إسلامی، إسلام، لبنان، الإسلامیه

دانلود پایان نامه

الجامعی للدراسات الإسلامیه – بیروت
این مؤسسه علمی با نام کلیه الدعوه الإسلامیه در سال 1989م در زمانی که جامعه لبنان نیاز به رشد علمی و آموزش دینی داشت با حمایت میشل عون تأسیس شد. رئیس این مؤسسه معتقد است: جنگ در لبنان آثار منفی و زیان باری بر لبنان داشت ولی ما در صدد جبران این خسارت إجتماعی با یک نهضت علمی و إجتماعی علی الخصوص در مسایل دینی بودیم که جامعه لبنان از مرحله حزب گرایی به سوی نظم اجتماعی و علمی پیش برود.
اندیشه تأسیس این مؤسسه از سوی مفتی سوریه مرحوم شیخ محمد کفتارو مطرح شد و با همکاری کلیه الدعوه الإسلامیه در سوریه و لیبی به مرحله عملیاتی رسید.283
این مؤسسه إبتدا در منزل کوچکی با سه اتاق در منطقه مصیطبه با مدیریت شیخ عبدالناصر الجبری شروع به کار کرد تا این که با خرید زمینی با مساحت بزرگ و با تأئید وزارت آموزش عالی لبنان با سه دانشکده علوم إسلامی و دانشکده آداب و علوم انسانی و دانشکده مدیریت و اطلاعات ادامه کار داد.284
دانشکده علوم إسلامی در سه رشته تفسیر و علوم قرآن و حدیث و علوم حدیثی و فقه و اصول و تبلیغ و اصول دین دردو مقطع کارشناسی ارشد و دکتری فعالیت دارد. این مؤسسه با دانشکده دعوت إسلامی لیبی و سوریه همکاری دارد و دو شعبه در آفریقا و لندن دارد. 285
2-4- دانشکده الشریعه الإسلامیه در بیروت286
دانشکده الدعوه الإسلامیه در سال 1982م به دست مفتی اهل سنت شهید شیخ حسن خالد تأسیس شد و در سال 1990م با پیگیری مفتی شیخ محمد رشید القبانی طی توافق نامه ای با جامعه الأزهر مصر، فعالیت علمی آموزشی این دانشکده رسمیت یافت. این دانشکده در سال 1991م شعبه ای برای خواهران طلبه تأسیس نمود.
هدف این دانشکده إسلامی تربیت مبلغی است که راه حق را با استدلال بشناسد تا بتواند در سایه علم و عمل به هدف و آرمان دین خود که همان اعتلای اسلام است، برسد. 287
آمار فارغ التحصیلان این مرکز دینی در رشته های الفقه المقارن، أصول الفقه و الدراسات الإسلامیه به شرح ذیل است:
1. فارغ التحصیلی بیش از 477 دانشجو از بین خواهران و برادران در مقطع کارشناسی.
2. فارغ التحصیلی بیش از 36 دانشجو از بین خواهران و برادران در مقطع کارشناسی ارشد.
3. فارغ التحصیلی بیش از 22 دانشجو از بین خواهران و برادران در مقطع دکتری.
مواد درسی که در این دانشکده تدریس می شود عبارت است از:
1. زبان عربی
2. قرآن کریم
3. زبان انگلیسی
4. ترجمه و تعریب
5. درآمدی بر قانون
6. درآمدی بر شریعت
7. علوم حدیث
8. فقه السیره
9. أصول فقه
10. علوم قرآن
11. فقه عبادات
12. فقه معاوضات
13. فقه أحوال شخصی
14. فقه جنایات
15. تفسیر آیات الأحکام
16. شرح أحادیث الأحکام
17. حدیث تحلیلی
18. اندیشه إسلامی
19. آزادی های عمومی و حقوق إنسان
20. اقتصاد
21. درآمدی بر جامعه شناسی. 288

