آرایش، رسانه‌ای، آرایش-، (مبانی

دانلود پایان نامه

ه روبرو می‌کند و پرسش اینجاست که در مواجهه با این شبکه‌ها، ما در قبال این حجم از تحولات باید چه کنیم؟ یعنی آرایش رسانه‌ای ما چیست؟ ضمن آنکه رقبای ما آرایش رسانه‌ای موسعی دارند. (اصول آرایش رسانه‌ای- آرایش رسانه‌ای و پاسخ به تحولات)
موضوع ماهواره مقتضیات جدیدی را رقم زد و جریان نیاز به آرایش را تشدید کرد. و اکنون در واکنشی به شرایط جدید،‌ آرایش رسانه‌ای را به یک مسئله بدل کرده است. آرایش رسانه‌ای مسئله گذشته نبوده و صرفاً مسئله امروز است و هرچه پیش‌تر می‌رویم، این مسئله پررنگ‌تر می‌شود (مبانی آرایش رسانه‌ای- لزوم پاسخ به تحولات)
و این پررنگی نیاز به آرایش رسانه‌ای به دلیل ابهام در فضاست. (مبانی آرایش رسانه‌ای- لزوم پاسخ به ابهام در فضای رسانه‌ای کشور و جهان)
ما در کشور تاکنون این مسائل را سعی کرده‌ایم که با مدیریت حل کنیم. (آسیب‌شناسی وضع موجود- مدیریت به‌جای طراحی آرایش)
حالا ما با بازاری مواجهیم که جنبه‌های پیچیده و متکثر صنعتی، فنی و فرهنگی و اجتماعی دارد را مهندسی نماییم و این کار بسیار دشواری است (شناخت وضع موجود- پیچیدگی شرایط امروز)
که لازمه آن وجود صنعت عظیمی در داخل کشور به‌عنوان یک پشتوانه است که از دل آن این تحولات بجوشد. (سازمان‌دهی- تولید پشتوانه صنعتی رسانه‌ای بومی) (تولید الگوی رسانه‌ای بومی)
نمی‌توان هر عملی که حاصل صدها تلاش موفق و ناموفق غرب است و به الگوی انحصاری خود رسیده‌اند را ما مصادره و تبدیل به مدل و سیستم برنامه‌ریزی‌شده خود نماییم. (مبانی و اصول آرایش- تولید الگوی رسانه‌ای بومی) (مبانی و اصول آرایش- عدم استفاده از الگوی رسانه‌ای غربی)
آنچه در آرایش رسانه‌ای حوزه شبکه‌های تلویزیون مطرح است، بیشتر ناظر به عمل رقبا و عکس‌العمل ماست. (آسیب‌شناسی وضع موجود- آرایش در واکنش به رقبا)
باید ضعف‌های ما مشخص شود (مبانی و اصول آرایش- تعیین نقاط ضعف خودی)
و سپس تعیین شود که مخاطب ما در چه حوزه‌هایی توسط رقبا ربوده شده‌اند(مبانی و اصول آرایش- تعیین نقاط ریزش مخاطب و جذب به رقبا)
و سپس باید به‌گونه‌ای آرایش خود را تنظیم کنیم که مخاطب خود را در اختیار خود نگهداریم. (مبانی و اصول آرایش- تنظیم آرایش مناسب برای جذب و نگهداری مخاطب)
کاری که درگذشته با سه شبکه انجام می‌دادیم، اکنون با ۳۰ شبکه می‌بایست انجام دهیم. (شناخت وضع موجود- پیچیدگی شرایط امروز)
وضعیت موجود چیست؟
اولاً وضع موجود به‌صورت واکنشی و عکس‌العملی می‌باشد (آسیب‌شناسی وضع موجود- آرایش در واکنش به رقبا)
و ثانیاً در مورد هیچ‌کدام از این راه‌اندازی شبکه‌ها پژوهش درستی انجام نشده است. (آسیب‌شناسی وضع موجود- آرایش و راه‌اندازی و تغییر مأموریت شبکه بدون مطالعه و پژوهش)
یعنی پیش از راه‌اندازی شبکه، آیا کار تحقیقاتی بر روی محتوا و مخاطب آن انجام شده است یا خیر؟ (مبانی و اصول آرایش- تحقیق بر روی محتوا و شناخت مخاطب- مطالعه و پژوهش پیش از راه‌اندازی و تغییر مأموریت شبکه)
