اسناد، ـ، ساواک، یاران

دانلود پایان نامه

،نشر عروج (وابسته به مؤسسه تنظیم و نشر آثار امام خمینی )1384
ـ محمودی ، مرتضی ، فرزند اسلام و قرآن ،(شهید محمد منتظری) ناشر: واحد فرهنگی بنیاد شهید تیر1362
ـ مظّفر، محمد جواد، اولین رئیس جمهور پنج گفت و گو درباره اولین انتخابات ریاست جمهوری ایران دی ماه 1358،تهران:1378
– نجاری راد، تقی، ساواک و نقش آن در تحولات داخلی رژیم شاه، تهران: مرکز اسناد انقلاب اسلامی،7813
– نجاتی ، غلامرضا، تاریخ بیست وپنج ساله ایران از کودتا تا انقلاب، رسا،تهران: 1371
ـ نجف پور، مجید، تاریخ شفاهی جامعه روحانیت مبارز تهران،تهران:مرکز اسناد انقلاب اسلامی 1387
– نعمتی زرگران، مرتضی، شهید دکتر محمد جواد باهنر، مبارزات، مواضع و دیدگاه ها،تهران:مرکز اسناد انقلاب اسلامی ،1383
ـ نیکبخت، رحیم، زندگی و مبارزات آیت الله دکتر محمد مفتح، چ1 ،مرکز اسناد انقلاب اسلامی بهار 1384
– وجدانی،مصطفی، سر گذشت های ویژه اززندگی امام خمینی ،6 جلد ،چاپ چهاردهم ،قم پیام آزادی،1374
– هاشمی رفسنجانی،دوران مبارزه ،ج1 ،زیر نظر مهندس محسن هاشمی ،تهران:نشر معارف انقلاب ،1376
– هاشمی رفسنجانی«مصاحبه ها سال 1360»زیر نظر:محسن هاشمی ،تهران:دفتر نشر معارف انقلاب 1378
ـ هاشمی ،محسن ، هاشمی رفسنجانی به سوی سرنوشت (کارنامه و خاطرات سال 1363 ) چ4 ،دفتر نشر معارف انقلاب1386
ـ هاشمی، محسن، هاشمی رفسنجانی(سخنرانیها سال 1360)ج1، دفتر نشر معارف انقلاب 1378
ـ هاشمی، مهدی، هاشمی رفسنجانی آرامش و چالش (کارنامه و خاطرات سال 1362 ) چ 1، دفتر نشر انقلاب1381
ـ هاشمی، یاسر، هاشمی رفسنجانی (کارنامه و خاطرات 1360، عبور از بحران) چ1، دفتر نشر معارف انقلاب 1378
– یادگار امام، حجت الاسلام و المسلمین حاج سیّد احمد خمینی به روایت اسناد ساواک،مرکز بررسی اسناد تاریخی،زمستان 1387
– یاد یادگار امام ،نشرعروج وابسته به مؤسسه تنظیم ونشر آثار امام،چاپ اول،1380
ـ یادها و یادمانها( به مناسبت بیستمین سالگرد شهادت آیت الله مصطفی خمینی)چ1، ج 1و2 ، تهران: مؤسسه تنظیم و نشر آثار امام خمینی 1376
– یاران امام به روایت اسناد ساواک ، کتاب هشتم،«سردار سرفراز» شهید سیّد علی اندرزگو، مرکزبررسی اسنادتاریخی وزارت اطلاعات، تهران:دی 1377
– یاران امام به روایت اسناد ساواک ،کتاب چهاردهم،شهید محمد علی رجایی، مرکز بررسی اسناد تاریخی وزارت اطلاعات ،مرداد 1378
– یاران امام به روایت اسناد ساواک ،کتاب شانزدهم،(روایت پایداری)،شرح مبارزات حضرت آیت الله حاج شیخ عبدالرحیم ربانی شیرازی شیرازی،تابستان 1379
– یاران امام به روایت اسناد ساواک ،کتاب هفدهم،جلد سوم، چاپ اول (امام موسی صدر) مرکز بررسی اسناد تاریخی وزارت اطلاعات،بهار1380
– یاران امام به روایت اسناد ساواک (کتاب هیجدهم) ملاّ احمد کروبی،مرکز بررسی اسناد تاریخی،آبان 1379
– یاران امام به روایت اسناد ساواک (کتاب بیست)آیت الله سیّد مرتضی پسندیده ، مرکز بررسی اسناد تاریخی،بهار1380
– یاران امام به روایت اسناد ساواک ،(کتاب بیست ویکم) چاپ اول، شرح مبارزات آیت الله محمد مهدی ،1378
– یاران امام به روایت اسناد ساواک ،(کتاب بیست وهفتم)قامت استوار شهید فضل الله مهدیزاده محلاتی ،جلد دوم ، چاپ اول، مرکز بررسی اسناد تاریخی وزارت اطلاعات تهران:پاییز 1382
– یاران امام به روایت اسناد ساواک ،(کتاب بیست و هشتم) حجت اسلام حاج سیّد علی اکبر ابوترابی،مرکز بررسی اسناد تاریخی وزارت اطلاعات ،تهران:تابستان 1381
– یاران امام به روایت اسناد ساواک،(کتاب سی ام)شهید حجت اسلام محمد علی حیدری نهاوندی،زمستان 1381
ـ یاران امام به روایت اسناد ساواک(40) آیت الله میرزا علی اکبر فیض مشکینی ، “معلم اخلاق” مرکز بررسی اسناد تاریخی وزارت اطلاعات ،تابستان 1387

