انقلاب، اسناد، -، خاطرات

دانلود پایان نامه

منفرد)تهران: مرکز اسناد انقلاب اسلامی 1384
– بشیری، عباس ،«انصراف»نگاهی به حضور و انصراف هاشمی رفسنجانی در انتخابات مجلس ششم،چ1 ناشر: اساتید قلم تهران 1380
– بشیری، عباس ،هاشمی رفسنجانی ،انقلاب و پیروزی (کارنامه وخاطرات سالهای 1358 -1357)تهران:دفتر نشر معارف انقلاب1383
– بشیری، عباس، انقلاب و پیروزی (هاشمی ،رفسنجانی ،کارنامه و خاطرات سالهای 1357- 1358 )اساتید قلم تهران 1383
ـ بهبودی، هدایت الله، شرح اسم (زندگینامه آیت الله سیّد علی حسینی خامنه¬ای 1318ـ1357 ) مؤسسه مطالعات و پژوهشهای سیاسی : تابستان 1391
ـ بهنود،مسعود،275 روزبارزگان،چ1،نشرعلم 1377
– پناهی،عباس،خاطرات حجت اسلام موحدی ساوجی(ره)،چاپ دوم،انتشارات:مرکز اسناد انقلاب اسلامی،پاییز1381
– تبرائیان ،صفاء الدین ، احیاگر حوزه نجف ،مرکز اسناد انقلاب اسلامی،1387
– جعفری،فریبا، نقش روحانیت در قیام پانزده خرداد ،تهران:مرکز اسناد انقلاب اسلامی،1385
– جعفریان،رسول،جریانها و سازمانهای مذهبی سیاسی ایران از روی کار آمدن محمد رضا شاه تا پیروزی انقلاب (سالهای 20-1357 )چاپ دوم،ناشر:خانه کتاب اسفند 1387
– جعفریان ،رسول ،تشیع در عراق مرجعیت و ایران ، مؤسسه مطالعات تاریخ معاصر، چ 1 ،1386
– حاجی بیگی کندری، محمد علی “خاطرات” حجت اسلام و المسلمین عمید زنجانی، تدوین وپژوهش : ،مرکز اسناد انقلاب اسلامی،1379
– حسینی شیرازی،سیّد منیرالدین،” خاطرات” چاپ اول،مرکز اسناد انقلاب اسلامی،1383
– خاطرات سال های نجف ،جلد اول ودوم ،نشر عروج وابسته به موسسه تنظیم ونشرآثار امام خمینی ، 1389
– خاتم یزدی ،”خاطرات” ، مرکز اسناد انقلاب اسلامی،1381
– فردوسی پور، اسماعیل، “خاطرات”عروج،وابسته به مؤسسه تنظیم و نشر آثار امام خمینی 1387
– جعفری، سیّدمحمد مهدی خاطرات شفاهی، (همگام با آزادی)ج1، از آغاز تا آزادی از زندان،مصاحبه و تدوین:سیّد قاسم یاحسینی،چ1،نشر زیتون 1389
ـ جیرهنده،عباس، بسطامی رضا ، دور دوم مجلس شورای اسلامی، تهران: مرکز اسناد انقلاب اسلامی 1387
ـ خسرو شاهی ،سیّد هادی، اسناد نهضت اسلامی ایران ،(بعثت) نشریه مخفی طلاب حوزه علمیه قم 1342 ـ1344 مرکز اسناد انقلاب اسلامی 1389
ـ خلخالی،صادق،خاطرات صادق خلخالی،(از ایام طلبگی تا دوران حاکم شرع دادگاههای انقلاب اسلامی)چ3، نشر سایه،بهار 1380
ـ خوش زاد، اکبر ، مجلس شورای اسلامی دوره¬ی اول، تهران: مرکز اسناد انقلاب اسلامی، 1386 ،
ـ دایره المعارف انقلاب اسلامی، به کوشش دفتر انقلاب اسلامی،تهران: انتشارات سوره مهر، چ1،1384
– دعایی، سیّد محمود،”گوشه ای از خاطرات” مؤسسه تنظیم ونشرآثار امام خمینی ،1387
ـ ربانی املشی،”خاطرات” مرکز بررسی اسناد تاریخی وزارت اطلاعات، تابستان 1380
– راعی گلوجه، سجاد، زندگینامه سیّد مصطفی خمینی، چاپ اول، ناظر:آیت الله اسدالله بیات،ناشر:چاپ و نشر عروج وابسته به مؤسسه تنظیم و نشر آثار امام خمینی(س)1384
