آرایش، دشمن، نظامی، (طراحی

دانلود پایان نامه

ببینیم توان، موقعیت دشمن، میزان نیروها، اهداف و استراتژی‌های او چیست؛ در جنگ نرم و آرایش رسانه‌ای نیز می‌بایست فضای جدید رسانه‌ای جهان را شناسایی نمود و تنظیم کرد. (آرایش رسانه‌ای در فضای جدید رسانه‌ای جهان- شناخت استراتژی‌ها و توان دشمن)
به‌صورت کلی این فرمایش امام رضا علیه‌السلام هست که می‌فرمایند لو علم الناس محاسن کلامنا فاتبعونا، اگر مردم زیبایی‌های کلام ما را درک می‌کردند، از ما تبعیت می‌کردند، واقعیتی برای فطرت‌های پاک است. تشنگان این محاسن کلام در همه‌جای دنیا وجود دارند. (آرایش رسانه‌ای در فضای جدید رسانه‌ای جهان- با زبان فطرت جهانی)
از طریق رسانه می‌بایست به آن‌ها دست یافت و با هماهنگی و همپوشانی سایر اجزای سیستمی کشور، باید پاسخ به نیازهای آن‌ها گفت. (آرایش رسانه‌ای در فضای جدید رسانه‌ای جهان- با زبان فطرت جهانی- پاسخ به نیازهای جهانی)

مصاحبه شماره 7
مصاحبه با سردار علی حسین‌خانی
معاونت فرهنگی ستاد کل سپاه
5/03/93

آرایش نظامی بخشی از طراحی عملیات است که به‌واسطه ترتیب نیرو و ترکیب نیرو شکل می‌گیرد. (طراحی عملیات، آرایش نظامی، ترتیب نیرو و ترکیب نیرو)
شکل ساده‌ی آن این است که صرفاً با دو طیف “خودی و دشمن” طراحی صورت گیرد. اما در حالت پیچیده آن، در 5 طیف، لایه¬بندی می‌شود: خودی-شریک-رقیب- حریف- دشمن. (طیف‌بندی رسانه‌ها از خودی تا غیر)
در طراحی آرایش نظامی، ابتدا باید تعریف صحیحی از خود و دشمن صورت بگیرد. (طراحی آرایش نظامی –1. تعریف خود و دشمن)
سپس “استعداد نیروی” دشمن مشخص گردد، به این صورت که استعداد نیرویی منابع و نیروی انسانی را طیف شناسی نموده تا نسبت خود را در منازعات با دشمن مشخص نمود. (طراحی آرایش نظامی – 2. برآورد استعداد نیروی منابع و نیرو انسانی دشمن)
مفهوم طراحی عملیات (در سایر ابعاد آن از قبیل سیاسی، فرهنگی، نظامی، اقتصادی، اجتماعی و سیاسی) برمبنای قواعد تئوری بازی¬ها از علوم نظامی اخذ شده است که شامل 4 سطح طرح‌های استراتژیکی، عملیاتی، تاکتیکی و تکنیکی می¬گردد.
ابتدا در طرح عملیات، برآورد تکنیکی از دشمن گرفته می‌شود، تا آنکه در ترکیب نیرو، موارد تکنیکی لحاظ گردیده باشد. همچنین در ابتدا باید به‌صورت شفاف “خود” تبیین گردد و سپس دشمن نیز تعریف شود، و در صورت طراحی پیچیده، سایر عناصر 5 لایه طیف‌بندی از خودی تا دشمن مشخص گردد. نکته آنکه لایه‌های خودی تا دشمن، سیال‌اند و در نوسان‌اند و برمبنای متغیرها در هر طیف مدام جابجا می‌شوند. این عناصر حد واسط میان خودی و دشمن، در ترتیب نیرو و ترکیب نیرو دخیل نیستند؛ بلکه صرفاً خودی و دشمن در طراحی لحاظ می‌شود. (طیف‌بندی رسانه‌ها از خودی تا غیر – سیالیت طیف‌بندی خودی تا دشمن و ضرورت به‌روزرسانی)
گام‌های طراحی شامل مراحل زیر می‌گردد.
الف) تبیین خود با در نظر گرفتن این نکته که ما دشمنِ دشمن خودیم.
