تحقیق رایگان با موضوع پرورش روح عدالت خواهی و اهداف تربیت

دانلود پایان نامه
اهداف میانی تربیت از منظر علامه با مبنا قرار دادن کتاب نفیس المیزان پرورش روح عدالت خواهی ،تکامل انسان ،استقلال و عزت جامعه ،برادری و دوستی با ملل دیگر ، صحت ، تزکیه و تذهیب یا پرورش منش اخلاقی است(رضا پور ،1389)
بنابراین ، معنوی شدن انسان نیز در نقطه صفر آغاز نمی گردد . و تربیت معنوی در راستای تفصیل بخشیدن به میل و معرفت ربوبی و شکل داد به ملکات نفسانی معنا می یابد .
در دیدگاه علامه طباطبایی تربیت معنوی ، جهت دهی به فرآیند تجرد نفس ، متناسب با فطرت ربوبی او معنا می یابد که در بی تقویت میل ، تفصیل معرفت و انجام عمل متناسب با آن است . بدین ترتیب ، اهداف تربیت معنوی دارای سه جنبه شناختی ، گرایش و عملی است .
3-2-5-اهداف و اصول و روش های معنوی
باقری اصول و روش های تربیت معنوی را از دیدگاه علامه در سه بخش تنظیم کرده است ، بخش اول حیطه شناختی ، بخش دوم حیطه گرایشی و بخش سوم فرایند عمل نام دارد هر دسته از اهداف از دو جنبه سلبی و ایجابی برخوردار است ، زیرا علامه طباطبایی راه رسیدن به خدا رای دارای دو جنبه سلبی و ایجابی می داند ، این راه و روش از دو چیز ترکیب شده :فعل و ترک :و این دو توجه کامل کردن به خدا و عدم توجه به غیر خدا ست.(طباطبایی، 1381، ص109)
3-2-5-1- اصول و روش های ناظر به هدف شناختی
اصل و روش سلبی
لازمه شناخت رب ، در ابتدا زودودن خطا های شناختی ذهن متربی است . بدین منظور در زیر اصل عدم تشبیه خدا به دیگر موجودات و روش ذکر تسبیحی ارائه می شود .
اصل عدم تشبیه خدا به سایر موجودات
هدف : متربی باید در جهت حذف موانع شناخت صحیح رب حرکت نماید
اصل : باید تصورات ذهنی متربی را از تشبیه خدا به سایر موجودات برحذر داشت
انسان در زندگی همواره با موجوداتی مواجه است که دارای وجود محدود و امکانی هستند همین امر سبب شود که او دچار خطای شناختی شده و نسبت به خدا نیز تصوری محدود داشته باشد . معرفی جایگاه خدا در آسمان و یا توصیف جسمانی او از جمله آسیب هایی هستند که متربی را نسبت به رب خویش دچار خطای شناختی می کند .حضرت امیر (ع ) می فرماید:(آنکه خدا را به شمارش آورد ، ازلیت او را باطل کرده است و کسی که بگوید خدا چگونه است ، اورا تعریف کرده است و کسی که بگوید خدا کجاست ، مکان برای او قائل شده است .خدا عالم بود آنگاه که معلومی وجود نداشت .پرورنده بود آنگاه که پدیده ای نبود و توانایی بود آنگاه که توانایی نبود ) براین اساس ، یکی از اصول تربیت معنوی آن است که هنگامی متربی برای شناخت رب خویش ، از مقایسه و تشبیه کمک می گیرد ، تصورات غلط درباره ی خداوند را از ذهن خود بزداید .
روش ذکر تسبیحی
اصل: باید تصورات ذهنی متربی را از تشبیح خدا به سایر موجودات داشت
گزاره ی واقع نگر روشی : بیان تسبیح خدا ، اظهار زبانی عدم تشبیه خدا به سایر موجودات است.
روش : استفاده از ذکر تسبیحی برای باز داشتن شناخت از تشبیح خدا به سایر موجودات .
کلمه تسبیح ،مصدر فعل «سبح» به معنای منزه داشتن است .(راغب اصفهانی ، 1362).تسبیح خدا بدین معنی است که هر آنچه را که مستلزم نقص و نیاز باشد با وجود او که کمال مطلق است ، سازگار ندانسته و آنرا نفی کنیم علامه طباطبایی چنین معرفتی را به خداوند ، نوع خاصی از علم می داند که می توان آنرا معرفت تنزیهی به خدا دانست (طباطبایی ، 1374).در قرآن ذکر تسبیحی به طور مکرر توصیه شده است . از آن جمله می توان به این آیات اشاره کرد :« وَمِنَ اللَّیْلِ فَاسْجُدْ لَهُ وَسَبِّحْهُ لَیْلًا طَوِیلًا » در شبانگاه برای او سجده کن و مقدار طولانی از شب او را تسبیح گوی ». همچنین «وسبحوه بکره و اصیلا:صبح و شام او را تسبیح گویید».
اصول و روش های ایجابی
اصول و روش های ایجابی بیانگر شیوه های حرکت در جهت شناخت صحیحی از رب است . بدین منظور در زیر اصل ارتقائ سطح معرفت ، متناسب با ظرفیت فرا گیرنده و یک روش برای آن ارائه می شود
اصل ارتقاء سطح معرفت متناسب با ظرفیت فرا گیرنده
هدف : متربی باید در جهت ارتقاء سطح معرفت نسبت به رب حرکت کند