ازدواج، مراسم، صیغه‌ی، عقد

دانلود پایان نامه

دچار این مشکلاتی که بر اثرِ زیاده‌روی‌ها پیش می‌آید، نشوند.   حفظ حد مهرالسنه توسط همه اهل بیت پیامبر(ص) جهت جلوگیری مشکلات ناشی از زیاده روی  ها در صیغه عقد (18/4/77) 1 58 — مسئله‌ی تشکیل خانواده و ازدواج را – که از مهم ترین قدمها برای اعتلا و گسترش میدان اندیشه و عاطفه‌ی زن هست . زمینه ساز ارتقاء اندیشه و عاطفه زنان در خطبه نماز جمعه (4/2/60) 1 59 -اصل در ازدواج عبارت است از پیوند زناشویی دختر و پسر .  اصل در ازدواج پیوند زناشویی در خطبه عقد 29/3/73 1 60 – اصل در ازدواج عبارت است از تشکیل خانواده. اصل در ازدواج تشکیل خانواده در خطبه عقد 29/3/73 1 61 -همین‌قدر که دختر و پسر همدیگر را ببینند و عقد شرعی جاری بشود و اینها با هم زن و شوهر بشوند، یک کانون خانواده به‌وجود آمده .

– همین‌قدر که دختر و پسر همدیگر را ببینند و عقد شرعی جاری بشود و اینها با هم زن و شوهر بشوند، ی خانواده‌ی جدیدی تشکیل شده است.  تشکیل خانواده با جاری شدن عقد شرعی در خطبه عقد 29/3/73 2 62 ازدواج، درحقیقت دروازه‌ی ورود به تشکیل خانواده است   ازدواج  دروازه ورود به خانواده در مراسم اجرای صیغه‌ی عقد (18/5/74) 1 63 درجه اول همان تشکیل خانواده است. درجه اول تشکیل خانواده در خطبه عقد 10/2/76 1 64 اساس ازدواج  عبارت است از تشکیل خانواده. اساس ازدواج تشکیل خانواده در مراسم اجرای صیغه‌ی عقد (16/1/78) 1 65 مهم‌ترین مصلحت ازدواج عبارت است از تشکیل خانواده  تشکیل خانواده مهمترین مصلحت ازدواج در مراسم اجرای صیغه‌ی عقد (16/1/78) 1 66 — امّا مهم ترین فایده و هدف ازدواج، عبارت است از تشکیل خانواده.

-البتّه مهم ترین فایده‌ی ازدواج، همان تشکیل خانواده است و بقیه‌ی مسائل، همه درجه‌ی دو است. تشکیل خانواده مهمترین فایده و هدف ازدواج در مراسم اجرای صیغه‌ی عقد(9/12/80

در مراسم اجرای صیغه‌ی عقد(9/12/80 2 67 -خدای متعال بر  امر  ازدواج اصرار دارد، آن هم نه به عنوان یک کارگزاری، بلکه به عنوان یک حادثه‌ی

