تحقیق درباره روان رنجورخویی، توضیح

دانلود پایان نامه

مطلب مرتبط :   مقاله با موضوع اختلالات روانشناختی و ناسازگاری زناشویی
عامل‏‏ها توضیح
روان رنجورخویی نگران، ناایمن، عصبی، بسیار دلشوره ای