حزب، لبنان، إسلامی، انتخابات

دانلود پایان نامه

دارد و بعد از ترور رفیق حریری سیاست اعتدال را میان دو جناح اصلی لبنان یعنی 14 مارس و 8 مارس در پیش گرفت.159
جماعت إسلامی روابط بسیار نزدیکی با حزب الله و برخی گروه های إسلامی دارد.160
جماعت إسلامی رادیو های محلی در کشور های مهاجرپذیر بویژه در برخی شهرهای اروپایی اذان و احادیث دینی پخش می کنند. جماعت إسلامی چند نهاد را تأسیس را کرده یا آن را تحت پوشش دارد که مهمترین آنها عبارتند از:
1. مجله الأمان
2. مدارس الإیمان
3. روزنامه الشهاب.161
2-15- جنبش توحید إسلامی162؛
جنبش توحید إسلامی که سابقا با نام رهبر این جنبش شیخ سعید شعبان در سراسر لبنان و جهان شناخت می شد، جنبش سنی مذهب است که در سال 1982 میلادی تشکیل شد. این جنبش تمایل زیادی به همزیستی مسالمت آمیز با دیگر مذاهب و به ویژه شیعیان داشته و روحیه وهابی ستیزی در میان اعضای این جنبش و بویژه رهبران بلند پایه جنبش به خوبی مشاهده می شود.163
جنبش توحید إسلامی، جهاد مسلحانه علیه دشمن و شهادت برای آزادی را واجب دانسته و معتقد است که کلیه کشورهای إسلامی باید نیروهای خود را برای آزادی فلسطین بسیج نمایند تا مبارزه با این دشمن صیهونی به شکست نینجامد.164
سمت ریاست جنبش توحید إسلامی پس از درگذشت شیخ سعید شعبان، به دبیر کلی تغییر یافت و پس از شیخ شعبان، شیخ ماهر حمود، به دبیر کلی این جنبش انتخاب شد که بعدها دبیر کلی این جنبش به بلال شعبان فرزند سعید شعبان رسید. شیخ بلال شعبان انقلاب إسلامی ایران را انقلاب طلم ستیز می داند.165
2-16- حزب نجاده؛
حزب نجاده در سال 1936 تأسیس شد و در سال 1954 پس از استقلال رسمی لبنان اجازه فعالیت رسمی یافت. وحدت کلمه و صفوف جوانان و بالا بردن آگاهی‌های ناسیونالیستی آنان از جمله اصول این حزب به شمار می‌رود.166
برنامه حزب نجاده در لبنان در شعارهای زیر خلاصه می شد:
1. پاسداری از استقلال لبنان به صورت همه جانبه و مؤثر
2. دعوت به سرشماری جمعیت ساکن لبنان
3. تصویب خدمت وظیفه اجباری.167
فعالیت این حزب در حال حاضر بیشتر جنبه تشریفاتی دارد و رئیس آن در مناسبت های مختلف شرکت می کند.168
2-17- حزب کتائب (فالانژ)
حزب کتائب در سال 1936م به صورت یک باشگاه ورزشی به رهبری پیر جمیل تأسیس شد. این حزب یک حزب دست راستی دارای دو جنبه مذهبی و نژادی مارونی است.169
حزب کتائب در جریان استقلال لبنان به همراه حزب نجاده فعالیت داشتند. 170
حزب کتائب با نام قبلی حزب فالانژ لبنان، یکی حزب دست راستی تندرو در کشور لبنان است. اگر چه حزب فالانژ لبنان به طور رسمی یک حزب سکولار است، اما به مسیحیان مارونی منتسب است و برای حفظ منافع مسیحیان مارونی در لبنان فعالیت می کند. حزب فالانژ لبنان یکی از بازیگران اصلی در طول جنگ داخلی لبنان بود که از سال ۱۹۷۵ تا ۱۹۹۰ میلادی در لبنان جریان داشت که نهایتاً با اخراج سازمان آزادی بخش فلسطین از لبنان پایان یافت.171
