امریکا، کلینتون، -، سلاح

دانلود پایان نامه

جهان بهره جوید.
امریکا استراتژی – -4-2 5-2
استراتژی دولت کلینتون
با پیروزی کلینتون در انتخابات ریاست جمهوری امریکا در سال 1992، زمینه تغییر در استراتژی امریکا
نیز فراهم شد. وی در سخنرانی های انتخاباتی خود توجه آمریکایی ها را به مشکلات حاد اقتصادی جلب
کرد ؛ اما این نکته را نیز متذکر می شد که آمریکا نمی تواند، خود را از مسایل بین المللی کنار بکشد و
رئیس جمهور آینده باید، به هر دو مقوله سیاست خارجی و داخلی توجه داشته باشد. وی اصرار داشت که
2 هدف اصلی استراتژی نظامی امریکا باید ، حفظ منافع این کشور باشد.

1 – مهدی امیری، «سیاست خارجی روسیه در دوران پوتین»، اطلاعات، ( /1380 31/3)، ص 7.
2 – ریچارد کانگر، استراتژی نظامی و وضعیت نیرویی امریکا در قرن بیست و یکم، ترجمه احمد رضا تقاء و داود علمایی، (تهران: انتشارات سپاه
پاسداران انقلاب اسلامی، 1380)، ص 122١٢۵
استراتژی مورد نظر وی برای امریکا ، موارد زیر را در بر می گرفت:
.1 ترویج دموکراسی در داخل و همچنین روسیه و دیگر نقاط جهان.
.2 ترمیم و بازسازی اقتصاد ، مهم در داخل آمریکا و مهم اقتصاد بین الملل.
به اعتقاد کلینتون ، اگر ما نتوانیم جهان را رهبری کنیم ، دولت دیگری قادر به انجام چنین کاری نیست و
از این رو باید سه مورد را در دستور کار خود قرار دهیم:
الف. پایان جنگ سرد به معنای پایان تهدیدات و خطرات در جهان نیست ، بنابراین ما باید وضعیت
دفاعی خود را بازسازی کنیم و خطرات را جدی بگیریم. این خطرات می تواند از کشورهای تازه استقلال
یافته شوروی ، گسترش تسلیحات هسته ای و شیمیایی ، اقدامات تروریستی درگیری های محلی که در
مرزها به وقوع می پیوندد و شکل بگیرد.
ب. ما اکنون در عصر اطلاعات هستیم؛ از این رو باید عصر اطلاعاتی را شکل دهیم.
ج. از یازده سال گذشته ، هیچ رئیس جمهوری در آمریکا ، بینش اقتصادی نداشته است؛ بنابراین ما باید
قدرت اقتصادی داشته باشیم و از این طریق می توانیم بر جهان سلطه داشته باشیم.
دولت کلینتون مانند دولت های پیش از خود ، کوشید تا تهدید سلاح های کشتار جمعی را کاهش دهد
که به دلیل منافع امریکا ، از پشتیبانی عمومی وسیعی برخوردار شد. در این راستا، تیم کلینتون دولت های
اوکراین ، بلا روس و قزاقستان را ترغیب به کاهش زراد خانه های هسته ای کردند و همچنین مواد اتمی
روسیه را که از اتحاد شوروی به آنها به ارث رسیده بود، با همکاری دولت این کشور ، تحت کنترل بیشتر
قرار داد. تلاش بعدی در این راستا ، تصویب کنوانسیون سلاح های شیمیایی بود که دست یابی، تولید، انبار،
انتقال و استفاده از سلاح های شیمیایی را ممنوع می کند. کلینتون در نوامبر 1993 این طرح را برای تصویب
1 تقدیم سنا کرد.
سیاست خارجی دولت کلینتون در دوره 8 ساله ، دارای چهار هدف عمده به شرح زیر بود:
-1 تلاش در جهت کاهش رقابت های امنیتی و کاهش خطر جنگ های عمده در اروپا، شرق آسیا و
خاورمیانه ، عمدتاً به وسیله باقی ماندن بر پیمان ها و تعهدات نظامی امریکا در هر یک از این مناطق.
-2 تلاش در محدود کردن خطرات سلاح های کشتار جمعی.
-3 تلاش در ترویج یک نظم اقتصادی باز و مولد جهانی که به عنوان مهم ترین مؤلفه رفاه اقتصادی
ایالات متحده امریکا ، بدان نگریسته می شود.
-4 تلاش در راستای ساختن یک نظام جهانی هماهنگ با ارزش های بنیادی امریکایی ، به وسیله تشویق
2 رشد دموکراسی از طریق استفاده از نیروهای نظامی ، علیه نقض فاحش حقوق بشر.

مطلب مرتبط :   تحقیق درمورد حقوق مدنی و سیاسی و موقعیت جغرافیایی

1 – شیرزاد فلاح آزاد، «سیاست خارجی امریکا در دوران کلینتون»، اطلاعات ( /1379 11/ 24)، ص 9.
2 – همان١٢۶
استراتژی امریکا پس از 11 سپتامبر
حوادث تروریستی 11 سپتامبر 2001 در امریکا ، بی تردید نقطه عطفی در تحولات نظام بین المللی پس
از پایان جنگ سرد است. در واقع وقایع 11 سپتامبر این واقعیت تاریخی را نصیب آمریکا ساخت که به
الگوهای اقتدار خود که پس از سقوط کمونیسم قوام یافته بود ، مشروعیت بخشیده ، در پناه آن اهداف
سیاست خارجی خود را عملیاتی سازد.
واقعه 11 سپتامبروضعیتی را ایجاد کرد که طی آن ، ایالات متحده امریکا بتواند ، پس از یک دهه وقفه،
مجدداً دوست و دشمن را برای خود تعریف کرده ، به اصطلاح، استراتژی سیاست خارجی خویش را
هدفمند سازد.
باید خاطر نشان کرد که دکترین امنیت ملی « جرج بوش»، بلافاصله پس از حادثه 11 سپتامبر شکل
گرفت: