حمل‌ونقل، چندوجهی، بندری، می‌باشد

دانلود پایان نامه

ن امر میسر نیست مگر به کمک راه¬کاری که بتواند اطلاعات لازم و مناسب را از بخش¬های مختلف سازمان، در کوتاه¬ترین زمان، به¬صورت قالب¬های مؤثر، در دسترس افراد مناسب قرار داده و در عین حال تصمیمات و سیاست¬های اتخاذ شده از سوی رده¬های بالای سازمان را به¬سرعت در سطوح عملیاتی سازمان جاری نماید. این راه¬کار باید به‌قدری جامعیت داشته باشد که بتواند بخش¬های مختلف کسب¬وکار را پوشش داده و با ایجاد یک فضای همکاری مشترک، فاصله زیاد بین سطح تصمیم¬گیری تا سطح تولید اطلاعات را کاهش دهد.
با توجه با مطالب گفته شد در مورد با نرم افزارهای بندری که یکی از پایه‌های بسیار مهم در ورود سیستم حمل‌ونقل چندوجهی است جدول (4-5) بیانگر شاخص‌های نرم افزاری بندر می‌باشد .
جدول 4 5: ابعاد نرم افزارهای بندری ( منبع: سایت سازمان بنادر و دریا نوردی)
بعد شاخص‌های اندازه‌گیری
نرم افزارهای بندری مدیریت بندری
قوانین و مقررات
رویه‌های گمرکی
روابط بین‌المللی
مدیریت دانش و مستندات
جریان اطلاعات حمل‌ونقل
کنوانسیون‌ها

مدل پژوهش
با توجه به پیشینه تحقیق این پژوهش و متغیرهای مورد اندازه گیری مدل مفهومی این پژوهش به‌صورت شکل(4-2) می‌باشد.

شکل‏4 2: مدل مفهومی پژوهش
فرضیات مدل
در این بخش به توضیح روابط بین متغیرهای این پژوهش پرداخته می‌شود با توجه به پیشینه گفته شده در این بخش می‌توان فرضیات مورد نظر در مدل مفهومی این پژوهش را به‌صورت زیر توسعه داد.

سیستم حمل‌ونقل چندوجهی (فرضیات اول تا چهارم)
با توجه به گسترش بسیار وسیع سیستم حمل‌ونقل چندوجهی در زنجیره لجستیکی حمل‌ونقل مطالعات بسیار وسیعی با توجه به پیشینه تحقیق گفته شده وجود دارد . این سیستم همان‌طور که گفته شد به‌وسیله اپراتور این سیستم اجرا می‌شود که تمامی شیوه‌های حمل را درگیر و با ارتباط مؤثر بین آن‌ها به ارائه خدمات می‌پردازد . هر بندر موظف است پس از ورود این سیستم در حوزه خدماتی خود زیر ساخت‌های فیزیکی بندر خود را متناسب با نیازهای این سیستم تطبیق دهد و همچنین شیوه‌های مدیریت جامع بندری که همان نرم افزار بندری می‌باشد جهت تسهیل حمل کالا نیز مطابق با استانداردها و کنوانسیون‌های موجود در سطح بین‌الملل تطبیق دهد.
سیستم حمل‌ونقل چندوجهی یک سیستم لجستیکی بین‌المللی است و برای ارتباط حمل‌ونقلی مؤثر بین کشورهای توسعه یافته و در حال توسعه ارائه گردیده است در نتیجه بنادر با ورود این سیستم موظف به ایجاد سخت افزارها و نرم افزارهای منطبق با استاندارد بین‌المللی می‌باشد. شکل (4-3) بیانگر روابط فرضیات سیستم حمل‌ونقل چندوجهی می‌باشد.