حزب فالاتژ لبنان در سال ۱۹۲۶ میلادی، توسط پیر جمیل بنیان گذاشته شد. شعار این حزب «خدا، میهن و خانواده» بود.172
در فرودین سال ۱۹۷۵ میلادی، چند تن از اعضای مسلح عضو سازمان آزادی بخش فلسطین به روی کلیسایی در شرق بیروت آتش گشودند تا پیر جمیل موسس حزب فالانژ لبنان را در آنجا ترور کنند. او از سوء قصد جان سالم به در برد، ولی این سوء قصد باعث مجموعه‌ای از اقدامات متقابل شد که در نهایت به جنگ داخلی ۱۵ ساله در لبنان منجر شد.173
حزب کتائب در انتخابات 1996 میلادی شرکت کرد، اما نامزدهای این حزب موفق به کسب آرای مردم نشدند. دکتر جرج سعادۀ رهبر این حزب موفق شد در میان نامزدهای این حزب بالاترین رأی را به دست آورد و دلیل آن این بود که وی در لیست عمر کرامی از شمال لبنان عضویت داشت.174
2-18- حزب ملی گرایان آزاد175؛
حزب ملی گرایان آزاد از سوی کامیل شمعون رئیس جمهور اسبق لبنان و در پی رویدادهای 1958 میلادی تأسیس شد. از مهمترین اصول این حزب می توان به بندهای زیر اشاره کرد:
1. عضویت لبنان در خانواده کشورهای عربی
2. عضویت لبنان در سازمان ملل متحد
3. پایبندی به سنتهای تاریخی لبنانی.176
در انتخابات 1996 میلادی این حزب با صدور بیانیه ای خواستار تحریم انتخابات شد و از لبنانی ها خواست در انتخابات شرکت نکنند و این انتخابات را یک دام توصیف کرد. ولی این حزب در انتخابات در انتخابات شهرداری ها در سال 1998میلادی شرکت کرد و دوری شمعون به عنوان نامزد این حزب برای ریاست شهرداری منطقه دیرالقمر معرفی شد که به پیروزی رسید.177
2-19- حزب فراکسیون ملی178؛
این حزب همواره از فعالیت در حوزه نظامی کنار بوده و مخالفتش نیز در جنگ داخلی لبنان با دو حزب کتائب و ملی گرایان آزاد از این روی بوده است.179
می توان گفت تاریخ این حزب همواره حول مخالفت دائم اما معتدل در چارچوب قواعد بازی دموکراتیک لبنان دور می زد. رئیس شورای عالی این حزب دکتر سلیم سلهب و نائب رئیس آن امین عثمان می باشد.180
2-20- حزب وعد؛
پس از وقوع ناآرامی ها در 13 اکتبر 1990م مه بر علیه میشل عون صورت گرفت، ایلی حبیقه در منطقه حازمیه بیروت این حزب را تأسیس کرده و این حزب را ملی و سکولار و دموکراتیک معرفی نمود.
این حزب از ابتدای تأسیس بر دشمنی با سوریه و هر آنچه رنگ عربی إسلامی داشت تأکید می ورزید و در مقابل توجه خاصی به رابطه با اسرائیل داشت و بر تأسیس دولت اسرائیل تأکید می ورزید.181
اهداف این حزب عبارت است از:
1. تعلق ملی مردم لبنان به وطن مقدم بر هرگونه تعلق خارجی و گروهی و شخصی است.
2. دموکراسی باید به عنوان پایه و اساس موجودیت لبنان شناخته شود.
3. تحقق شکوفایی اقتصادی لبنان با إجرای برنامه توسعه و برقراری موازنه میان واحدهای مختلف اقتصادی.
4. مدرنیزه کردن لبنان و تبدیل طائفه گرایی به نظام سکولار.