راه‌اندازی شبکه‌های خارجی معاند نیز بدون شناخت انجام می‌شده است،‌ چراکه بی‌محتوا و سخیف هم برنامه‌سازی شده است. اما پس از فارسی وان،‌ رویکرد شبکه‌های معاند تغییر کرد،‌ چراکه برای فارسی وان به‌عنوان نمونه ۵ میلیون دلار در یک سال و نیم نیازسنجی از درون جامعه ایران صورت گرفت. بی‌بی‌سی فارسی نیز بسیار پر مطالعه و طولانی‌مدت راه‌اندازی شد. چراکه از ابتدا اگر رسانه‌ای شروع مناسبی نداشته باشد، به‌سختی می‌تواند خودش را در طولانی‌مدت اثبات نماید. (مبانی و اصول آرایش- تجارب جهانی – مطالعه و پژوهش عمیق و صرف هزینه و زمان پیش از راه‌اندازی و تغییر مأموریت شبکه‌های معاند)
ما شبکه‌های خود را نه بامطالعه راه‌اندازی کردیم و نه با مطالعه به جابجایی و تغییر آن‌ها می‌رسیم. (آسیب‌شناسی وضع موجود- آرایش و راه‌اندازی و تغییر مأموریت شبکه‌ها بدون مطالعه و پژوهش)
مثلاً اگر شبکه‌ای را غیرکاربردی می‌دانیم ساختار قبلی را حفظ می‌کنیم و ضمن آن یک ساختار و شبکه جدید راه‌اندازی می‌کنیم که این امر به سنگین شدن سیستم می‌انجامد و باید به جرح‌وتعدیل سیستم فعلی نیز فکر کرد. این خود یک معضل در نقد وضع موجود و آسیب‌شناسی است. (آسیب‌شناسی وضع موجود- سنگینی بدنه سازمان، به دلیل شبکه‌های موازی و عدم حذف شبکه‌های غیرکاربردی)
گاهی در حوزه‌های مختلف ما می‌خواهیم در شبکه‌های داخلی خود یک گفتمان رسمی را به نمایش بگذاریم. مثلاً عربستان در شبکه‌های داخلی خود یک نگاه رسمی و حکومتی را به نمایش می‌گذارد و سازگار با هویت ملی آن‌هاست. اما جامعه محدود خود را که می‌خواهد افکار مدرن به درون آن تزریق نماید، با این شبکه‌های رسمی نمی‌تواند انجام دهد. بنابراین شبکه‌هایی غیررسمی را در فضای ماهواره راه‌اندازی می‌کند و حتی استودیوهای آن را نیز در خارج از خاک خود ساماندهی می‌کند تا بتواند با ادبیات غیررسمی حرف‌های لازم خود را بزند. (مبانی و اصول آرایش- استفاده از سیستم موازی گفتمان رسمی و غیررسمی)
این‌یک نگاه جامع فرا سازمانی را می‌طلبد که یک حکومت برنامه رسانه‌ای خود را در این قالب تنظیم می‌کند. (مبانی و اصول آرایش- آرایش فرا سازمانی و طراحی آرایش جامع در سطح حکومت)
یعنی در آرایش رسانه‌ای ابتدا باید تکلیف خود را مشخص نماییم که نگاهمان سازمانی است و یا فرا سازمانی است؟ (مبانی و اصول آرایش- گام اول تعیین سطح طراحی آرایش،‌آرایش سازمانی و یا فرا سازمانی؟)
گاهی باید از موضع نظام آرایش رسانه‌ای را چید و نه از دید صرفاً صداوسیما. صداوسیما باید خود به‌عنوان یک بازیگر در کنار سایر سازمان‌های رسانه‌ای نظام، فعالیت نماید. (مبانی و اصول آرایش- آرایش از موضع نظام و نه صداوسیما)
گاهی شبکه‌های ایرانی معاند که در برخی موارد شایبه این در افواه وجود دارد که وابسته به نظام هستند را نیز باید در آرایش رسانه‌ای خود گنجاند. چراکه در یک پلان گسترده در مورد آن باید تصمیم سازی نمود. (مبانی و اصول آرایش- طراحی پلان گسترده با شبکه‌های معاند)
