تبریز، قطار، فازهای، اطلاعاتی

دانلود پایان نامه

توجه قرار داده بود، از این رو شایسته بود از دستاوردهای آنها استفاده منطقی به عمل آید.
ب ـ مصوبه مجلس شورای اسلامی: مجلس شورای اسلامی که اعتباری را برای راه‌ اندازی قطار شهری در 6 شهر کشور تصویب کرد حاوی این نتیجه روشن بود (که بر اساس مطالعات احتمالی کلان و یا سیاست‌گذاری کلان ملی) راه اندازی قطارشهری برای کلان ـ شهرهای کشور امری ضروری است. نتیجه عملی و تالی مقدر این مصوبه این بود که مطالعات مربوط به قطار برقی شهرها بجای پاسخگویی به ضرورت و یا عدم ضرورت راه اندازی چنین سیستم‌هایی در آن شهرها، در راستای ارزیابی و سنجش امکانات مسیرهای اولویت دار، نوع خاص سیستم برای شهرهای یاد شده، احیاناً تجهیزات و تسهیلات جانبی آن در فازهای اصلی مطالعات و هدایت شود و متعاقباً بر اساس نظام مطالعاتی رایج در کشور (و سایر کشورها) فازهای 1 و 2 و مراحل اجرایی آن سریعاً پیگیری گردد.
گذشته از مطالعات کارشناسی احتمالی کلان به عنوان پیش نیاز این مصوبه، تجربیات جهانی راه اندازی سیستمهای حمل و نقل سریع همگانی ( = سیستمهای ریلی) در جهان، ضرورت احداث این سیستمها حتی برای شهرهای کمتر از 500 هزار نفر را نیز تایید و در مواردی اکیداً توصیه می‌کند. لکن طبیعی است که ویژگیهای هر یک از شهرهای جهان، مسیرها، سیستم‌ها و تجهیزات خاصی را برای پاسخگویی به این نیاز مشترک طلب می‌کند ـ که لازم است در سطوح مطالعات امکان سنجی، مشخص گشته و خروجی‌های این مطالعات پایه مطالعات فازهای بعدی و عملیات اجرایی قرار گیرد.
ج ـ منابع اطلاعاتی مطالعات: تکیه گاه اطلاعاتی این مطالعات علاوه بر اطلاعات یاد شده در بند الف، منابع زیر مربوط است:
ـ مطالعات حمل و نقلی ـ ترافیکی موجود مربوط به شهر تبریز تا آنجا که در کلان مطالعات امکان سنجی سیستم حمل و نقل همگانی سریع تبریز (قطار شهری) مورد نیاز، قابل اعتماد و قابل استفاده بوده‌اند.
ـ آمارگیری جامع پاییز 1379 و آمارگیری جامع بهار 1380، که اختصاصاً بر اساس نیازهای مطالعات قطار شهری تبریز طراحی و از طریق مدیریت طرح و برنامه شرکت واحد اتوبوسرانی تبریز و حومه به مرحله اجرا درآمد.
ـ نظرات اهل نظر در سطوح کارشناسی و سیاستگذاری استان و شهر تبریز که با پشتوانه انبوهی از تجارب شخصی و مدیریتی، نقطه نظرها، راه حلها و پیشنهادات مشاور مطالعاتی را تکمیل و تنقیح کرد.
ـ تجارب جهانی در سطح شهرهای مشابه که با اتکا به اصل الگوسازی ـ که به دلیل خلاهای مطالعاتی ـ اطلاعاتی در کشور ما می‌تواند به عنوان یکی از منابع و حتی روشهای قابل اعتنا و حتی قابل تکیه مطرح باشد ـ می تواند مطالعات کارشناسی مشاور و سیاستگذاری‌های مدیریتی مسئولین را استحکامی بیشتر ببخشد.