شکل‏4 3: فرضیات مربوط به سیستم حمل‌ونقل چندوجهی
کیفیت ارتباط (فرضیه پنجم)
همان‌طور که در مطالب گذشته در این فصل اشاره شد، یکی از مهم‌ترین موضوعات در حمل‌ونقل چندوجهی پایه گذاری و ایجاد یک رابطه باکیفیت در عملیات و شبکه حمل‌ونقل می‌باشد. بنابراین جدا از سیستم حمل‌ونقل چندوجهی، هر نوع سیستم خدمات دهی در صورت عدم ایجاد رابطه‌ای مؤثر و باکیفیت با مشتریان خود، هزینه‌ای جز از دست دادن سود دهی و پایین آمدن عملکرد خود را نخواهد داشت.
در نتیجه جهت ایجاد و ورود یک سیستم در سازمان و تأثیر گذاری آن در عملکرد سازمان، نیازمند یکپارچگی و کیفیت ارتباط در تمامی ابعاد می‌باشد در غیر این صورت با شکست مواجه می‌شود. شکل (4-4) بیانگر رابطه فرضیه سخت افزار با عملکرد بندر می‌باشد.

مطلب مرتبط :   منبع تحقیق درباره صلاحیت قانونگذاری مجلس و فقهای شورای نگهبان

شکل 4 4: فرضیه مربوط به کیفیت ارتباط
سخت افزار بندر (فرضیه ششم)
با توجه به رشد تقاضا و حمل‌ونقل در دنیا، بنادر نیز جهت بالا بردن عملکرد خود در این بازار رقابتی شدیدی که وجود دارد می‌بایست زیر ساخت‌های خود را که همان سخت افزار بندری می‌باشد ارتقا بخشد. با رشد روز افزون تجارت کانتینری در دنیا بنادر برای ارائه سرویس‌های حمل‌ونقل ترکیبی احساس نیاز کرد و از همان زمان ارائه این سرویس را در دستور کار خود قرار داده اما به دلیل ضعف در مشکلات سخت افزاری بندر هنوز موفق به ارائه این سیستم نشده است. در نتیجه بندر شهید رجایی جهت بالا بردن عملکرد خود باید سخت افزار خود را گسترش دهد.. شکل (4-5) بیانگر رابطه فرضی بین سخت افزار بندر و عملکرد کسب و کار بندری می‌باشد.

شکل ‏4 5: فرضیه مربوط به سخت افزار بندر
نرم افزار بندر (فرضیه هفتم)
امروزه یکی از مسائل مهم هر سازمان، افزایش عملکرد آن به‌وسیله مدیریت یکپارچه و استفاده از نرم افزارهای نوین لجستیکی می‌باشد. همان‌طور که مباحث قبلی اشاره شده است یکی دیگر از اساس‌های توسعه عملکرد در بندر ایجاد یک سیستم نرم افزاری یکپارچه که شامل مدیریت، قوانین و مقررات، روابط بین‌الملل، بازاریابی نیز می‌باشد. بدون شک در دنیای پیچیده و پرتلاطم امروز، فرآیند تصمیم¬گیری مدیران به¬عنوان مهم-ترین و تأثیرگذارترین ابزار برای بهبود و ارتقاء عملکرد یک سازمان می¬باشد و ضرورت وجود اطلاعات را که اصلی¬ترین عامل تصمیم¬گیری است، مطرح می¬کند. در نتیجه فرضیه مربوط به نرم افزار بندر به‌صورت زیر تعریف می‌شود:شکل (4-6)بیانگر رابطه فرضیه نرم افزار با عملکرد بندری می‌باشد.

شکل ‏4 6: فرضیه مربوط به نرم افزار بندر
خلاصه و نتیجه گیری
هدف از این فصل مطالعه پژوهش‌هایی مرتبط با متغیرهای تعیین شده در این تحقیق می‌باشد. پس از بررسی پیشینه تحقیق ابعاد هر یک از این متغیرها تبیین و شاخص‌های اندازه گیری هر یک از این سازه‌های جهت به کار گیری در پرسشنامه مشخص شده است. مدل مفهومی این مطالعه دارای 5 متغیر می‌باشد که به‌وسیله مطالعات گذشته می‌توان هفت فرضیه را جهت سنجش موضوع اصلی مطالعه ایجاد نمود . این فرضیات در بخش آخر این فصل توسعه داده شده و هر یک از روابط بین آن‌ها مشخص گردیده است. که در فصل ششم این پژوهش به‌وسیله روش‌های گفته شده در روش شناسی به تجزیه و تحلیل و درستی روابط موجود بین سازه‌های مورد بررسی پرداخته خواهد شد. 

