانند تا در مدت 9 تا 15 روز عمل تخمیر صورت گیرد. پس از آن جدا کردن پوست سبز و شستن و تمیز کردن میوه ‌ها به وسیله دست انجام می‌گیرد. بعد از این کار به مدت چند روز محصول را بر روی زمین تمیز یا بر روی چادر و در معرض آفتاب پهن کرده تا خشک ‌شود. سپس به درجه ‌بندی، بسته بندی یا فروش آن اقدام می‌کنند (مدنی وهمکاران، 1387).
2-12-2- برداشت مکانیزه
تکاننده ها برای برداشت مکانیکی گردو یا از نوع تکاننده های اینرسی هستند یا از نوع کابلی. اصول اساسی تکاننده اینرسی انتقال نیروی ارتعاشی به درخت توسط جرم نوسان دهنده ای فراهم می شود که به تنه یا شاخه متصل است. تکاننده های کابلی هم که در برداشت گردو به کار می روند به این ترتیب هستند که تراکتور مزرعه، به یک قطعه خارج از مرکز متصل
می شود. کابلی که به یک طرف آن قلابی وصل است روی شاخه درخت گردو توسط کارگر محکم می گردد و با حرکت تراکتور به سمت عقب کابل، سفت می شود و با حرکت ارتعاشی در شاخه، گردو ها از درخت جدا می شوند (امیر قاسمی، 1384).
2-13- عوامل موثر در کیفیت محصول پس از برداشت
برای بدست‌ آوردن حد اکثر تولید و افزایش درآمد، باید کیفیت گردو در حد مطلوب باشد. عوامل زیر درکیفیت محصول گردو موثر است :
1- اندازه گردو 2- رنگ روشن مغز گردو 3- خسارت پایین از نظر آفات و کپک‌ها 4- میزان پایین بقایای پوست سبز روی خشک میوه از بین این عوامل، رنگ مغز گردو و خسارات ناشی از آفات و کپک‌ها، اهمیت بیشتری دارند (مدنی و همکاران، 1387).
2-14- جمع آوری و پوست کنی گردو
پس از برداشت بایستی محصول سریعا جمع آوری و پوست کنی شود. جمع آوری گردو هم توسط دست و هم بوسیله ماشین انجام می شود. روش مناسب آن بستگی به اندازه باغ و تجهیزات آن دارد. سطحی که یک ماشین، گردو را جمع آوری می کند بستگی به نوع ماشین، شرایط زیستی، مواد موجود در زمین، امکان حرکت ماشین در باغ و تعداد کارگران برای انجام عملیات دارد. برای این منظور سطح زمین باغ باید صاف و یکنواخت باشد و میوه گردو نباید بر روی خاک خیس یا کاملا مرطوب ریخته شود تا برگ و پوست سبز آن به راحتی از میوه جدا شود. در صورتی که امکان جمع آوری، پوست کنی و خشک کردن میوه محدود باشد بهتر است برداشت به تدریج انجام گیرد زیرا میوه هایی که روی درخت هستند حتی وقتی که زیر تابش مستقیم آفتاب هم باشند، چون تبخیر و تعرق بیشتری در میوه های باقیمانده روی درخت صورت می گیرد، بهتر از میوه هایی است که روی زمین انباشته می شوند. به علاوه کاهش کیفیت و رنگ مغز گردویی که روی زمین با پوست روی هم انباشته می شوند، با توجه به این که امکان دارد زودتر کپک بزنند وجود دارد .(Thompson et al., 1998)
2-15- شستن میوه ی گردو
پس از پوست کنی گردوها را با آب تمیز می شویند این شستشو سبب می شود که اثر پوست سبز گردو که روی پوست سفت باقی مانده است برطرف گردد. علاوه بر آن عمل سفید کردن پوست گردو به خوبی انجام گیرد. البته این کار در گردوهایی که به علت آفتاب، سوختگی روی پوست آن باقی مانده بی اثر است. شستشوی گردو به مدت 2 تا 3 دقیقه در داخل تانکرهای مخصوص آب انجام می شود (مدنی وهمکاران، 1387).
2-16- سفید کردن پوست سخت گردو