آرایش، رسانه‌ای، رسانه‌ای-، (طراحی

دانلود پایان نامه

آرایش رسانه‌ای متناسب گرفت. ازآنجاکه دنیای امروز رسانه، دنیای مخاطبان انفرادی است، گاهی حتی یک وبلاگ نیز می‌تواند رقیب رسانه ما محسوب شود. (مؤلفه آرایش رسانه‌ای- رقابت در سپهر رسانه‌ای)
کارآمدی آرایش رسانه‌ای نیز در اعتماد مخاطب و رضایت او نهفته است. اما رضایت صرف، نگاهی لیبرال به رسانه است و باید از آن بر حذر بود.، لذا ما به عنصر اعتماد نیز قائل هستیم. (کارآمدی آرایش رسانه‌ای- رضایت مخاطب و اعتماد مخاطب)
در بحث مخاطب، تفکیک مخاطب هم باید صورت بگیرد. (طراحی آرایش رسانه‌ای- تفکیک مخاطب)
به لحاظ فرهنگی، ما کشور متفاوتی در دنیاییم و طبیعتاً رسانه ما نیز این تفاوت‌ها را بازنمایی می‌کند، از آرایش رسانه‌ای متفاوتی نیز برخوردار خواهد بود. (طراحی آرایش رسانه‌ای- توجه به تعارض پارادایم)
لذا در حوزه بین‌الملل نیازمند حضور پررنگ‌تر و تأثیرگذارتر هستیم که باید با ایجاد شبکه‌های متعدد و متکثر با برنامه‌های متنوع و زبان‌های مختلف، ازجمله روسی و چینی و فرانسوی نیازمندیم. (طراحی آرایش رسانه‌ای- پوشش زبانی متنوع و متکثر در سپهر رسانه‌ای)
رسانه ملی، به نهادسازی خاصی نیاز ندارد و معاونت برنامه‌ریزی و نظارت، این امر را بر عهده دارد. اما مدیریت عالی سازمان باید نگاه نهادسازی را از این معاونت بخواهد. البته این‌ها بازهم در چارچوب برنامه‌ریزی است و آرایش رسانه‌ای نیز در حوزه برنامه‌ریزی می‌گنجد. لذا با مطالبه حوزه ریاست، معاونت برنامه‌ریزی باید تولید برنامه و ایده و خلاقیت نماید. که از خدمات مرکز تحقیقات نیز بهره‌مند خواهد بود. (نهادسازی)
برای اصول و قواعد و استراتژی رسانه، باید چند مورد را مدنظر قرار داد. یکی اهداف رسانه، و دیگر ظرفیت‌ها و منابع رسانه، توان رسانه‌ای، تحولات محیطی اعم از رقبا و مخاطب به‌عنوان الزامات آرایش رسانه‌ای، باید مدنظر قرار داد. (طراحی آرایش رسانه‌ای- اهداف رسانه، ظرفیت‌ها و منابع رسانه، توان رسانه‌ای، تحولات محیطی رقبا و مخاطب)
نکته دیگر حوزه تولید علم و نظریه‌پردازی در حوزه رسانه است. غفلت بزرگی در این حوزه در کشور وجود دارد که هرگز مبانی تئوریک را در اولویت قرار نمی‌دهند. کتاب و پژوهش و تولید علم مسئله‌ای جدی در آرایش رسانه‌ای است. هیچ اتفاقی در دنیا بدون تولید علم رقم نمی‌خورد. باید در این حوزه سرمایه‌گذاری نمود. اراده بدون اتکای به دانش، محکوم به شکست است. العلم السلطان نیز در همین راستا تفسیر می‌شود. تئوری پردازی در آرایش رسانه‌ای تاکنون صورت نگرفته است. (طراحی آرایش رسانه‌ای- تولید علم بومی)
در آرایش رسانه‌ای حوزه‌هایی وجود دارد که در تقابل با دشمن، امکان ورود ما به آن حوزه‌ها محدود است، چراکه دشمن از غرایز حیوانی انسان‌ها و مخاطب برای جذب او استفاده می‌کند و ما به دلایل تعارض مبانی، به این حوزه‌ها حق ورود نداریم. امکان مقابله ما با آن‌ها با “هنر” به معنای نوآوری، خلاقیت و بداعت مبتنی بر فطرت، میسر است. (طراحی آرایش رسانه‌ای- استفاده از هنر و خلاقیت در حوزه‌های ممنوعه)
در خلأ هنر است که مخاطب به برنامه‌های مبتنی بر غریزه گرایش می‌یابد. بی‌سلیقه‌ترین انسان‌ها در مقابل هنر تسلیم می‌شود. ابتذال نقطه مقابل هنر است. ابتذال یعنی تکرار، و نداشتن نوآوری و اگر ما به هنر بپردازیم، مخاطب خواهیم داشت. اگر هنرمندانه باشد! تفاوت رسانه موفق با ناموفق در شناختن و ارائه کار هنری است. (طراحی آرایش رسانه‌ای- جلوگیری از ابتذال با هنرورزی و خلاقیت)