رئیس این حزب در تمام کابینه های بعد از قراداد طائف حضور داشته است.182
2-21- کنگره ملی لبنان183؛
کنگره ملی لبنان که در تاریخ 11 ژوییه 1994م برگزار شد چارچوب کلّی نیروهایی به شمار می رود که تحت فرماندهی ژنرال میشل عون قرار دارند. کنگره ملی لبنان از جماه جناح های بود که خواهان تحریم انتخابات پارلمانی لبنان سال های 1992م و 1996م شد ولی این کنگره به سیاست تحریم انتخابات پایان داد و در انتخابات شهرداری ها از حوزه بیروت و کوهستان لبنان در سال 1998م شرکت کرد.184
2-22- حزب سوسیالیست ترقیخواه185؛
کمال جنبلاط رهبر فقید دروزی های لبنان این حزب را تأسیس کرد. پایگاه اصلی حزب با نام بیت جنبلاط شناخته می شود و اکنون ولید جنبلاط رهبر این حزب می باشد. ولید جنبلاط پس از ترور کمال به این منصب رسید.
حزب سوسیالیست ترقیخواه اکنون با برخی گروه های ملی و إسلامی هم پیمان است. این حزب در انتخابات 1996م کرسی های حوزه اقلیم الخروب و الشوف و عالیه را در پارلمان به دست آورد.186
2-23- حزب سوسیال دموکرات187؛
این حزب با نام جنبش آگاهی بخش در سال 1960م کار خود را آغاز کرد. رهبر این حزب کامل الأسد در قبال حزب أمل و حزب الله وفادار بود و در انتخابات 1998م شهرداری منطقه نبطیه را به دست آورد.188
2-24- حزب دموکراتیک کردستان189؛
حزب دموکرات کردستان در 1960م در لبنان تأسیس شد و در جریان جنگ های داخلی لبنان در کنار نیروهای ملی و إسلامی و مقاومت فلسطین شرکت کرد. این حزب اکنون فعالیت چشمگیری ندارد و فقط به زنده نگه داشتن نوروز می پردازد.190
2-25- حزب حراس الأرز191 ؛
این حزب از مسیحیان راست گرای تندرو است که در سال 1975م هم زمان با حمله به اتوبوس های فلسطینی در منطقه عین الرمانه بیروت که منجر به جنگ داخلی 15 ساله لبنان هم شد، توسط ایتان صقر192 تأسیس شد.193
هدف حزب مشخص کردن مفهوم امت لبنانی بود و در این زمینه اعراب و به خصوص سوریه و فلسطین رادشمن لبنان می دانست و با اسرائیل هم پیمان بود. دادستان نظامی لبنان طی درخواستی غیابی در تاریخ 15/01/1996م برای ایتان صقر به جهت همکاری با اسرائیل تقاضای حکم اعدام کرد.194
2-26- جنبش لیبرال شیعه195؛
جنبش لیبرال شیعه یکی از جریانات سیاسی شیعه است که از هم پیمانان گروه 14 مارس می باشد، این حزب در سال 2006 به دست شیخ محمد حاج حسن تأسیس شده است و خود نیز رهبری این حزب را بر عهده دارد و جریان لیبرال شیعه را جریان سوم شیعه در لبنان معرفی می کند و ادعا دارد که این حزب در میان دو حزب شیعی أمل و حزب الله به اعتدال شیعی نزدیک تر است.196
این حزب وزن چندانی در بین جریانات سیاسی ندارد و رهبران این حزب جهت مطرح کردن منویات و حزب خود برخی اوقات سخنانی را بر علیه جمهوری إسلامی ایران و حزب الله ارائه می کنند.

مطلب مرتبط :   پایان نامه ارشد درمورد معیارهای ارزیابی عملکرد و شرکت های سرمایه گذاری

فصل سوم: مهم ترین موسسات و مدارس علمیه شیعه و سنی؛
1- مدارس و حوزه های علمیه شیعه لبنان
پیشینه مدارس علمیه لبنان به سال 760 ه.ق برمی گردد. اولین حوزه علمیه به دست شیخ إسماعیل جزینی در شهر جزین بنا شد.197 هر چند این تأسیس به عنوان اولین حوزه علمیه لبنان زود هنگان نبود ولی در لبنان، علمای بزرگی ظهور کردند که به مراحل عالی اجتهاد و فقاهت رسیدند