تحقیق با موضوع کشورهای در حال توسعه-خرید پایان نامه کامل

دانلود پایان نامه

علوم اجتماعی و جامعه شناسی شهری، آپارتمان نشینی هر چند که باعث نزدیکی فاصله مکانی بین خانواده های شهری می شود، در صورتی که آپارتمان ها به نحو صحیحی وجود نداشته باشند از نظر روابط بین خانواده ها و بروز اختلافات احتمالی ناشی از سکونت در یک مجموعه آپارتمانی ممکن است آنها را از نظر عاطفی از یکدیگر دور نماید و باعث ایجاد روابط غیر صمیمی بین ساکنین آپارتمان ها می گردد (فرشاد، 1381، 107-106).
2- عوامل طبیعی و اقلیمی و طراحی شهری:

رابطه و وابستگی فعالیت های انسانی با مکانی که این فعالیت ها در آن انجام می گیرد و هماهنگی و ناهماهنگی های طبیعی که در نواحی مختلف زمین وجود دارد، بسیار مهم و با اهمیت می باشد. شرایط محیطی، چه از دیدگاه منطقه ای و چه از جهت موقعیت های خاص یک شهر یا یک روستا همواره عوامل پیشرفت و یا بازدارنده بوده است. این عامل در چگونگی بوجود آمدن واحدها، شهرها و آبادی ها، نقش عمده ای را ایفا نموده است.
عوامل محیط طبیعی بصورت جلگه، دشت، فلات، دریا، کوه، تپه و … از یک سو و عوامل آب و هوایی از سوی دیگر، در بوجود آمدن و ادامه حیات شهرها و آبادی ها، عامل موثر بوده است. عوامل طبیعی، آب و هوا نقش بسیار مهمی را در فعالیت های انسانی دارد. انواع آب و هوا و تغیرات سالیانه یا فصلی آن، انسانها را در جهت ساختن و بوجود آوردن انواع فضاهای زیستی خود، به ایجاد نقاط مسکونی در رابطه با نوع آب و هوای محیطی که در آن زندگی می کنند ملزم ساخته است. طول و عرض در و پنچره ها، ضخامت دیوارها، شکل و فرم ساختمان، نوع سقف، ارتفاع ساختمان و همه و همه هماهنگ با شرایط محیطی و بخصوص عوامل آب و هوایی می باشد.
درجه حرارت، ریزش جوی در فصول مختلف سال، بالا و پایین بودن درصد رطوبت، باد و تابش خورشید از جمله عوامل اقلیمی است که عامل بسیار مهمی در طراحی شهری به حساب می آید.ارتفاع ساختمانها، تعداد پنجره ها، طول و عرض آنها، فاصله ساختمان ها با یکدیگر، میزان استفاده از نور طبیعی ساختمان ها، ضخامت دیوارها، جهت ساختمان ها، نوع مصالح و عوامل دیگری بستگی به میزان تابش روزانه و سالیانه آفتاب و زاویه تابش آن دارد. (همان: 108).
3- پستی و بلندی زمین:
نقش پستی و بلندی زمین و شیب مناسب، در احداث راه ها، سیمای شهرها، ارتفاع ساختمان ها و بالاخره دید و منظر شهری بسیار قابل توجه است. قرارگاه شهر یا روستا و شکل ناهمواری زمین، ممکن است به کلی مانع رشد آنها یا باعث رشد و توسعه آنها گردد. مثلاً اگر شهرها و روستاها در محل تلاقی کوه و جنگلی واقع شده باشند یا در محل دره هایی که کوهستان ها را از هم جدا می کند و یا از نقطه به هم گرایی و پیوستگاه دره ها جای گرفته باشند ایجاد و توسعه آنها با مشکلات چندانی روبرو نخواهد بود در حالیکه نقاطی که توسط کوه ها محصور باشند مانع مهمی برای توسعه دارند.
4- راه و شبکه های ارتباطی:
راه ها عامل ارتباط دهنده تاسیسات شهری مختلف می باشد و از این نظر دارای اهمیت می باشند. معمولا بین 25 تا 30 درصد از سرانه های شهری اختصاص به راه ها و شبکه های ارتباطی دارد. ضوابط عرض انواع معابر شهری عبارتند از:
کوچه 12-8 متر
خیابان فرعی 24-18 متر
خیابان اصلی 35-30 متر
در مناطقی که به سبب پستی و بلندی زمین یا اجتناب از سروصدای ترافیک یا تعیین دسترسی برای زمینی که شکل نامرتب دارد، بهتر است از راه های بن بست استفاده شود. در اینصورت این راه ها نباید از 200 تا 300 متر بیشتر باشد. فضای انتهای کوچه ها باید دارای قطری برابر 18 متر باشد که اتومبیل ها بتوانند به راحتی دور بزنند. شیب خیابان ها از آن جهت مورد توجه است که آب باران در سطح خیابان باقی نماند. شیب خیابان ها معمولاً 5 درصد است که این در مورد طول خیابان هاست ولی به لحاظ توپوگرافی شاید لازم باشد که شیب خیابان اصلی بین 6 تا 7 درصد و خیابان های فرعی 10 تا 12 درصد باشد (همان: 109).
