تحقیق درباره فرآیند تحلیل سلسله مراتبی و فرآیند تحلیل شبکه ای

دانلود پایان نامه
به این ترتیب در رویکرد پیشنهادی، انعطاف پذیر کردن محدودیت ها شامل دو مرحله است و این امر باعث می شود تا سطح رضایت بخشی تصمیمات منتج شده افزایش یابد (Lu, Huang & Maqsood, 2010)
به عنوان مثال، لو و همکاران یک رویکرد برنامه ریزی انعطاف پذیر نادقیق فازی دو مرحله ای را برای مسائل کنترل کیفیت هوای منطقه ای توسعه دادند. این رویکرد می تواند هم عدم قطعیت شروط و هم عدم قطعیت پارامترها را در تابع هدف و محدودیت ها از طریق وارد کردن متغیرهای کنترل چندگانه و پارامترهای بازه ای به چهارچوب مدل سازی تحت کنترل بگیرد. بنابراین، تفاوت رویکرد پیشنهادی با رویکردهای کلاسیک که در آن ها تنها یک متغیر کنترل برای انعطاف پذیر کردن تمام محدودیت ها در نظر گرفته می شود، به کار گرفتن متغیرهای کنترل چندگانه است تا میزان رضایت بخش بودن راه حل های مدل افزایش یابد (Lu, Huang & Maqsood, 2010).
4-2-3 کاربرد تکنیک های MADM
همان طور که پیشتر گفته شد، با جستجوهایی که توسط محقق انجام شده است تا کنون تحقیق، پایان نامه و یا تألیفی در مورد کاربرد روشها و تکنیکهای تحقیق در عملیات در حوزه مسائل زیست محیطی و خصوصاً آلودگی هوا در سطح کشور مطرح نشده است. هم چنین، در میان منابع لاتین و در حوزه مسائل مربوط به مدیریت کیفیت هوا نیز تاکید بیشتر بر بکارگیری فنون تصمیم گیری سخت است. اما در پاره ای از مطالعات، محققین کاربرد تکنیک های تصمیم گیری چند شاخصه از جمله فرآیند تحلیل سلسله مراتبی، فرآیند تحلیل شبکه ای و … را در حوزه دیگر مسائل زیست محیطی از قبیل مدیریت کیفیت آب بررسی کرده اند.
به عنوان مثال، هیلز و تائو مشکل آلودگی آب در گوانگ جوی چین را مورد بررسی قرار دادند. آن ها در این تحقیق به منظور ارزیابی شیوه های مختلف کنترل آلودگی آب و انتخاب اثربخش ترین تکنیک از یک متد فرآیند تحلیل سلسله مراتبی استفاده کردند و به نتایج تفاوتی دست یافتند (Tao and Hills,1999).
به طریق مشابه، زنگ و همکاران یک رویکرد سیستماتیک نوآور را با عنوان تحلیل سلسله مراتبی رابطه ای خاکستری در حوزه مدیریت کیفیت آب به کار گرفتند. در این رویکرد فرآیند تحلیل سلسله مراتبی و تحلیل رابطه ای خاکستری با هم ترکیب شدند تا برای تصمیم گیری در شرایط پیچیده و دست یابی به نتایج علمی مورد استفاده قرار گیرند ( Zeng et al.,2006)
هم چنین باترو و همکاران از دو متد فرآیند تحلیل سلسله مراتبی و فرآیند تحلیل شبکه ای برای تعیین بهترین استراتژی کنترل پساب و حفظ کیفیت آب بهره گرفتند. به این ترتیب آن ها توانستند عوامل موثر متعددی از قبیل عوامل اقتصادی، محیطی و تکنولوژیکی را در مدل منظور کنند. نتایج این تحقیق نشان داد که تکنیک ANP که امکان تجزیه و تحلیل های پیچیده تری را فراهم می کند، نتایج بهتری می تواند ارائه دهد (Bottero, Comino & Riggio,2011)
فصل سوم
روش تحقیق
3-1 مقدمه
تحقیق علمی که همان کاربرد روش علمی است، در جستجوی شرایطی می باشد که تحت آن ها پدیده خاصی رخ می دهد. در واقع، تحقیق عبارت است از فرآیند جستجوی منظم برای مشخص کردن یک موقعیت نامعین. در این ارتباط، روش تحقیق چارچوب عملیات یا اقدامات جستجوگرایانه برای تحقق هدف پژوهش جهت آزمودن فرضیه یا پاسخ به سوال های تحقیق را فراهم می آورد. در این فصل، پس از آشنایی با حوزه کاری تحقیق (شرکت سیمان شرق)، روش انجام تحقیق، جامعه آماری، روش گردآوری اطلاعات، ابزار تحقیق، روایی و اعتبار آنها و رویکردها و روش های مورد استفاده در تحقیق شرح داده می شود.
