اینترنت، اعتماد، رایانه، گران

یکی از ضروری ترین اصول صنعت بیمه الکترونیک است و بدون ایجاد امنیت و اعتماد برای مردم و شرکت های بیمه نمی تواند به اهداف خود دست یابد.457
مردم باید به امنیت انتقال، پردازش و ذخیره سازی اطلاعات از طریق شبکه اعتماد داشته باشند. بنابراین، هر طرح بیمه الکترونیک نیازمند تدوین یک چارچوب حقوقی در زمینه حفاظت از حریم خصوصی افراد، تعقیب جرایم رایانه ای، ایجاد و تقویت مراجع سنجش اعتبار و سندیت و قانونی کردن امضاهای الکترونیکی است.458
در سال 1997 فقط درصد کوچکی از 2129 بیلیون دلار حق بیمه جمع آوری شده در سطح جهان به معاملات انجام گرفته از طریق اینترنت ارتباط داشت، با وجود این همانند دیگر خدمات مالی، بیمه الکترونیکی نیز در تعاقب تجارت الکترونیکی به خصوص در آمریکای شمالی و اروپای غربی روز به روز گسترش پیدا کرد.459
اما صنعت بیمه در راستای الکترونیکی شدن با چالشهای متعددی روبروست که به اهم آنها میپردازیم:
1- مورد استقبال واقع نشدن تجارت الکترونیکی به دلیل فقدان امکانات بیمه ای اطمینان بخش به طور الکترونیکی
در تجارت الکترونیکی سه جنبه وجود دارد که عبارتند از اعتماد به رسانه، اعتماد مقابل میان طرفین معامله و اعتماد به نفس. نقش و اهمیت بیمه در هر سه نوع اعتماد و به ویژه اعتماد دوم کاملاً محسوس و مشهود است و عدم وجود بیمه باعث از بین رفتن اعتماد و نهایتاً منجر به نابودی هر نوع تجارتی خواهد شد.
2- طولانی شدن فرآیند تجارت الکترونیکی
فقدان بیمه الکترونیکی باعث میگردد که شرکتهایی که مایل به تجارت الکترونیکی میباشند در زمینه تجارت مورد نظر خویش دچار ابهام و سردرگمی شده و به فرایند بیمه سنتی روی آورند و از آنجایی که بیمه سنتی از سرعت، توان و آگاهی لازم برای تسهیل تجارت الکترونیکی برخوردار نیست طبیعتاً فرایند تجارت الکترونیکی دچار وقفه گردیده از حد معمول طولانیتر میگردد.
3- غیرقابل دسترس بودن موسسات بیمه در سراسر جهان
با توجه به متفاوت بودن نرخهای حق بیمه در جهان هر شرکتی نیاز دارد تا با بررسی امکانات شرکتهای بیمه مختلف بهترین آنها از نظر نرخ حق بیمه و پوششی که ارائه میدهد انتخاب نماید که این امر در تجارت الکترونیکی نیز بسیار ضروری است. فقدان بیمه الکترونیکی فرصت استفاده از این مزیت را نیز از بین خواهد برد.
4- امکان نیافتن تامین کنندگان به ارائه محصولات مختلف از طریق تجارت الکترونیکی
تنوع محصولات نیازمند تنوع پوششهای بیمه ای است و تجارت الکترونیکی برای دربرگرفتن محصولات مختلف نیازمند پوششهای گسترده الکترونیکی است که فقدان تمام یا بخشی از این پوششها تامین کنندگان را در ارائه محصولات مختلف از طریق تجارت الکترونیکی ناکام میگذارد.
5- مختل شدن مدیریت ریسک شرکتهایی که مایل به تجارت الکترونیکی میباشند
مدیران ریسک در شرکتهای مختلف برای پیشبرد فعالیتها نیازمندند تا شمایی از ریسکهای مختلف و بیمههای مرتبط را ترسیم نمایند. ورود شرکتها به عرصه تجارت الکترونیکی ریسکهای جدیدی را به وجود میآورد و فقدان بیمه الکترونیکی برنامه ریزی و مدیریت ریسکها را با اختلال مواجه میسازد.