ب) دشمن کیست؟
ج) چه استعداد نیرویی دارد؟
(طراحی آرایش نظامی –1. تبیین خود و دشمن، 2. برآورد استعداد نیروی منابع و نیرو انسانی دشمن)
مفهوم “ترتیب نیرو” ازاین‌جهت گفته می‌شود که ما در آرایش آن قدرت دخل و تصرف نداریم و در واقع وضع موجود دشمن در آن سنجیده شده و صرفاً یک چینش از استعداد نیرویی دشمن برآورد می‌گردد. (طراحی آرایش نظامی –مفهوم ترتیب نیرو – برآورد از چینش استعداد نیروی دشمن)
ترتیب نیرو:
برآورد وضع موجود آرایش نظامی دشمن و معین نمودن چینش و ترتیب و توالی استعداد نیروی دشمن. به‌عنوان‌مثال در ترتیب نیروی رسانه‌های دشمن به‌صورت زیر می‌توانیم عمل کنیم: (طراحی آرایش نظامی –مفهوم ترتیب نیرو – برآورد از چینش استعداد نیروی دشمن)
تخمین تعداد شبکه‌های ماهواره‌ای فارسی‌زبان دشمن. عدد سیاسی و خبری، تعداد موسیقی، تعداد فیلم و سریال و … ، تعداد شبکه‌های ماهواره‌ای انگلیسی‌زبان دشمن، تعداد شبکه‌های ماهواره‌ای عرب‌زبان دشمن
سپس در گام بعدی، مشخص نمودن میزان تأثیر هرکدام مانند میزان پوشش، تأثیر و تعداد مخاطب(ترتیب نیرو در آرایش رسانه‌ای –برآورد تعداد و دسته‌بندی رسانه‌های دشمن ، تعیین میزان تأثیر و توان هر رسانه)
پس از سنجش و مشخص شدن ترتیب نیرو، به مرجع تصمیم‌گیرنده ارجاع می‌گردد تا آنکه حوزه بعدی عمل را مشخص نماید. به این معنا که نظر به اطلاعات مشخص شده از دشمن، تصمیم می‌گیرد که چگونه با آن مواجهه صورت دهد. لذا ترکیب نیروی خودی در نسبت با ترتیب نیروی حاصله از دشمن، چیده می‌شود. (طراحی آرایش نظامی –پس از ترتیب نیرو – ارجاع به مرجع تصمیم‌گیری و ترکیب نیروی خودی)
ترکیب نیرو
به معنی چینش استعداد نیرویی خودی در مقابل ساختار و ترتیب نیروی دشمن است. (طراحی آرایش نظامی –مفهوم ترکیب نیرو –چینش استعداد نیروی خودی در مقابل آرایش دشمن)
در مقابل آن “انعطاف” داشته و در مقابل تغییرات ترتیب نیروی دشمن به‌سرعت تغییر آرایش داده و آرایش جدید می‌گیرد. (طراحی آرایش نظامی –ترکیب نیرو –لزوم انعطاف در مقابل تغییرات آرایش دشمن)
لذا ترتیب نیرو و ترکیب نیرو هردو پدیده‌هایی سیال و منعطفی هستند و مستلزم‌اند که مدام باید به¬روزرسانی شوند. (طراحی آرایش نظامی –سیالیت و به‌روزرسانی ترتیب و ترکیب نیرو)
گام اول در ترکیب نیرو، برآورد وضع موجود خودمان است. یعنی ترکیب نیروی فعلی نیروهای خودی سنجیده شده و از وضع موجود خودی برآورد تهیه می‌گردد. (طراحی آرایش نظامی –ترکیب نیرو –1. برآورد وضع موجود از خود)
در بحث رسانه‌ای نیز باید دید که دشمن، عمده قوای خود را روی چه موارد و موضوعاتی متمرکز نموده، که در مواجهه با آن بتوان مقابله و مواجهه صورت داد. (طراحی آرایش نظامی –ترتیب نیرو – برآورد نقطه تمرکز دشمن)
نکته آنکه ترتیب نیرو همواره منفعل و passive است و فعال نیست. بلکه ناظر بر ترتیب نیروی دشمن می¬باشد. اما امکان فعال بودن آن نیز وجود دارد. چراکه اگر اصل انعطاف‌پذیری را رعایت کنیم می‌توانیم طراحی فعال نموده و سپس در مقابل آرایش دشمن نیز آرایش و ترکیب جدید بگیریم و تهدیدات را پاسخ دهیم. (طراحی آرایش نظامی –ترتیب نیرو – انفعالی بودن این روش)