مصاحبه شماره 13

مطلب مرتبط :   پایان نامه رایگان درمورد ارتباط معنایی و انواع ارتباط

مصاحبه با آقای دکتر جهرمی
مدیر گروه معاونت مرکز تحقیقات صداوسیما
19/05/93

این تحقیق ازجمله عناوین مربوط به گروه ما در مرکز تحقیقات صداوسیماست که به دلایلی انجام نشده است که برای ما و سازمان مفید خواهد بود. البته پیش از هر چیز می‌بایست مشخص کنید که این آرایش صداوسیما منظور تلویزیون است؟ رادیوست؟ یا رسانه‌های مجازی؟ روزنامه‌ها و نشریات صداوسیماست؟ و یا دربرگیرنده همه این‌هاست که یک سازمان رسانه‌ای است؟ که حوزه محلی و استانی، ملی، منطقه‌ای و بین‌المللی تفکیک‌شده دارد. (تعیین مورد مطالعاتی آرایش)
آرایش را ما همواره برای یک مأموریت و عملی می‌خواهیم. (روش طراحی آرایشی-آرایش رسانه‌ای برای یک مأموریت مشخص)
یا اینکه نباید انتزاعی فکر کرد و اگر در شرایط واقعی موضوع را می‌سنجیم،‌ باید ببینیم که یک سازمان رسانه‌ای در آرایش خود به‌عنوان‌مثال با محدودیت منابع مالی روبرو هست یا خیر؟ (روش طراحی آرایشی-تعیین محدودیت‌های صداوسیما در آرایش رسانه‌ای)
یا منبع درآمد خاصی دارد که بخشی باید درآمدزا باشد و برای بخش‌های دیگر صرف نماید، که این امر ضرورتاً آرایش رسانه‌ای را تحت‌الشعاع قرار می‌دهد و باید متناسب با متغیری به نام منابع مالی،‌ آرایش رسانه‌ای خود را تنظیم نماید. .(اقتصاد آرایش رسانه‌ای – متغیرهای مالی آرایش)
این‌ها بحث اقتصاد سیاسی آرایش رسانه‌ای است. (اقتصاد آرایش رسانه‌ای)
حتی بیان یا دانستن اینکه منابع محدود است کفایت نمی‌کند. بلکه با تحلیل بحث متوجه جزییات و ابعاد و جوانب آن می‌شویم. (اقتصاد آرایش رسانه‌ای – تحلیل مالی آرایش)
مثلاً قرار است منابع مالی ما از طریق دولت تأمین شود. یا آنکه از طریق آگهی‌های بازرگانی و درآمدزایی خود رسانه صورت گیرد. یا ترکیبی از این دو باشد. هرکدام از این سه نوع از تأمین مالی اثر متفاوتی در آرایش رسانه‌ای ما خواهد داشت. (اقتصاد آرایش رسانه‌ای – متغیرهای مالی آرایش- ۱. تأمین دولتی ۲. خودکفایی ۳. ترکیبی)
به‌عنوان‌مثال بی‌بی‌سی با مدل مشخص پابلیک سرویس و درآمدی دولتی، آرایش رسانه‌ای خاص خود را می‌گیرد. (اقتصاد آرایش رسانه‌ای – متغیرهای مالی آرایش- ۱. تأمین دولتی ۲. خودکفایی ۳. ترکیبی)
مثلاً بی‌بی‌سی با توجه به اولویت‌هایش در دوران جنگ سرد، ده سرویس خبری ویژه برای اروپای شرقی داشت و حالا دیگر لزومی برای این امر نمی‌بیند و آن‌ها را تعطیل و سرویس‌های عربی و فارسی خود را گسترش می‌دهد. (آرایش رسانه‌ای با توجه به اولویت‌های تمدنی) گام اول – اولویت‌های تمدنی – تعیین کنش معطوف به اولویت- کنش قابل‌انعطاف)