5- تاسیسات زیر بنایی:
منظور از تاسیسات زیر بنایی، تاسیساتی است که به منظور رفع نیازهاو مشکلات ساکنین از نظر تامین آب، برق، تلفن، فاضلاب، جمع آوری و رفع آبهای سطحی و گاز به وجود می آیند. چنین تجهیزاتی علاوه بر آنکه از احتیاجات اساسی یک جامعه شهری است می تواند معیار سنجش توسط شهرها از جهات مختلف که معمولا یک جامعه شهری واجد آن است بحساب آیند در طراحی یک شهر یا شهرک جدید که همه تاسیسات زیر بنایی آن از قبل برنامه ریزی شده است. ایجاد تاسیسات و برقراری هماهنگی در نصب ملزومات آنها می تواند طی برنامه هایی بر حسب زمان و مکان به خوبی پیشرفت نماید.
6- تاسیسات و نیازمندی های وابسته به شهر :
در یک برنامه ریزی جامع شهری، جهت پاسخگویی به نیازها و تدوین برنامه ها مطالعات زیر صورت می گیرد:
الف) تعیین سطوح، جهت هر یک از فعالیت های شهری به نحوی که کلیه ساکنین شهر دسترسی آسانی به انواع تاسیسات همگانی مورد نظر داشته باشند.
ب) توزیع تاسیسات عمومی، بنحوی که کلیه تاسیسات در بهترین موقعیت از لحاظ دسترسی ساکنین قرار گیرند و کلیه فعالیت های عمومی در مکان هایی که از لحاظ اقتصادی اجتماعی قابل توجیه باشند در نظر گرفته شوند.
ج) تاسیسات همگانی حتی المقدور در نقاطی در نظرگرفته شوند که مراجعات چند منظوره به عناصر مختلف شهری صرفه جویی گردد و شبکه عبور و مرور در یک زمان جهت چندین منظور مورد استفاده ساکنین قرارگرفته و از این طریق سفرهای متعدد شهری به نقاط پراکنده کاسته شود.
د) تعیین شعاع عمل هر یک از تسهیلات هماهنگ، تشریح بافت شهری منتج از مطالعات فوق و تنوع و استقرار تاسیسات عمومی در شهر بایستی براساس یک سیستم سلسله مراتبی صورت پذیرد به نحوی که هر یک از اجزاء این سیستم از کوچکترین واحد شهری (محله کوچک) تا بزرگترین (شهر یا ناحیه شهری) طوری عناصر شهری را در بر بگیرد که هر واحد به تنهایی خدمات و فعالیت های شهری مستقلی را بر حسب عملکرد خود شامل گردد. (همان: 111)
7- نواحی مسکونی:
در اینجا صحبت از یک سیستم دسته جمعی می گردد که مجموعه ای از خانه ها، مراکز آموزشی، مغازه های اولیه و تاسیسات وابسته و مورد نیاز خانه هاست که در واحدهای شهری مطرح می گردند. بنابراین نواحی مسکونی یعنی مجموعه ای از خانه ها و خیابان ها و سرویس های وابسته به آن قسمت اعظم ساختمان های هر مجموعه زیستی را ساختمان های مسکونی تشکیل می دهد. برنامه ریزی مسکن می بایستی از کلیه جوانب چه از دیدگاه شرایط و ضوابط آب و هوایی و طبیعی و چه شرایط اجتماعی و فرهنگی و یا عوامل مربوط به اقتصاد، مورد مطالعه دقیق واقع شود. نتیجه این مطالعات است که تعیین کننده سیما و بافت محلات و پاسخگوی ساخت یک مجموعه زیستی با کلیه تاسیسات و وابستگی های آن خواهد بود.
1- نیازهای واحدهای مسکونی:
در برنامه ریزی برای ایجاد یک مجموعه شهری، علاوه بر عوامل اجتماعی و طبیعی و بسیاری از مسائل اقتصادی مانند استطاعت مالی خانوار نسبت به تهیه مسکن، قیمت زمین و ابعاد و اندازه خانوار نسبت به مساحت و واحدهای مسکونی بایستی کلیه عوامل تاسیساتی که مردم یک محله به آن نیاز دارند در نظر گرفته شود. بطور کلی در یک محله مسکونی پیش بینی عوامل اصلی زیر ضروری است:
– موقعیت محله از نظر دید و منظر، قیمت زمین، ارتباط با سایر نقاط شهری و وضع طبیعی زمین.
– ایجاد واحدهای مسکونی ایده آل برای جمعیتی که می خواهند در آن مسکن گزینند.
– ایجاد راه های ارتباطی مناسب و بی خطر بین اماکن مسکونییا سایر تاسیسات مجله ای با سایر نقاط شهر.
– بخش مرکزی محله که می تواند از تاسیسات فرهنگی و مذهبی، تجاری و فضای سبز و پارک، مراکز آموزشی و مانند آنها بوجود آید.
– در نظر گرفتن مدارس مناسب با نیازمندی های افراد ساکن در محله به نسبت کودکستان، دبستان و مدارس راهنمایی.