فصل پنجم: روش شناسی پژوهش

مقدمه
شیوه اجرای یک پژوهش ارتباط زیادی با ماهیت موضوع، نوع پژوهش و همچنین متغیرهای پژوهش دارد. اما باید توجه داشت آنچه موجب شده جوهر علمی حیات پیدا کند، وقوف به اکتشافات و نتایج علوم نیست بلکه شناخت و درک عمیق روش‌ها یعنی شیوه‌هایی که بشر برای پیشرفت علم به کار بسته است. از آنجا که گام برداشتن و عبور از مرحله نظری پژوهش به میدان تجربه و مشاهده نیازمند انتخاب روش‌ها و ابزارهای مناسب بوده و بدیهی است که عواملی چون موضوع، امکانات و اهداف تحقیق در گزینش ابزارهای اندازه گیری، شیوه‌های گردآوری اطلاعات و به‌طور خلاصه روش تحقیق سهم عمده‌ای دارند در نتیجه می‌بایست بهترین شیوه را جهت انجام پژوهش بکار گرفت.
فصل حاضر به جنبه‌های روش شناسانه‌ی پژوهش اختصاص دارد. بر این اساس، در این فصل، متغیرها و مفاهیم اساسی پژوهش تعریف و نحوه سنجش آن‌ها مشخص می‌شود. افزون بر این، به شیوه نمونه گیری، روش‌های گردآوری اطلاعات و در نهایت به روش تجزیه و تحلیل داده‌ها اشاره می‌شود..

مطلب مرتبط :   مقاله با موضوع تاثیرات متقابل بسط برندها و برند مادر و قیمت گذاری و ترفیعات قیمتی

طرح تحقیق
توجه به گسترش فعالیت‌های حمل‌ونقلی در تمامی دنیا و عزم جدی در سطوح مختلف کشورها در زمینه تعالی و توسعه، دقت در تمامی ابعاد زنجیره حمل کالا برای جهش در پیشرفت امری ضروری است. مطالعه تجربه جهانی در این زمینه نقش مدیریت زنجیره تأمین و لجستیک را بسیار برجسته می‌نماید.
بخش مهمی از محصولات و خدمات مرتبط با مدیریت زنجیره تأمین و لجستیک در حوزه‌هایی تعریف می‌شوند که عبارت‌اند از: سیستم‌ها و تجهیزات حمل‌ونقل محصولات و بار، فناوری‌ها و سیستم‌های ذخیره سازی و انبارش، فناوری‌های حمل‌ونقل اقلام خشک، اقلام مایع و اقلام فله‌ای، خدمات و فناوری‌های لجستیک مواد خطرناک، دارای ریسک و ویژه، انواع سیستم‌های کنترل (بی‌سیم و غیره)، سیستم‌ها و نرم افزارهای مدیریت حمل‌ونقل و مدیریت انبار و غیره . بدین ترتیب فعالان عرصه حمل‌ونقل از شاخص‌ترین فعالان عرصه لجستیک و خدمات زنجیره تأمین هستند.
تحقیق حال حاضر از نوع یک پژوهش لجستیکی با محوریت حمل‌ونقل چندوجهی می‌باشد که با در نظر گرفتن داده‌های موجود می‌بایست مناسب‌ترین روش پژوهش جهت تجزیه و تحلیل بکار برده شود. به‌طور کلی پژوهش می‌تواند سه هدف عمده را دنبال کند. گاهی هدف یک پژوهش حل یک مشکل متداول در محیط کار است و گاهی هدف یک پژوهش، افزودن به مجموعه کلی دانش در یک حوزه خاص است. و گاهی نیز هدف یک تحقیق بررسی اثرات پیشنهادی تحقیقات کاربردی است.
وقتی پژوهشی به کاربرد نتایج یافته‌هایش برای حل مشکلات متداول درون سازمان انجام می‌شود آن را پژوهش کاربردی می‌نامند. اما زمانی که پژوهشی برای افزودن دانش و درک ما از مشکلات خاصی که عموماً در محیط‌های سازمانی اتفاق می‌افتد و چگونگی حل آن‌ها، انجام می‌شود، پژوهشی بنیادی نامیده می‌شود. یافته‌های حاصل از این نوع پژوهش در ایجاد دانش در حوزه‌های مختلف مدیریت کمک می‌کند. وقتی تحقیقی به بررسی و ارزیابی اثرات پیشنهادهای تحقیقات کاربردی انجام می‌شود، آن را