ـ راعی گلوجه، سجاد، مبارزات امام خمینی از هجرت به فرانسه تا بازگشت به ایران به روایت اسناد، تهران: مرکز اسناد انقلاب اسلامی 1387
ـ رحمانی، قدرت الله ، بی پرده با هاشمی ، انتشارات کیهان 1383
ـ رحیمیان، محمدحسین “خاطرات” پانزده خرداد42(حوزه هنری)1388
– روحانی، حسن ،”خاطرات” انقلاب اسلامی(1357-1341)ج1، مرکز اسناد انقلاب اسلامی 1388
– روحانی، سیّد حمید، نهضت امام خمینی، جلد دوم، چاپ دوم، مرکز اسناد انقلاب اسلامی،1376
– روحانی، سیّد حمید، نهضت امام خمینی، جلدسوم، چاپ دوم، انتشارات:مرکز اسناد انقلاب اسلامی، پاییز1374
– سازمان¬مجاهدین¬خلق¬ازپیدایی¬تافرجام(1384-1344)به¬کوشش جمعی از پژوهشگران،ج1، مؤسسه مطالعات و پژوهشهای سیاسی، زمستان 1384
– سحابی، عزت الله، نیم قرن خاطره و تجربه، ج1، (از دوران کودکی تا انقلاب 57 ) چ2، تهران: نشر فرهنگ صبا ،1388
– ستوده، امیر رضا، پابه پای آفتاب (گفته ها و ناگفته ها از زندگی امام خمینی) ج2، چ5 ، تهران: نشر پنجره 1386
– ستوده، امیر رضا، پابه پای آفتاب (گفته ها و نا گفته ها از زندگی امام خمینی) ج3 ،چ5 ،تهران :نشر پنجره 1386
– سمامی، محمد ، “خاطرات “مرکز اسناد انقلاب اسلامی،1384
– سیر مبارزات امام خمینی درآیینه اسناد به روایت ساواک،22جلد،چ1،نشر مؤسسه تنظیم و نشر آثار امام خمینی1386
– شمسا، محمد رضا، مهرورزیان، طاهره،”خاطرات” آیت الله آل اسحاق، تهران: مرکز اسناد انقلاب اسلامی،1385
– شفعیعی،عالیه،پرواز با نور،خاطرات و مبارزات(دو روایت از زندگی خانم حدیده چی(دباغ)، چ1، نشر عروج وابسته به مؤسسه تنظیم و نشر آثار امام خمینی،1385
– شهید آیت الله حاج سیّد مصطفی خمینی ،به روایت اسناد ساواک (امید اسلام) چ1 ،ناشر: مرکز اسناد تاریخی وزارت اطلاعات ،بهار 1388
– صابری، کیومرث ،مکاتبات شهید رجایی با بنی صدر و چگونگی انتخابات اولین نخست وزیر جمهوری اسلامی،چ4 ،انتشارات:وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی ،تابستان 1380
ـ صابری، کیومرث ، خاطرات ، چ1 ، چاپ و نشر عروج (وابسته به مؤسسه تنظیم و نشر آثار امام خمینی)1386
ـ صادقی، احمد، زندگینامه محمد منتظری،قم ،ناشر:محمد 1361
ـ صدوقی ،شهید آیت الله حاج شیخ محمد ، چاپ اول ،دفتر ادبیات انقلاب اسلامی به کوشش مرکز بررسی اسناد تاریخی وزارت اطلاعات دی 1377
– صحیفه امام ،22 جلد،چاپ اول، موسسه تنظیم ونشرآثار امام خمینی،پاییز 1378
– طاهری،رجبعلی، “خاطرات” ،چاپ اول،مؤسسه انتشارات سوره ،دفتر ادبیات انقلاب اسلامی،1375
– طباطبایی،صادق، خاطرات سیاسی اجتماعی،3 جلد، چاپ اول ،عروج، 1387
– طباطبایی، فاطمه، اقلیم خاطرات چاپ اول، انتشارات :پژوهشکده امام خمینی و انقلاب اسلامی 1390
ـ عربی،حسین علی ،”حقیقت شرق” نگاهی بر زندگی آیت الله مصباح ، چ1 ،1381
ـ غفاری، هادی، “خاطرات “چ 1 ،انتشارات حوزه هنری سازمان تبلیغات اسلامی 1374
ـ فارسی، جلال الدین، زوایای تاریک، چ1 ،ناشر: مؤسسه چاپ و انتشارات حدیث، بهار1373
