تحقیق درباره ساختار شخصیت، کاربرد الگو

دانلود پایان نامه

 

الگوی نظری واسه پنج عامل:

اون‏ ها از پایهً پنج عامل رو به عنوان تمایلاتی مبنایی که زمینه زیستی داره، معرفی کردن؛ یعنی فرق‏‏های رفتاری مربوط به پنج عامل به ژن‏‏ها، ساختار مغز و مثل اون بر می‏شه. این تمایلات اساسی آمادگی عمل و احساس طوری خاصه و به طور مستقیم تحت اثر محیط قرار نداره. اون‏ها با طرح دوباره مسئله طبیعت در برابر تربیت، نظر خود رو اینطوری بیان می‏کنن. جون کلام اینه که صفات شخصیت مثل خلق و خو، آمادگی‏‏هایی داخلی در راه رشد بوده و از پایهً جداگونه از اثرات محیطی هستن (مک کراء و همکاران، 2000؛ کنعانی،1385).

با در نظر گرفتن دلایل مربوط به ارثی بودن تمایلات اساسی، اثرات محدود اون‏ها از والدین و مطالعاتی که در بقیه فرهنگ‏‏ها و شکل های جور واجور موجودات شده، مک کری و کاستا فکر می کنند که شخصیت از یه رسش داخلی منشأ می‏گیرد. با این دید صفات شخصیت بیشتر متأثر از عوامل زیستیه تا محصول تجربه‏‏های زندگی و شکوفایی تمایلات اساسی به وسیله محیط. به عکس این تمایلات در طول زندگی هم برخود فکر و هم بر ویژگی‏‏های مربوط به موافقت اثر می‏گذارد که شامل: نگاه‏ها، اهداف شخصی، باور‏های خود مفید بودن و ویژگی‏‏های دیگه ایه. هم صفت موافقت و برابری و هم عوامل خارجی فرد (مثل فرصت‏‏ها، قانون‏ها و محرومیت‏‏ها)، انتخاب و تصمیم‏‏هایی که فرد در زندگی در پیش گرفتن می‏کندرا تحت اثر قرار می‏بدن و در بیوگرافی واقعی ایشون مشخص می‏شن. این عوامل هم اینکه در خود فکر فرد؛ یعنی جایی که ایشون با ساختن داستان زندگی و باور‏های خود می‏پردازه هم اثر گذاره (پروین و جون، 1381).

مطلب مرتبط :   تحقیق با موضوع تغییرات در ارزش ویژه و ارزش افزوده اقتصادی

 

کاربرد الگوی پنج دلیلی:

می تونیم بگیم که الگوی پنج دلیلی به وسیله خیلی از نظریه پردازان معاصر صفات به عنوان مبنایی واسه ارائه ساختار شخصیت معرفی شده. علاوه بر این پرسشنامه شخصیت (NEO-PI) هم به عنوان وسیله مناسبی واسه اندازه گیری این صفات شناسایی شده. اینطوری خیلی از کاربرد‏های بالقوه این الگو و پرسشنامه شخصیت مثل: انتخاب زمینه ای، تشخیص شخصیت ،آسیب شناسی و تصمیم گیری در مورد معالجات روان شناسی مشخص می‏شه. پیشرفت در این بخش‏‏ها بسیار جدیده و واسه ارزشیابی اون‏ها به زمان نیازمندیم (پروین و جون، 1381). اینجا به بررسی کاربرد این الگو در علایق شخصی و انتخاب زمینه‏‏های حرفه ای می‏پردازیم.

[1] : Warren

[2] : Allport

[3] :Psycho- Physic

[4] :Sheldon

[5] :Genetic Psychology