بنابراین اولین قدم برای رسیدن به آرایش رسانه‌ای، مشخص نمودن حوزه عمل تمدنی و سپس تعیین مأموریت است تا آنکه به‌گونه‌ای برنامه‌ریزی شود که این مأموریت صدمه نبیند. (طراحی آرایش رسانه‌ای گام دوم تعیین مأموریت)
اکنون می‌توان در مورد آرایش فعلی صحبت کنیم و سپس آن را آسیب‌شناسی کنیم و از آن آسیب‌شناسی به یک مدل مشخص برسیم. (طراحی آرایش رسانه‌ای گام سوم- بررسی آرایش موجود- آسیب‌شناسی وضع موجود)
آرایش رسانه‌ای صداوسیما شامل یک شرایط انحصاری در ایران است (آسیب‌شناسی وضع موجود- انحصار صداوسیما)
که صداوسیما احساس می‌کند در آرایش رسانه‌ای خود باید تمام ابعاد و حوزه‌های زندگی را پوشش دهد و این امر هم صرفاً باید در انحصار او باشد. (آسیب‌شناسی وضع موجود- پوشش همه ابعاد زندگی مخاطب)
مثلاً صداوسیما در دو دهه اخیر رو به توسعه شبکه‌های خود کرده و شبکه‌های خاصی را در حوزه‌های مختلف ایجاد کرده است. (شناخت وضع موجود- توسعه شبکه‌های صداوسیما)
آرایش رسانه‌ای تا چند دهه پیش برای ما هرگز مسئله نبوده. چراکه صرفاً یک یا دو شبکه بیشتر نداشته‌ایم. نیاز و ضرورت زمانی منجر به افزایش شبکه‌ها شد و از دهه ۴۰ از بسیاری جهات صنعت باثباتی بوده و به لحاظ تکنولوژی تغییرات اندکی داشته، اما هرچه روبه‌جلو زمان پیش رفته است، این تحولات با شتاب بیشتری صورت گرفته است. (مبانی آرایش رسانه‌ای- تحولات، علت لزوم آرایش)
رنگی شدن،‌ تلویزیون کابلی، و تله‌تکست، تا اوایل دهه ۸۰ میلادی آن هم با تعداد شبکه محدودی، ازجمله این تغییرات بوده است. تلویزیون کار تخصصی و حرفه‌ای بوده است و عده محدودی به کار تولید برنامه می‌پرداخته‌اند و سیاست‌های نیولیبرال دامنه‌ی تلویزیون را هم در برمی‌گیرد. (مبانی آرایش رسانه‌ای- تحولات تاریخی)
کمیسیون فدرال ارتباطات آمریکا fcc به‌مثابه رگولاتوری و تنظیم مقررات تلویزیون و رادیوی آمریکا را بر عهده دارد (مشابه سازمان تنظیم مقررات فرکانس در ایران. (سازمان‌دهی- سازمان تنظیم مقررات- رگولاتوری)
با ورود و اعمال مقررات جدید و رگولاتوری توسط fcc در زمان ریگان و از سویی دیگر با تحولات تکنولوژیک، تغییرات بزرگی در صنعت تلویزیون به وجود آمد. در ابتدا مقررات زدایی و خصوصی‌سازی شد و سپس اجازه سرمایه‌گذاری خارجی در کشورهای دیگر صادر شد. ازجمله تبعات آن می‌توان به افزایش بی‌حدوحصر شبکه‌های تلویزیونی به‌ویژه شبکه‌های کابلی، که این‌ها تغییرات دهه ۸۰ را به وجود آورد. (مبانی آرایش رسانه‌ای- تحولات تاریخی) (توسعه شبکه‌ها- انحصارزدایی و اجازه سرمایه‌گذاری خارجی)
سپس با ورود ماهواره به دنیای ارتباطات، ‌اتفاقات مهم‌تری رقم خورد که افزایش کمی و کیفی شبکه‌ها را به دنبال داشت. (مبانی آرایش رسانه‌ای- تحولات تاریخی- ورود ماهواره و افزایش کیفی و کمی شبکه‌ها)
پس این متغیر دیگری است که ما را با فضای عمیق و اتفاقات گسترد