– در نظرگرفتن محیط تفریحی اعم ازفضای سبز، سالن اجتماعات و یا محیط بازی کودکان و مراکز آموزشی در سطح محله .
– در نظر گرفتن تاسیسات بهداشتی و درمانی مانند مراکز بهداشتی و کلینیک، حمام و توالت عمومی.
– در نظر گرفتن تاسیسات عمومی که اهالی به آن نیاز دارند، مانند مسجد، کتابخانه، اداره پست و تلفن شهرداری، تاسیسات انتظامی.
– در نظر گرفتن تاسیسات زیر بنایی شهری مثل شبکه آب و فاضلاب، دفع آب باران، شبکه گاز، شبکه برق، شبکه آتش نشانی و شیر آتش نشانی، شبکه تلفن و محل جمع آوری و دفع زباله.
– وجود دسترسی های مناسب به منظور آمد و رفت اهالی از محیط مسکونی به محیط کار و بالعکس.
– در نظر گرفتن شبکه اتوبوسرانی و ایستگاه های اتوبوس و پارکینگ نکته اساسی دیگری در ایجاد یک محله پایدار مسکونی است.
2-تعداد جمعیت و موقعیت واحدهای مسکونی در محله ها و نیازهای آن:
یک شهر می تواند ازلحاظ تقسیم بندی اجزای شهری به نواحی شهری، محلات شهری، محلات کوچک شهری و کوی ها و کوچه ها تقسیم گردد و بطور اصولی می توان حدود جمعیت را برای این اجزای شهری به قرار زیر دانست:
. کویچه: حدود 250 نفر
. محله کوچک: حدود 1250 نفر (شامل چند کویچه)

 

اینجا فقط تکه های از پایان نامه به صورت رندم (تصادفی) درج می شود که هنگام انتقال از فایل ورد ممکن است باعث به هم ریختگی شود و یا عکس ها ، نمودار ها و جداول درج نشوند.

برای دانلود متن کامل پایان نامه ، مقاله ، تحقیق ، پروژه ، پروپوزال ،سمینار مقطع کارشناسی ، ارشد و دکتری در موضوعات مختلف با فرمت ورد می توانید به سایت  77u.ir  مراجعه نمایید

رشته روانشناسی و علوم تربیتی همه موضوعات و گرایش ها :روانشناسی بالینی ، تربیتی ، صنعتی سازمانی ،آموزش‌ و پرورش‌، کودکاناستثنائی‌،روانسنجی، تکنولوژی آموزشی ، مدیریت آموزشی ، برنامه ریزی درسی ، زیست روانشناسی ، روانشناسی رشد

در این سایت مجموعه بسیار بزرگی از مقالات و پایان نامه ها با منابع و ماخذ کامل درج شده که قسمتی از آنها به صورت رایگان و بقیه برای فروش و دانلود درج شده اند