مطلب مرتبط :   سوره، قرآن، ، مجاهد

مصاحبه ها:
حجت اسلام سید محمود دعایی( 21/2/92 ، 25/2/92 ،1/3/92، 8/3/92 ، 6/9/92 ، 18/9/92)
حجت الاسلام و المسلمین محمد طاووسی(15/2/92، 22/2/92)
حجت الاسلام و المسلمین محمد رضا رحمت (22/3/1392)
حجت الاسلام و المسلمین سیدعلی اکبر محتشمی پور(14/7/92)

نشریات:
ـ آرمان 19/5/89
ـ آسمان، شماره 64،27 مهر 92
ـ اطلاعات، یکشنبه 21 شهریور ماه 1361، شماره 16817
ـ ـ ـ ـ ـ ـ ، پنج شنبه 25 شهریور ماه 1361 شماره 16821
ـ ـ ـ ـ ـ ـ ، شنبه 27 شهریورماه 1361، شماره 16822
ـ ـ ـ ـ ـ ـ ، چهارشنبه 31 شهریورماه 1361، شماره 16826
ـ ـ ـ ـ ـ ـ ، پنج شنبه اول مهر 1361 شماره 16827
ـ ـ ـ ـ ـ ـ ، شنبه 28 شهریور1360، شماره 16529
ـ ـ ـ ـ ـ ـ ، 29 شهریور1360، شماره 16530
ـ ـ ـ ـ ـ ـ ، چهارشنبه اول مهرماه 1360، شماره 16533
ـ ـ ـ ـ ـ ـ ، شنبه یازدهم مهرماه 1360، شماره 16541
ـ مطالعات تاریخی شماره 11، زمستان 84 (نیمه دوم)
ـ سروش، شماره 102 ، خرداد60
ـ حیات نو، 17/11/85 ،بازیابی،19003740
ـ شهروند امروز،12/10/ 79 ،شماره بازیابی:20601429
ـ همشهری، 26/7/81 ، بازیابی: 12801165
ـ ـ ـ ـ ـ ـ ، 15/2/82 ، بازیابی: 13504482
ـ ـ ـ ـ ـ ـ ، 7/3/83، بازیابی: 15202060
ـ کیهان، شماره 6449، 7بهمن1343
ـ ـ ـ ـ ـ ـ ، 1/7/82، بازیابی: 14205468
ـ شرق، 25/11/82 ، بازیابی: 14701885
ـ اعتماد،27/1/83، بازیابی: 15001182
ـ رسالت 29/2/80 ،بازیابی: 11100985
ـ جمهوری اسلامی27/6/79،بازیابی:10301116
ـ یاران، شماره 48، آبان ماه 1388
ـ ـ ـ ـ ، شماره 12، آبان ماه 1385
ـ یادآور،شماره اول،سال اول،خردادماه 1387
ـ اعتماد،شماره7745، بهمن 1388
ـ یاد، شماره 45 و 46 ،بهار و تابستان 1376
ـ حوزه، شماره 43 و 44 ،فروردین و تیر 1370
ـ “پیکار”مصاحبه حسین روحانی، سال دوم، شماره ۶۸، دوشنبه ۲۷مرداد ۱۳۵۹
ـ پیکار،مصاحبه روحانی و حق شناس: تماس با خمینی در نجف، سال دوم، شماره ۶۷، دوشنبه ۲۰ مرداد ۱۳۵۹
ـ پیکار،مصاحبه با تراب حق شناس ، سال دوم، شماره ۶8، دوشنبه ۳ شهریور ۱۳۵۹
ـ پیکار، مصاحبه با تراب حق شناس پیرامون تماس با آیت الله خمینی در نجف در طی سالهای ۱۳۴۹ـ 1350 شماره 67 سال دوم، دوشنبه ۲۱ مهر ۱۳۵۹