2-5- دانشگاه طرابلس289
این دانشگاه مؤسسه ای علمی آموزشی در مقطح تحصیلات تکمیلی می باشد که در سال 1982م توسط جمعیت إصلاح إسلامی در منطقه زیتون شهر طرابلس تأسیس شده است و کرسی های تدریس این مؤسسه بر عهده جمعی از اندیشمندان و صاحب نظران می باشد.290
این دانشگاه مشتمل بر سه دانشکده است که عبارتند از:
1. دانشکده مطالعات إسلامی
2. دانشکده ادبیات و علوم انسانی
3. دانشکده مدیریت291
2-6- مؤسسه بین المللی اندیشه إسلامی292
این مؤسسه با برنامه آموزشی آکادمیک در راستای اهتمام طلاب علوم دینی به تحصیلات تکمیلی و مسائل اندیشه إسلامی و بیداری إسلامی در بیروت تأسیس شده است. 293
دروس این مؤسسه از سوی اساتید خبره و ممتاز با روش های پیشرفته ارائه می شود، مثلا سخنرانی های اساتید ضبط می شود که طلبه بتواند به آن مراجعه کرده و هر گونه که بخواهد درس را دوباره گوش فرا دهد. طلبه ها در طول تحصیل از تسهیلات آموزشی بهره مند هستند و در کنار تحصیل از فعالیت های فرهنگی و فکری استفاده می کنند. 294
برنامه آموزشی طلاب در این مؤسسه از حیث مواد درسی، پربار و از حیث مدرک، معتبر می باشد و در دو سطح کارشناسی ارشد و دکتری می باشد. 295
2-7- مدرسه الراوفد ـ بقاع غربی
این مدرسه از شعبه های کلیه الدعوه الإسلامیه در لبنان است که در سال 1986م در بقاع غربی توسط شیخ عبدالناصر الجبری با همکاری مرکز توسعه إسلامی تأسیس شده است.296
2-8- معهد صیدا للتعلیم الشرعی
این مدرسه علمیه از شعبه های کلیه الدعوه الإسلامیه است که توسط شیخ عبدالناصر الجبری با همکاری مرکز توسعه إسلامی در صیدا تأسیس شده است.297
2-9- معهد بیروت الشرعی
این مدرسه از شعبه های کلیه الدعوه الإسلامیه در لبنان است که توسط شیخ عبدالناصر الجبری با همکاری مرکز توسعه إسلامی در بیروت تأسیس شده است و مخصوص خواهران می باشد.298
2-10- معهد بلال بن رباح للعلوم الشرعیه ـ بعلبک.
این مؤسسه در بعلبک بوده و مخصوص خواهران پناهنده فلسطینی می باشد که دوره آموزشی آن 6 ترم می باشد299 و با همکاری مرکز توسعه إسلامی تأسیس شده است.