. محله شهری: حدود 5000 نفر (شامل چند محله کوچک)
. ناحیه شهری: حدود 20000 نفر (شامل چند محله شهری)
. شهر: متشکل از چند ناحیه شهری.
بطور معمول متوسط فضای مورد استفاده واحدهای مسکونی و عناصر سرویس دهنده آنها در شهر به شرح زیر است:
. فضاهای مسکونی 50 درصد سطح زمین؛
. فضاهای سواره و پیاده 25 درصد سطح زمین؛
. فضاهای سبز و ورزشی 15 درصد سطح زمین ؛
. سایر فضاهای سرویس دهنده 10 درصد سطح زمین (همان: 112-114).
3-سرانه مسکونی:
سرانه زمین مسکونی طبق ضابطه های بالا در کشورهای مختلف از 44 تا 88 متر مربع در نظر گرفته شده که در ایران به شرح زیر عنوان شده است:حداقل سرانه مسکونی در تراکم های کم، 50 متر مربع. حداقل سرانه مسکونی در تراکم های متوسط، 4 متر مربع. حداقل سرانه مسکونی در تراکم های زیاد، 30 متر مربع (شیمه، 1376: 140).
4- تراکم:
بطور کلی تراکم با غلظت فضای مسکونی براساس تعداد افراد ساکن محاسبه می گردد و بطور معمول تراکم های مختلف از جمعیت زیر برخوردار می باشد.
(زمینی که بر روی آن زندگی می کنند) /E (جمعیت) d1=p (تراکم یا غلظت جمعیت)؛
در صورتی که تراکم زیاد یا فشرده گردد (نفر در هکتار) 300 d1؛
تراکم متوسط یا نسبتاً پر (نفر در هکتار) 300 تراکم پراکنده (نفردر هکتار) 50 >d1.
5- معیارها و ضوابط موثر در طرح ریزی کالبدی شهر :
– جهت گیری صحیح بافت شهری نسبت به تابش آفتاب و استفاده حداکثر از آن در فصول سرد: این جهت گیری عمدتا بایستی به سمت جنوب شرق و شمال غرب باشد؛
– توجه به عرض معابر برای استفاده حداکثر از نور آفتاب و تهویه کافی به منظور افزایش ضریب گرما در زمستان و جلوگیری از یخ زدگی آنها؛
– توجه به زلزله خیزی منطقه در انتخاب صحیح روش های ساختمانی و اعمال دقیق آن در محاسبات ساختمانی؛
– انتخاب تراکم مناسب با توجه به مسائل جغرافیایی از جمله زلزله خیزی منطقه با توجه به اصول پایداری و رشد جمعیتی؛
– کنترل دفاع مناسب با توجه به محدودیت سطح تکنیک ساختمان در منطقه و محدودیت توسعه کالبدی؛
– ایجاد سلسله مراتب در سیستم معابر شهر از بن بست تا معابر اصلی برای ایجاد نقش هر یک در بافت خویش؛
– توجه به شرایط فرهنگی، اجتماعی، قومی منطقه از نظر تخصیص سرانه اجتماعی، تفکیک زمین و سایر معیارها؛
– انتخاب روش های تقسیم فضا از محله تا ناحیه و شهر به منظور دستیابی تدریجی به فرهنگ شهرنشینی و تقویت جنبه های اصلی این مسئله در شهر؛
– انتخاب عملکردهای شهری در مناطق مختلف با توجه به بافت انسانی موجود در شهرو نیازهای واقعی آن در برقراری ارتباط اقتصادی و اجتماعی مانند بازار، مراکز درمانی، مراکز اداری، …؛
– انتخاب شبکه اصلی و استخوان بندی توسعه در جهت کل معضلات فعلی، از بن بست درآمدن کامل شهر، امکان دسترسی به همه نقاط و ارتباطات برون شهری وسیع و جدا از شبکه درون شهری؛
– توجه به نیازهای واقعی مردم شهر به فضاهای خدماتی از کوچک تا بزرگ و از محله های شهری به منظور دستیابی به واقعی ترین احتیاجات مردم در شرایط کنونی و آتی؛
– انتخاب مسیر توسعه در جهتی که به حفظ اراضی کشاورزی، محیط زیست مناسب، اراضی کافی جهت توسعه آتی و پارامترهای دیگری که هر یک به نحوی در این انتخاب موثر می باشد؛
– استفاده از ارتفاعات موجود شهری برای هویت بخشیدن به شرایط خاص طبیعی منطقه و ترکیب آن با کالبد شهر در جهت ارائه یک سیمای ویژه شهری؛
– توجه به عملکرد منطقه ای شهر از نظر اداری، سیاسی، خدماتی، برای دستیابی به سرانه های شهری مورد نظر؛