3-2 معرفی شرکت سیمان شرق
3-2-1 تاریخچه مجتمع
مجتمع صنعتی کارخانجات سیمان مشهد در سال 1332 با اراده آهنین آقای مهندس علی زاهدی با بهره برداری از کوره های قائم 50 و 70 تنی شرکت کروپ آلمان تاسیس و در سال 1336 با استفاده از انرژی حرارتی کک شروع به کار نمود. از آن جایی که در روند کار با کوره های قائم مشکلات فراوانی وجود داشت و از طرفی به علت افزایش قیمت سوخت و مقرون به صرفه نبودن ادامه کار، تولید این واحد در سال 1342 به کلی متوقف گردید. در مهر ماه 1346 اولین کوره دوار با ظرفیت 300 تن در روز از شرکت کروپ آلمان خریداری و نصب گردید که در اول فروردین ماه سال 1389 به علت نداشتن صرفه اقتصادی و مسائل زیست محیطی این خط تولید به طور کلی متوقف گردید. در مرداد ماه سال 1354 کوره دوار واحد 2 با ظرفیت 1250 تن در روز از شرکت پولیزیوس فرانسه خریداری و نصب شد. با توجه به برنامه های عمرانی کشور و کمبود سیمان در استان خراسان، طرح ایجاد و ساخت یک کارخانه سیمان با ظرفیت 3000 تن در روز، مورد مطالعه و بررسی قرار گرفت و در سال 1369 موافقت اصولی آن اخذ گردید و عملیات اجرایی آن از اسفند ماه سال 1371 شروع و در بهمن ماه سال 1377 به بهره برداری رسید. با رونق بسیار مناسب بازار سیمان استان خراسان رضوی و موقعیت ویژه صادراتی شرکت در کشورهای افغانستان و ترکمنستان، به منظور حفظ سهم بازار و افزایش توان رقابت و توسعه کارخانه، طرح سرمایه گذاری جهت ایجاد واحدهای جدید در دستور کار شرکت قرار گرفت و در سال 1383 طرح ایجاد یک واحد 3400 تنی جدید به تصویب رسید و عملیات احداث خط تولید واحد 4 از آذر ماه 1384 شروع شد و نهایتا در بهمن ماه 1389 بطور رسمی به بهره برداری رسید. در حال حاضر، مجتمع صنعتی کارخانجات سیمان مشهد قادر است تا سالانه بیش از 5/1 میلیون تن سیمان را تولید و به خریداران عرضه نماید.
3-2-2 ماموریت، ارزش ها و اهداف شرکت
بیانیه ماموریت مجتمع صنعتی کارخانجات سیمان مشهد به شرح زیر می باشد:
ما به عنوان بزرگ ترین تامین کننده انواع سیمان و فرآورده های بتنی شرق کشور، در راستای توسعه زیرساخت ها، نیاز مشتریان داخل و خارج از کشور را برآورده می نماییم.
رهبری و هدایت بازار و رعایت حقوق ذینفعان در کانون توجه ما قرار دارد.
هم چنین این شرکت ارزش های سازمان را به شرح زیر تعریف کرده:
ارج نهادن به کرامت انسانی
رعایت حقوق و منافع مشتریان و ذینفعان
زمین سبز، آب پاک و آسمان آبی
شناخت و رعایت مسئولیت های اجتماعی
همدلی، یادگیری و نشاط سازمانی