ماندگار . اصرار خداوند بر ازدواج بعنوان یک حادثه ماندگار در خطبه عقد 11/12/77 1 68 – خدای متعال بر  امر  ازدواج اصرار دارد، آن هم نه به عنوان یک کارگزاری، بلکه به عنوان یک امری دارای تأثیر در زندگی و جامعه. اصرار خداوند بر ازدواج بعنوان یک امرمؤثردر زندگی و جامعه در خطبه عقد 11/12/77 1 69 – پیوند ازدواج و زناشویی، یکی از موجبات بقا . ازدواج یکی از موجبات بقا در مراسم اجرای صیغه‌ی عقد (15/12/79) 1 70 – پیوند ازدواج و زناشویی، یکی از موجبات ماندگاری.   ازدواج یکی از موجبات ماندگاری در مراسم اجرای صیغه‌ی عقد (15/12/79) 1 71 – پیوند ازدواج و زناشویی، یکی از موجبات صحّت.  از موجبات صحت در مراسم اجرای صیغه‌ی عقد (15/12/79) 1 72 – پیوند ازدواج و زناشویی، یکی از موجبات صلاح جوامع است.  از موجبات صلاح جوامع در مراسم اجرای صیغه‌ی عقد (15/12/79) 1 73 – ازدواج یک امر مبارک است.  ازدواج یک امر مبارک در مراسم اجرای صیغه‌ی عقد(9/12/80 1 74 – ازدواج یک پدیده‌ی بسیار مفید است. ازدواج یک پدیده مفید در مراسم اجرای صیغه‌ی عقد(9/12/80 1 75  البته در کنار این تعهدات، نعمتها و برکاتی هم برای زندگی انسان ردیف میشود که این تعهّدات را شیرین میکند. موجبات برکات در کنار تعهدات در مراسم اجرای صیغه‌ی عقد (11/7/81) 1 76 اسلام با پیرایه‌ها و تشریفات و آئینهایی که قرار داده و با احکامی که گذاشته برای ازدواج، یک استمرار و برکتی به آن داده است. تشریفات اسلام عاملی جهت با برکت شدن ازدواج در مراسم اجرای صیغه‌ی عقد 28/2/82) 1 77 با ازدواج تعهّداتی به وجود می‌آید. ازدواج عاملی جهت تعهدات در مراسم اجرای صیغه‌ی عقد (11/7/81) 1 78 – ای بسا دخترانی بی‌بهره‌ی از جمال امّا برخوردار از والاترین صفتهای انسانی؛ آنها را بخواهید و قدر بدانید. لزوم وجود صفات انسانی در دختر نه جمال  در خطبه های نماز جمعه (4/2/60) 1 79 – پسران جوان نصیحت میکنم که ازدواج کنند و نصیحت میکنم که در ازدواج تقوا دختران را در نظر داشته باشند نه جمال آنها را. لزوم توجه پسران به تقوای دختر در ازدواج نه جمال  در خطبه های نماز جمعه (4/2/60) 1 80 – آنی که ملاک هست، -هیچکدام از اینها نیست، فقط ایمان ایمان در مراسم اجرای صیغه‌ی عقد(2/7/64) 1 81 – پاکدامنی پاکدامنی در مراسم اجرای صیغه‌ی عقد(2/7/64) 1 82 -امانت امانت داری در مراسم اجرای صیغه‌ی عقد(2/7/64) 1 83 -صدق است اینها را تحقیق کنید البتّه. صداقت در مراسم اجرای صیغه‌ی عقد(2/7/64) 1 84 – پسران جوان نصیحت میکنم که ازدواج کنند و نصیحت میکنم که در ازدواج عفاف دختران را در نظر داشته باشند نه جمال آنها را. عفاف . در خطبه های نماز جمعه (4/2/60) 1 85 جوان میخواهد ازدواج کند خانه ندارد.

مطلب مرتبط :   ایمان، ذات، ایمان،، مراسم

– خانه‌ی اجاره‌ای به او نمیدهند. نداشتن خانه از مصاحبه‌ با مجلّه‌ی شاهد بانوان(13/09/67)