ولی در کنار این چالشها صنعت بیمه الکترونیکی مزایایی نیز دربردارد که اغلب آنها در راستای حمایت بهتر از حقوق مصرف کننده میباشد. مزایای درک شده از صنعت بیمه الکترونیکی عبارتند از:
1- بهبود ارتباط بین ارائه کنندگان بیمه و مشتریان
شرکتهای بیمه میخواهند شهرت خودشان را از طریق تبلیغات در اینترنت افزایش دهند. داشتن سایتی که به خوبی طراحی شده، مفهومی از ثبات مالی و پیشرفت تکنولوژیکی را میرساند. همچنین شرکتها میتوانند استراتژیهای بازاریابی خود را هدف قرار داده و هزینههای بازاریابی را کاهش و اثربخشی را افزایش دهند. از دید مشتریان اطلاعات در مورد شرکتها ممکن است بدون استفاده از یک نمایندگی به دست بیاید.
بنابراین خریداران قادرند، عرضه های مختلف بیمه را با یکدیگر مقایسه نموده و مناسب ترین آنها را انتخاب کنند.
2- بهبود ارتباطات بین ارائه کنندگان بیمه و نمایندگانشان
معاملات بین شرکتها و نمایندگیهای آنان را میتوان با استفاده از کاربردهای اینترنت بهبود بخشید.
نمایندگیها قادر خواهند بود، نرم افزار و اطلاعات لازم را از رایانه شبکه به رایانه خود انتقال دهند و هر دو طرف میتوانند از سهیم شدن در این اطلاعات و دانش بهره مند شوند.
3- توانایی در ارائه خدمات بهتر، سریعتر و با هزینه کمتر
یک شرکت بیمه ممکن است از اینترنت استفاده کند تا خدمات گستردهای را ارائه کند و بدون نیاز به افزایش تعداد کارمندان خدماتی، اطلاعات را برای مشتریانش به روز کند. تکنولوژیهای اینترنت میتوانند به شرکتهای بیمه کمک کنند تا ابزارهایی را برای توسعه سریع محصولات یا برای تطبیق محصولات موجود با نیازهای جدید بازاریابی فراهم کنند.

مطلب مرتبط :   مسجد، چله‌نشینی، خانقاه، مقامات

4- حمایت از مصرف کنندگان
شرکتهای بیمه قادر خواهند بود به طور الکترونیکی با مشتریان در مورد قیمت و مدت خدماتشان مذاکره کنند. البته این امر مشتریان را قادر خواهد ساخت قیمتها را با دیگران مقایسه کنند و اکنون بیمه گران به این عقیده چندان مشتاق نیستند. به علاوه بعضی محصولات بیمه،پیچیده یا تخصصی بوده و نیاز به درگیری متخصصان و مذاکرات رو در رو دارد.
5- حمایت از معاملات پیچیده و دو جانبه
میتوان یک چارچوب حقوقی ویژه برای درخواستهای بیمه اتکایی یا بیمه مشترک در حمایت از معاملات دوجانبه پیچیده در نظر گرفت.
عموماً شرکتهای بیمه از اثر اینترنت بر ساختار بازار و بر نمایندگیهایشان نگرانند. بیمه گران در مورد کاربرد اینترنت به عنوان ابزاری در تهیه خدمات برای نمایندگیهایشان صحبت میکنند. متداول ترین عقیده این است که اینترنت روابط بین شرکتها و نمایندگیهایشان را بهبود خواهد بخشید. شرکت های چندی به نمایندگان خود کمک میکنند تا به کاربرد اثربخش اینترنت دست یابند و در نتیجه عملکردشان را در بازار بیمه محلی بهبود ببخشند.460
بنابراین با عنایت به موارد فوق، بیمه صنعتی است که تجارت الکترونیکی تاثیر مهمی بر روی آنها خواهد گذاشت. گسترش استفاده از تجارت الکترونیکی، این صنعت را وادار میسازد تا از این تکنولوژی جدید استقبال کنند، زیرا این صنایع مجبور هستند خود را با پیشرفتهای تکنولوژیکی و اطلاعاتی محیط اطراف خود تطبیق دهند. تجارت الکترونیکی همانند دیگر خدمات مالی مبتنی بر اینترنت خصوصاً در آمریکای شمالی و اروپای غربی در حال ورود به صنعت بیمه است.