بحث آرایش رسانه‌ای را نباید محدود نمود به چندتا شبکه و سایت مربوط به صداوسیما، بلکه حوزه وسیعی را دربر می‌گیرد. (مبانی و اصول آرایش- طراحی پلان گسترده با شبکه‌های معاند)
باتوجه به رویکردها و استراتژی‌های مختلف می‌توان از تبیین وضع موجود و آسیب‌شناسی آن به وضع مطلوب نیل کرد. (مبانی و اصول آرایش- روش ویژن و میشن، تبیین استراتژی و حرکت از وضع موجود به مطلوب)
ممکن است ما تصمیم به رهاسازی برخی حوزه‌ها بگیریم تا دیگران تنها در آن فعالیت کنند. یا آنکه حوزه‌های متعدد و نه جامع را برای فعالیت و عملیات رسانه‌ای خود در نظر بگیریم. در وضعیت فعلی صداوسیما این مأموریت را برای خود در نظر گرفته که در همه حوزه‌ها فعالیت نماید و چون در برخی حوزه‌ها (مثل حوزه‌های نفسانی و پورن) امکان فعالیت ندارد بازنده خواهد شد. البته باختن در آرایش را تبیین نمود. (مبانی و اصول آرایش- تعیین حوزه‌های ضروری فعالیت و نه همه حوزه‌ها)
لذا اگر به‌صورت متقارن آرایش بگیریم لزوماً کارهایی را در ایجاد جذابیت انجام خواهیم داد که اهداف رقبا و دشمنان را با هزینه‌های خود انجام دهیم. (مبانی و اصول آرایش- آرایش رسانه‌ای نامتقارن در مقابل رقبا) (آسیب‌شناسی وضع موجود- انجام اهداف رقبا با هزینه خود)
قواعد و روند آرایش رسانه‌ای وابسته به نیازهای جامعه و نیازهای نظام دارد و برای آن باید نیازسنجی نمود. نیازهای هردو عموماً باهم همخوانی دارد اما گاهی همسویی نیازهای طولانی‌مدت نظام با نیازهای کوتاه‌مدت جامعه، در نگاه اولیه و مستقیم دیده نمی‌شود. مثل راه‌اندازی شبکه هیسپن تی وی،‌ که مردم شاید متوجه عواید طولانی‌مدت آن نباشند و این عواید در درازمدت نصیب آنان شود. (مبانی و اصول آرایش- نیازسنجی جامعه و نیازسنجی نظام و تصمیم بر اساس اولویت‌های طولانی‌مدت نظام)
حوزه‌های پوشش رسانه‌ای به چهار سطح استانی، ملی، منطقه‌ای و بین‌المللی تقسیم می‌شوند. (مبانی و اصول آرایش- پوشش رسانه‌ای- سطح‌بندی – سطح استانی، ملی، منطقه‌ای و بین‌المللی)
نیازهای مردم و نظام باید در چهار حوزه فوق احصا شوند و آرایش رسانه‌ای ما با توجه به نیازها و اولویت‌های نظام و مردم در این چهار حوزه تأمین شوند. برای تنظیم آرایش رسانه‌ای، باید ابتدا نیازسنجی از مردم و نظام و تعیین اولویت‌ها را انجام داد و سپس آن‌ها را در ۴ سطح محلی، ملی، منطقه‌ای و بین‌المللی تأمین نمود.(مبانی و اصول آرایش- توزیع نیازهای مردم و نیاز در سطح‌بندی پوشش رسانه‌ای)
مثلاً بی‌بی‌سی در شرایط جنگ سرد بر روی اروپای شرقی هزینه زیادی نمود و اما اکنون سرویس‌های اروپایی شرقی را دیگر نیاز ندارد و آن‌ها را برچیده و نیروی خود را بر ایران و خاورمیانه متمرکز نموده است. شبکه‌های منطقه‌ای ما نیز به همین صورت است و بر اساس دنیای اسلام و خاورمیانه شکل گرفته. درحالی‌که شاید بتوان گفت که حوزه تمدنی ما به سمت شمال و شمال شرق گرایش دارد. افغانستان، پاکستان،‌ هند، تاجیکستان و ازبکستان و … اگر