نکته دیگر اینکه ما می‌توانیم به‌گونه‌ای آرایش بگیریم دشمن مجبور شود نسبت به ما ترکیب نیرو کند و ترکیب نیروی خود را نسبت به ما تغییر دهد. دشمن با ماهواره‌های خود دشمن را از خودی به شریک، رقیب، حریف، و نهایتاً دشمن بدل می‌کند و به خیابان¬ها آورده و در مقابل نظام قرار می‌دهد. (طراحی آرایش رسانه‌ای –تلاش دشمن برای جلب مخاطب ما و تبدیل او به دشمن ما)
لذا مخاطب خاکستری که بین شریک تا رقیب و حریف، در نوسان است، سیال محسوب می‌شود. (طراحی آرایش رسانه‌ای –طیف‌بندی مخاطب از خودی تا دشمن- سیالیت و نوسان طیفی مخاطب)
باید خط مقدم را مثل خاکریز نظامی‌ها دید؛ که در منازعه کجاست؟ مثلاً در اقتصاد، خاکریز و خط مقدم، همان بازار است و رقابت برای فتح بازار می‌باشد. (طراحی آرایش رسانه‌ای –تشخیص خاکریز منازعه)
طراحی عملیات در امور نظامی، از پیچیدگی کمتری برخوردار است. چراکه با تعیین لجمن (لبه جلویی منطقه نبرد) و سپس تعیین استعداد نیرویی همه‌چیز مشخص می‌گردد. در طراحی عملیات ابتدا ما دشمنِ دشمن خود فرض می¬شویم و در نتیجه وضعیت ترتیب نیروی خود را می‌سنجیم.
ترتیب نیرو و ترکیب نیرو به‌صورت مداوم مستلزم به‌روزرسانی است. (طراحی آرایش رسانه‌ای –لزوم به‌روزرسانی دائم ترتیب و ترکیب نیرو)
در طراحی عملیات، سازمان‌های نظامی ترکیب نیرو توسط معاونت عملیات تهیه و ترتیب نیرو توسط معاونت اطلاعات تهیه می‌گردد. اما اگر در یک واحد تهیه شود، کیفیت طراحی بالاتر می‌رود. (طراحی آرایش رسانه‌ای –تمرکز طراحی در یک نهاد واحد)
منازعات:
1. سخت : نظامی
2. نیمه سخت : سیاسی- اقتصادی
3. نرم : فرهنگی- اجتماعی
در واقع سطح ترکیب نیروی ما ملی است. و سطح ترتیب نیروی ما بین‌المللی است. (طراحی آرایش رسانه‌ای –تعیین سطح ترتیب و ترکیب نیرو)
زمانی ما خواهیم توانست دشمن را وادار کنیم که نسبت به ما آرایش بگیرد که اقدام ما از جنس نامتقارن باشد. هرگاه از انفعال، خروج کردیم و با یکپارچه نمودن سیستم خود از پراکندگی خروج و به انسجام برسیم، خواهیم توانست که ترتیب نیروی دشمن را به‌گونه‌ای کنیم که در نسبت با ما خود را تنظیم نماید. (طراحی آرایش رسانه‌ای –لزوم اقدام نامتقارن- خروج از انفعال و فعال بودن در آرایش)
دستور یکنواختی:
5) افراد: (استعداد رزم) که در اصطلاح نظامی به‌عنوان‌مثال گفته می‌شود 323000 نیرو وجود دارد. از ژنرال‌ها تا سربازها، اما چگونه آنالیز می‌شود. زمانی که در قالب یکان‌ها تقسیم می‌شوند.
6) یکان، شامل سازمان‌ها، نهادها و مؤسسات است. به‌عنوان‌مثال همان 323000 نفری که در استعداد رزم بود، در قالب نیروی زمینی (مثلاً 14 لشکر و 3 تیپ و 5 گروه موشکی توپخانه‌ای) هوایی، دریایی تقسیم می‌شوند.
7) تجهیزات: که مثلاً در حالت نظامی، شامل توپ و تانک و نفربر و سایر تجهیزات و ادوات نظامی می‌گردد.
8) بخش 4 به دکترین‌های نظامی