یک معامله بیمه نیاز به حجم زیاد انتقال اطلاعات دو طرفه بین بیمه گران و کارگزاران بیمه در تجارت بنگاه با بنگاه دارد.
یکی از عوامل اصلی در رشد تجارت الکترونیکی کارایی ظاهری آن است. شرکتهای تجاری با متصل شدن به اینترنت میتوانند با هزینه بسیار پایین با مشتریان و ارائه کنندگان مواد اولیه خود ارتباط برقرار کنند.
ارتباطات از راه دور با هزینه بسیار پایینی صورت میگیرد و برقراری ارتباط با سرعت بالا و با استفاده از اینترنت باعث کاهش هزینهها میشود. سرمایه گذاری در تکنولوژیهای پیشرفته ارتباطی حتی برای شرکتهای کوچک نیز مفید میباشد. شرکت مشاوره ای بوزآلن و همیلتون461 عقیده دارد بیمه گرانی که از طریق اینترنت به فروش بیمه میپردازند، هزینههای خود را 60 تا 70 درصد نسبت به بیمه گرانی که به طریق سنتی عمل مینمایند کاهش میدهند. این کارایی در کاهش هزینه در اصل بوسیله کاهش هزینههای فروش، کاهش هزینههای ارائه خدمات به مشتری و جمع آوری و دسترسی به اطلاعات ارزانتر و مفیدتر در مورد مشتریان صورت میپذیرد.
بند دوم: بیمه سایبر
با رشد سریع تکنولوژی و استفاده از اینترنت، سازمانها و شرکتها روز بروز بیشتر به این حوزه وارد می شوند و هر چقدر سازمان ها به دارایی ها و اطلاعات خود در فضای مجازی بیشتر وابسته باشند، در مقابل خسارات ناشی از افزایش حملات مکرر و زیانباری که به دلیل ارتباط به شبکه های رایانه ای به وجود می آید، آسیب پذیرتر می شوند. همچنین سامانه هایی که بازرگانان الکترونیکی برای تجارت به کار می گیرند بسیار گران قیمت هستند و لطمه به آنها می تواند بازرگانان را در معرض خطر ورشکستگی قرار دهد.462 هر چند به گفته متخصصان، جلوگیری از خسارت در هر سیستم شبکه ای هرگز کامل نخواهد بود. اما وجود ریسک و خسارت باعث می شود بیمه بتواند در این بازار ایفای نقش کند. صنعت بیمه می‌تواند با ایجاد مکانیزم انتقال ریسک، همکاری با دولت برای افزایش آگاهی از خطرات اینترنتی شرکت‌های بزرگ، همکاری با راهبری صنعت فناوری اطلاعات به منظور توسعه امنیت شبکه‌های رایانه‌ای با بهترین وضعیت، نقش محوری در امنیت فضای مجازی ایفا کند. ایفای نقش بیمه در بازار اینترنتی به عنوان بیمه فضای مجازی463 شناخته می شود که متاسفانه هنوز در کشور ما آنطور که باید شناخته شده نیست.
بیمه فضای مجازی به عنوان یک پوشش برای خسارتهای ناشی از دسترسی های غیرمجاز و دزدی داده ها و اختلال در فعالیت های تجارت الکترونیک مطرح است. این بیمه مواردی نظیر ویروس های کامپیوتری و حملاتDoS و تراکنشهای غیرمجاز الکترونیکی