از مصاحبه‌ با مجلّه‌ی شاهد بانوان(13/09/67) 2 86 -نمیدانم وسایل پیدا نمیکند. نداشتن وسایل زندگی از مصاحبه‌ با مجلّه‌ی شاهد بانوان(13/09/67) 1 87 -درآمدش کافی نیست، طبعاً لنگ میشود. این ناشی از این چیزهاست؛ اگر بخواهیم یک علاج بنیانی برای این قضیه فکر بکنیم، آن علاج بیش از آنچه که علاج فرهنگی باشد، علاج اقتصادی و مادّی است والاّ از لحاظ فرهنگی بقدر کافی در جامعه‌ی ما مسئله‌ی ازدواج جا دارد. نداشتن درآمد اطمینان بخش از مصاحبه‌ با مجلّه‌ی شاهد بانوان(13/09/67) 1 88 عمده این است که باید وضع مردم ان‌شاءالله خوب بشود تا بتوانند ازدواج را با شوق و رغبت انجام بدهند. ازدواج با رغبت با خوب شدن وضعیت مالی از مصاحبه‌ با مجلّه‌ی شاهد بانوان(13/09/67) 1 89 – وقتی که وضع مردم نابسامانی‌هایی دارد، جوان میخواهد ازدواج کند خانه ندارد. نابسامانی وضع مالی مانعی بر سر راه ازدواج از مصاحبه‌ با مجلّه‌ی شاهد بانوان(13/09/67) 1 90 آن سابقهایی که من و شما خیلی یادمان نیست، قبل از هجوم فرهنگ غربی فاسد به کشور ما و به جامعه‌ی ما چرا، یک قدری مراعات میشد. اگرچه همان وقت هم باز اسم‌ورسم و چهل تا شتر جهاز و از این حرفهای مزخرف بود، امّا باز یک خرده بهتر بود،وقتی که فرهنگ غربی آمد، قیدوبندهای اسلامی ضعیف شد. فرهنگ غرب عاملی جهت تضعیف قیدوبندهای اسلامی در مراسم اجرای صیغه‌ی عقد(2/7/64) 1 91 ملاحظه میکنید که در غرب زندگی خانوادگی این طوری است؛ طلاقهای زیاد،  ازدواجهای ناموفّق، مرد و زنهای بی‌وفا، تخطّی‌های جنسی فراوان، غیرتِ کم، زندگی خانوادگی به این معناست. زندگی های خانوادگی ناموفق در غرب در مراسم اجرای صیغه‌ی عقد (5/8/75) 1 92     – اینکه بعضی سنّ ازدواج را برای سالهای میانی ِ عمر که در غرب و تمدّن غرب معمول است، میگذارند مثل اغلب چیزهایشان، غلط و بر خلاف فطرت و مصلحت بشر است. نفوذ فرهنگ غرب عامل افزایش سن ازدواج در مراسم اجرای صیغه‌ی عقد (5/8/75) 1 93  این همه قرآن به ما میگوید، اسلام به ما میگوید، مهریه را سنگین نکنید، دنبال جهیزیه‌های سنگین نباشید، دنبال نام و نشان و شغل نباشید. حذف معیارهای مادی در ازدواج در خطبه‌ های نماز جمعه(7/9/59) 1 94 چرا باید بعضی از دخترهایی که مؤمن هستند، باسوادند، با فرهنگند، اهل دین هستند، حتّی بعضی‌هایشان مبلّغند، به جرم اینکه یک مقدار سنّشان بالا رفته یا چندان از زیبایی بهره‌ای ندارند، از نعمت ازدواج و تشکیل خانواده و نعمت تربیت فرزند محروم بمانند. خوشا به‌حال آن فرزندی که در دامن چنین زنان پاکی پرورش پیدا کند. خوشا به‌حال آن مردی که چنین زن پاک و مقدّسی در خانه داشته باشد. این معیارهای طاغوتی را دور بریزید حذف معیارهای طاغوتی در ازدواج در خطبه‌ های نماز جمعه(7/9/59) 1 95 واقعاً پوچ است کسی خیال کند که یک مرد اگر پول داشت میشود دختر به او داد، میشود زنش شد؛ امّا اگر پول نداشت نه، اگر شغل درآمدداری، عنوان داری داشت میشود و الاّ نه، حالا شغل خوب البتّه به نظر هر کسی یک چیز است. پوچ بودن توقعات مادی در ازدواج در مراسم اجرای صیغه‌ی عقد(2/7/64) 1 96 زن مسلمان، شخصیت خودش را پیدا کرده است. مواظب باشید این شخصیت را گم نکند. ازدواجها در دوران انقلاب و به برکت آن آسان شد؛ چون تشریفات کم شد              سختگیری‌ها کم شد آسان شدن ازدواج باکاهش  توقعات مادی در دیدار با جمع کثیری از زنان (26/10/68) 1 97 سختگیری‌های پسران و مردان در گزینش و انتخاب دختر جزو موانع بزرگ است.  سخت گیری پسران در گزینش  در خطبه های نماز جمعه (4/2/60) 1 98  دختر و پسرها به‌جای اینکه به ارزشهای واقعی هم فکر کنند به ارزشهای پوچ فکر