– در نظر گرفتن اهمیت شهر در اعتلای فضای شهرنشینی منطقه و روند روبه رشد آن به عنوان یک شهر با جمعیتی عمده در استان؛
– اهمیت دادن به آینده استان پس از باز شدن محورهای ترانزیتی به استان های دیگر؛
– توجه به دید و منظر شهر از نظر توسعه و وضع موجود شهر؛
– ایجاد یک رابطه متعادل میان مناطق توسعه و وضع موجود شهر از نظر ارتباطات جانمایی خدمات و سایر عملکردها.
2-6- دیدگاه های نو در توسعه پایدار شهری :
در بیشتر کشورهای در حال توسعه تاسیسات زیر بنایی و نیروی متخصص مورد نیاز صنعت در شهرهاوجود داشته اند. لذا غالب فعالیت های اقتصادی و تولیدی در کنار این شهرها شکل گرفته و باعث رشد سریع آنها شده است. و این تمرکز باعث دوگانگی اقتصاد و عدم تعادل نظام فضایی در مقیاس ملی شده است.
یکی از اثرات توجه خاص به صنعتی کردن جوامع و تمرکز سرمایه ها در کنار شهرهای بزرگ رشد سریع شهرنشینی می باشد. بیشتر برنامه ریزان در کشورهای در حال توسعه معتقدند که رشد اقتصادی رابطه مستقیم با شهرنشینی ندارد. بطور کلی رشد اقتصادی در کشورهای در حال توسعه و افزایش رشد طبیعی جمعیت، دو عامل اصلی در شهرنشینی و مخصوصاً اجتماعی و از بین رفتن زمین های کشاورزی برای ساختن مسکن در سطح کلان، عدم استفاده از زمین، نیاز به حمل و نقل بیشتر وبالا رفتن هزینه ها، بیکاری، کپرنشینی و زاغه نشینی و مشکلات زیست محیطی در سطح فردی از جمله اثرات عمده تمرکز جمعیت در شهرهای بزرگ می باشد. بنابراین توسعه پایدار شهری همراه با برقراری عدالت اجتماعی برای نسل حاضر و جلوگیری از به خطر افتادن زندگی نسل آینده امری ضروری می باشد. در این راستا دیدگاه های جدیدی در توسعه پایدار شهری مطرح می باشند که به شرح زیر است:
2-6-1- نظریه قطب رشد¹:
تکوین این نظریه را می بایست در درک اهمیت فضا در توسعه منطقه ای پیگیری کرد. این نظریه ابتدا توسط اقتصاددان فرانسوی، فرانسوا پرو² مطرح شد. او اذعان داشت رشد در همه جا و در یک زمان پدیدار نمی شود، بلکه در نقاط یا قطب های رشدی با شدت های متفاوت نمودار شده و از طریق کانال های گوناگون با اثرات نهایی متغیری بر تمام اقتصاد تسری میابد. پرو رشد اقتصادی را در گرو تمرکز صنایع پیشاهنگی می دید که باقی اقتصاد را به تحرک واداشته و خود نیز پیامد انتشار و نوآوری است. بطور کلی قطب رشد را در اصول و راهبرد زیر می توان ترسیم کرد.
– صرفه جویی های داخلی: شامل کاهش هزینه واحد تولید با افزایش مقیاس تولید و نیز کاهش هزینه واحدت تولید با دسترسی به دانش فنی مربوطه.
– صرفه جویی های خارجی: شامل کاهش هزینه واحد تولید ناشی از دسترس به خدمات فراهم شهری یا ناشی از تقسیم هزینه های مشترک تولید در یک رشته. (صرافی،1379:ص 109).
1. Growth pole 2. F.Perrouxoun

مطلب مرتبط :   دانلود پایان نامه رشته روانشناسی در مورد روش های آموزشی

توسعه منطقه ای از کمبود سرمایه و فقدان فن آوری بیش از دیگر عوامل رنج می برد، پس باید با ایجاد امتیازاتی، زمینه ورود و گسترش سرمایه و فن آوری به محل را آسان کرد. همچنین بر پایه اثرات و رشد القایی بخش پیشاهنگ می توان به پخش رشد در محل امیدوار بود و سپس در انتشار نوآوری ها و شروع مرکز گریزی فعالیت هایی که به حد بلوغ خود در قطب رشد رسیده اند، به پخش رشد در نظام شهری و به سراسر منطقه امید داشت. بنابراین نتیجه گیری شد که با ایجاد گشتاور لازم برای رشد و در توسعه ای از نظر فضایی – متمرکز، سرریزی

دیدگاهتان را بنویسید