مطلب مرتبط :   اصل بیستم قانون اساسی و اسناد بین المللی

بخش سوم: ظرفیت های تقریب در لبنان؛
لبنان از ظرفیت های خاصی برای تقریب مذاهب إسلامی و وحدت إسلامی برخوردار است. این سرزمین از دیرباز مهد ادیان و مذاهب بوده و مردم لبنان با زندگی در کنار ادیان و مذاهب مختلف، به این اصل رسیده اند که زندگی با پیروان دیگر ادیان و مذاهب، اگر از روی صلح و دوستی نباشد، جامعه لبنان را دچار مشکلات خواهد کرد که جبران ناهنجاری های ناشی از آن دامن همه مذاهب و ادیان را خواهد گرفت.
علما و اندیشمندان نیز در رأس این فکر و اندیشه بزرگ تقریبی از هیچ فرصتی برای تقویت زندگی مسالمت آمیز و وحدت گونه دریغ نکرده اند و همواره پیروان مذهب و دین خود را به وحدت و تقریب مذهبی فراخوانده اند.
ولی واقعیت این است که نباید به ظرفیت های موجود تقریبی در لبنان بسنده کرد که دشمنان إسلام همواره در تلاش هستند که مسلمانان را در أقصی نقاط جهان إسلام از وحدت به دور سازند چرا که إتحاد مسلمانان به هیچ وجه منافع استعماری و استکباری غرب و در رأس آنها آمریکا و اسرائیل را تأمین نخواهد کرد. از این جهت است که علما و اندیشمندان و مؤمنین در جهان إسلام باید روز به روز با تکیه بر ایمان و تقوی و تدبیر منافع خود را در سایه قرآن و سنت شریف رسول خدا بیابند و راه های تقریبی و وحد آفرین را در جهان إسلام دنبال کنند که امروزه هر مشکلی گریبان گیر جهان إسلام می شود از تفرقه و نزاع بین مسلمانان ناشی می شود. اگر در میانمار مسلمانان کشته می شوند و به جای اینکه جنایتکاران این کشتار در جوامع حقوق بشری، توبیخ و منزوی شوند؛ کاندیدای جایزه نوبل می شوند، دلیلش را باید در داخل جهان إسلام جستجو کرد. به عنوان مثال تا به حال در تاریخ کسی سراغ ندارد که یک مسیحی به نام دین و دین داری، در یک عملیات انتحاری عده ای از هم کیشان خود را در کلیسا و در حال عبادت، به قتل برساند. ولی وضعیت اسفبار جهان إسلام از این جا ناشی می شود که به جای اتحاد در برابر دشمنان قسم خورده قرآن که از هیچ فرصتی برای به حاشیه راندن إسلام دریغ نکرده و نمی کنند، عده ای مسلمان به جای چاره اندیشی برای خروج از مصرف گرایی جهان إسلام و ورود به عرصه تولید و تکنولوژی، با نبش اختلاف های تاریخی و پرداختن به مسائل حاشیه ای که دردی از جهان إسلام را نیز حل و فصل نمی کند، می پردازند. فعالیت های تقریبی برخی رهبران جهان إسلام، همچون مرحوم بروجردی و شیخ شلتوت و أسد آبادی و امام خمینی و إمام خامنه ای که همواره مسلمانان را به وحدت إسلامی فراخوانده اند را باید ارج نهاده و جهان إسلام و مسلمانان را سر و سامانی بخشید.
فصل اول: جمهوری إسلامی ایران و حزب الله
جمهوری اسلامی ایران در بین کشورهای إسلامی جایگاه ویژه ای دارد چرا که از حکومت بزرگ و إسلامی و مستقلی برخوردار است و از ابتدای تإسیس تا کنون همواره منادی وحدت إسلامی بین مسلمانان جهان بوده و خود را حامی مستضعفان جهان می داند. یکی از بزرگترین فعالیت های جمهوری إسلامی ایران، آزادی قدس شریف و مسلمانان فلسطین است و موضوع فلسطین یکی از نقاط ارزشی و مشترک جهان إسلام است.
قبل از پیروزی انقلاب إسلامی ایران، عالمان شیعه و سنی خالصانه در راه رسیدن مسلمانان به وحدت تلاش کردند و شایسته نیست تلاش های خالصانه ایشان به فراموشی سپرده شود. چه آنان که با نام تقریب مذاهب إسلامی و یا با نام وحدت إسلامی از هیچ تلاشی در این راه فروگذار نبودند، کسانی مثل سید جمال الدین أسدآبادی و محمد عبده و کواکبی و رشید رضا و شیخ شلتوت و شیخ قمی و سید بروجردی و بسیاری دیگر از اندیشمندان و عالمان مسلمان که با تأسیس دارالتقریب مصر در این راه قدم گذاشته و اجرشان عند الله محفوظ بوده و أمت إسلام مدیون تلاش های ایشان است ولی پیروزی انقلاب إسلامی به رهبری امام خمینی نقطه عطفی در تحقق وحدت إسلامی و تقریب مذاهب إسلامی بود به گونه ای که حتی مخالفان نظام جمهوری إسلامی نیز بر این مطلب إذعان دارند.300
امام خمینی یکی از عالمان تأثیر گذار و بزرگ قرن بیستم ظهور کرد و آثار بزرگ