ـ فخرزاده،سعید، خاطرات علی جنتی، چ 1، مرکز اسناد انقلاب اسلامی، زمستان 1381
– فراتی، عبدالوهاب، تاریخ شفاهی انقلاب اسلامی از تبعید تا پیروزی(جلددوم)، تهران: مرکزاسنادانقلاب اسلامی، 1379
– فردوسی پور، اسماعیل، همگام با خورشید، مجتمع فرهنگی اجتماعی امام خمینی،1372
– فلاحی،اکبر،سالهای تبعید امام خمینی (ره)،مرکز اسناد انقلاب اسلامی 1358
ـ فوزی،یحیی ،تحولات سیاسی اجتماعی بعد از انقلاب اسلامی در ایران ،ج2 ،چ1 ،چاپ و نشر عروج(وابسته به مؤسسه تنظیم و نشر آثار امام خمینی) 1384
– قیام پانزده خرداد به روایت اسناد ساواک(جلدپنجم)آزادی،مرکز بررسی اسناد تاریخی وزارت اطلاعات،زمستان 1382
ـ کاتوزیان ، کیان ، (حاج سید جوادی) از سپیده تا شام ،چ 2 ،نشر آبی ،1381
-کرباسچی،غلامرضا،تاریخ شفاهی انقلاب اسلامی(جلد دوم)(42-1340 )زمستان 1381
ـ کامور بخشایش،جواد، نامی که ماند (بازجستی در زندگی و مبارزات شهید سید کاظم ذوالانوار،تهران: شرکت انتشارات سوره مهر،1385
– کردی،علی،جامعه روحانیت مبارز تهران از شکل گیری تا انشعاب ،چ1،تهران:مرکز اسناد انقلاب اسلامی 1384
– کریمی ،احمد رضا ،سازمان مجاهدین خلق ،چ 1 ،مرکز اسناد انقلاب اسلامی ،1384
ـ گنجینه دل (مجموعه خاطرات یاران در وصف یادگار امام) ، چ4 ، تهران : عروج وابسته به مؤسسه تنظیم و نشر آثار امام خمینی(س)1383
ـ لاهوتی ، علی، هاشمی رفسنجانی بازسازی و سازندگی (کارنامه و خاطرات سال 1368 )چ1 ،دفتر نشر معارف انقلاب 1391
– مبارزات روحانیون و وعاظ مساجد به روایت اسناد ،تدوین:حشمت الله سلیمی،مرکز اسناد انقلاب اسلامی1386
– مجموعه¬آثاریادگارامام،2جلد،¬ چاپ¬دوم،موسسه تنظیم ونشر آثار امام خمینی،تهران،1375
ـ متحدین، ژاله، دانشنامه¬ی کوچک ایران، چ1، انتشارات توس بهار 1381
ـ مصاحب،غلامحسین (دایره المعارف فارسی)ج1، بخش دوم،چاپخانه¬ی سپهروابسته به مؤسسه انتشارات امیرکبیر1374
– مدرسه فیضیه پایگاههای انقلاب اسلامی به روایت اسناد ساواک مرکز بررسی اسناد تاریخی وزارت اطلاعات،بهار1380
ـ مدنی، جلال الدین،”تاریخ سیاسی ایران”ج2 ،دفتر انتشارات اسلامی(وابسته به جامعه مدرّسین حوزه علمیه قم)تابستان 1375
– محتشمی پور، علی اکبر ، “خاطرات” سازمان تبلیغات اسلامی،1376
ـ محتشمی پور ، علی اکبر ” خاطرات سیاسی2 ” ج2،تهران: خانۀ اندیشۀ جوان،1378
– مهرآبادی ،مظفر ،بررسی تغییر ایدئولوژی سازمان مجاهدین خلق ایران (در سال 1354 ه.ش) مرکز اسناد انقلاب اسلامی 1383
– محمدی ری شهری،محمد، خاطره ها ،جلد اول ،چاپ دوم ،تهران: مرکز اسناد انقلاب اسلامی ،زمستان 1383
ـ میثمی،لطف الله،(خاطرات)”آنها که رفتند”،ج2 ،(از شهریور 1350 تا اوایل شهریور 1353 )چ1 ، نشرصمدیه ،بهار1382
– میردار،مرتضی،خاطرات حجت اسلام والمسلمین علی اکبر ناطق نوری ،ج2 و1 ،تهران:مرکز اسناد انقلاب اسلامی،1384-1382
ـ ملائی توانی،علیرضا،زندگینامه سیاسی آیت الله طالقانی،نشرنی،1388
ـ موسوی تبریزی ،سید حسین ،”خاطرات”(دفتر اول) چ1