آرشیو:
ـ آرشیو مرکز اسناد انقلاب اسلامی، شماره 1061 و شماره 1062 ،بخش ضبط تاریخ شفاهی،مصاحبه باآقای دعایی
ـ آرشیو حوزه هنری، مصاحبه با آقای دعایی شماره پرونده 627
ـ آرشیو کتابخانه وزارت ارشاد، (نمامتن)
ـ آرشیو مؤسسه مطالعات تاریخ معاصر، (نشریات)

مطلب مرتبط :   سیاست، جنایی، حقوق، کیفری

سایت:
ـ پایگاه اطلاع رسانی و خبری جماران ـ تهران ،کد خبر:24656/تاریخ خبر: 30/11/1391
ـ “دعایی انسان پاکدستی است”www.khabaronline.ir دوشنبه 10 آبان 1389
ـ کدیور، محسن “انقلاب و نظام در بوته‌ی نقد اخلاقی” ۱۹ آذر ۱۳۹۲, [email protected]
ـ کدیور، محسن “انقلاب، اخلاق و مباهته”۲۴ آذر ۱۳۹۲

ضمائم

1ـ روزشمار زندگی سید محمود دعایی
2ـ نطق فخرالدین حجازی در مجلس شورای اسلامی در ارتباط با حضور در کنفرانس بین المجالس هاوانا
3ـ گزارش آقای علی محمد بشارتی نماینده جهرم در مجلس شورای اسلامی از حضور نمایندگان در کنفرانس هاوانا
4ـ اسناد
5ـ تصاویر

*1ـ روزشمار زندگی سید محمود دعایی
ـ سیّد محمود دعایی در بیست و هفتم فروردین ماه 1320 مصادف با میلاد حضرت رسول (ص) در یزد متولد شد.
ـ دعایی در کرمان 15 خرداد، 1342 علیه رژیم پهلوی با آتش زدن طاق نصرت، فعالیت کرد.
ـ بعد از حوادث 15 خرداد 1342، وارد قم شد.
ـ دعایی در زمان تبعید امام خمینی به ترکیه سال 43 معمم و در قم ملبس شد و مراسم عمامه گذاری هم در منزل هاشمی رفسنجانی بود.
ـ آشنایی دعایی با حاج آقا مصطفی بعد از ورود به قم در سال 43 بود. سال 46 در عراق به خاطر فعالیت سیاسی و مبارزاتی به ایشان نزدیک تر شد.
ـ نشریه بعثت در 23 آذر 1342 همزمان با سالگرد بعثت حضرت رسول منتشر شده بود، دعایی، این نشریه که به عنوان ارگان داخلی حوزه علمیه قم، و سال های 1342ـ1344 در قم منتشر می شد، همکاری داشت.
ـ نشریه انتقام (تاریخ انتشار 29/9/43) محصول کار همین جمع روحانیون انقلابی در قم بود.
ـ در جشن نیمه شعبان سال 44 در مسجد اعظم قم، عکس بزرگی از امام خمینی به مجلس آورده شد و جمعیت با شعارهای انقلابی و صلوات از آن استقبال کردند. در آن مراسم، دعایی در مدح امام خمینی اشعاری حماسی روی منبر قرائت کرد، درشرایطی که ساواک برای کنترل اماکن و مجامع مذهبی شدیدترین اقدامات را در پیش گرفته بود.
ـ در تاریخ30/8/44 فضلا و علماء حوزه علمیه قم بعد از یک سال که امام به ترکیه و بعد عراق تبعید شده بود اعلامیه¬ای صادر کردند خطاب به نخست وزیر وقت هویدا به تبعید امام خمینی اعتراض کرده بودند.دعایی نیز از امضاء کنندگان آن اعلامیه گردید.
ـ سازمان مجاهدین خلق ایران در سال 1344 تأسیس شد، دعایی با این سازمان آشنا بود.
ـ روز چهارشنبه 27/ 11/44 که مصادف با وفات حضرت امام جعفر صادق، از طرف طرفداران امام خمینی تحت عنوان