بودجه، ماده55، -، مراقبت

دانلود پایان نامه
شهرداری برآورد و تنظیم بودجه و متمم بودجه و اصلاح بودجه و تفریغ بودجه شهرداری و انجام معاملات شهرداری اعم از خرید و فروش اموال منقول و غیرمنقول و مقاطعه، اجاره استیجاره و اهداء و قبول اعانات و هدایا به نام شهر و پیشنهاد برقراری یا الغاء عوارض شهر طبق مقررات موضوعه از جمله وظایف و اختیارات مهم شهرداری است که از حساسیت خاصی برخوردار است.
2.7 وظایف فرهنگی و اجتماعی شهرداری
با تأمل در بندهای 5و 6 22 ماده 5 قانون شهرداری می توان اهم وظایف شهرداری در خصوص مسائل فرهنگی و اجتماعی را به شرح ذیل می باشد:
– از جلوه های زشت و غیرقابل تحمل شهر تکدی برخی افراد که به دلیل مشکلات مالی یا هر دلیل دیگر خود یا افراد تحت سرپرستی آن ها در سطح شهر به خصوص در معابر عمومی تکدی می نمایند و مفاسدی که این پدیده در بردارد لزوم مقابله با آن را روشن می سازد از همین رو به موجب بند5 ماده55، شهرداری موظف است نسبت به جلوگیری از گدائی و واداشتن گدایان بکار اقدامات لازم را انجام دهد.
– فراگیری فرهنگ شهرنشینی از جمله اقداماتی است که در مجموع موجب توسعه جامعه است لذا بایستی آموزش های لازم از طرق مقتضی به شهروندان ارائه گردد. در این راستا از جمله وظایف شهرداری توسعه آموزش عمومی است که به موجب بند5 ماده55 شهرداری بایستی اقدامات لازم را در خصوص موضوع انجام دهد.
– بند6 ماده55 تاسیس مؤسسات فرهنگی شامل فرهنگ سراها همچنین ایجاد بنگاه حمایت مادران و نوانخانه و پرورشگاه را از وظایف شهرداری اعلام نموده است که لازم است برنامه ریزی، بودجه و امکانات لازم در این خصوص پیش بینی شود.
– تشریک مساعی با سازمان میراث فرهنگی اداره اوقاف و امور خیریه و سایر نهادهای ذی ربط در جهت حفظ ابنیه و آثار باستانی شهر و ساختمان های عمومی و مساجد و غیره(بند22ماده55).

مطلب مرتبط :   پایان نامه ارشد درباره الگویابی معادلات ساختاری و تحلیل رگرسیون چندگانه

ج. وظایف و اختیارات محوله به سایر نهادها
وظایفی که در ماده55 برای شهرداری پیش بینی شده لیکن به تدریج و با وضع مقررات جدید و تشکیل نهادهای دیگر وظایف مزبور به نهادها و ارگان های اخیر محول گردیده اهم این موراد را می توان به شرح ذیل بیان نمود:
1. تهیه مقررات صنفی، مراقبت در امور اصناف و پیشه وران، نظارت و مراقبت در صحت اوزان و مقیاس ها و مراقبت و اهتمام در نصب برگ قیمت روی اجناس و خدمات اجرای تصمیمات راجع به ارزانی و فراوانی خوار و بار و مایحتاج عمومی، جلوگیری از فروش اجناس فاسد و معدوم نمودن آن ها همچنین اتخاذ تدابیری جهت عرضه فراوان گوشت و نان و مواد پروتئینی مورد نیاز مردم موضوع بندهای3و11و16و19 ماده55 قانون شهرداری از جمله وظایف شهرداری ها بوده که با توجه به قانون نظام صنفی و سایر قوانین موضوعه و تشکیل اتحادیه های اصناف و مجامع امور صنفی و همچنین ایجاد سازمان بازرسی و نظارت بر توزیع کالاها و خدمات و سازمان تعزیرات حکومتی و سایر نهادهای ذی ربط وظایف فوق به عهده ارگان های مزبور محول گردیده است. شهرداری به عنوان یک نهاد عمومی بایستی همکاری لازم را با دستگاه های فوق الذکر جهت اجرای وظایف فوق که همگی تأمین کننده منافع عمومی و رفاه شهروندان است معمول دارد.
2. تاسیس مؤسسات بهداشتی و جلوگیری از شیوع امراض و بیماری ها به اداره بهداری، جلوگیری از فروش اجناس فاسد و معدوم نمودن ان ها همچنین مراقبت در امور بهداشتی ساکنین شهر موضوع بندهای 4 و 6 و 15 ماده 55 نیز از جمله وظایفی است که امروز به عهده وزارت بهداشت درمان و آموزش پزشکی و ادارات تابعه می باشد.
3. تهیه آمار موالید و متوفیات موضوع بند12ماده 55 نیز به عهده ادارات ثبت احوال شهرها و مرکز آمار ایران می باشد.
4. تأمین آب آشامیدنی و روشنایی شهر موضوع بند2ماده55 نیز به عهده وزارت نیرو و ادارات تابع از جمله شرکت های آب و برق منطقه ای می باشد در زمان تصویب این قانون یعنی سال 1334 مصرف گاز شهری متداول نبوده لذا اسمی از آن برده نشده همچنین سایر خدمات از جمله پست و مخابرات و غیره گرچه تمامی این موارد از جمله خدمات شهری و برای رفاه حال شهروندان است اما هر یک متولی خاص خود را دارد.
5. تاسیس کتابخانه و کلاس های مبارزه با بی سوادی نیز به موجب بند6 ماده55 از وظایف شهرداری می باشد. در مورد قسمت اول علی رغم وجود نهادهای دیگر شهرداری می تواند در این اقدام فرهنگی مساعدت لازم معمول دارد. در خصوص برگزاری کلاس های مبارزه با بی سوادی امروزه این امر مهم به عهده نهضت سواد آموزی و آموزش و پرورش می باشد.

مطلب مرتبط :   پایان نامه با موضوع نسبت بدهی بلندمدت به دارایی و نرخ بازده حقوق صاحبان سهام